CRP test - Informácie a fakty o CRP

Andrea Mániková | 19. december 2018
odber krvi crp test

Keď je ochorenie dieťaťa sprevádzané horúčkou či iným symptómom, poukazujúcim na zápal, CRP test môže byť spoľahlivým pomocníkom pri rozhodovaní o vhodnej liečbe, napr. i o tom, či potrebuje antibiotiká.

Vďaka jednej kvapke krvi je často možné vyhnúť sa zaťaženiu detského organizmu zbytočnou antibiotickou liečbou. Kedy a prečo je vhodné dieťaťu vyšetriť CRP?

Na čo sa CRP (C-reactive protein) test používa?

Krvný test CRP sa používa na identifikáciu zápalu alebo infekcie v tele. Ide o pomerne včasný indikátor, ktorý lekárovi pomáha špecifikovať vírusovú, prípadne bakteriálnu infekciu.

CRP sa inak v medicíne nazýva aj reaktant akútnej zápalovej fázy, lebo sa začína produkovať v pečeni pod vplyvom reakcie imunitného systému, väčšinou na bakteriálnu infekciu, ale aj na autoimúnne či reumatické typy zápalu.

Prečo sa CRP vyšetruje?

Za normálnych okolností je hladina CRP v krvi nízka a taká zvyčajne býva aj pri infekciách vyvolaných vírusmi. Naopak, bakteriálne infekcie v priebehu niekoľkých hodín mnohonásobne zvyšujú hladinu CRP.

Ak sa CRP vyšetrí u dieťaťa s horúčkou trvajúcou viac ako 24 hodín, takmer so 100-percentnou istotou možno rozlíšiť, či sa jedná o bakteriálnu infekciu, ktorá si vyžaduje antibiotiká, alebo vírusovú infekciu, vyžadujúcu len antipyretiká a tekutiny.

CRP test rozhodne o tom, či pediater dieťaťu predpíše antibiotiká

Podľa Odborného usmernenia Ministerstva zdravotníctva SR o štandardnom diagnostickom postupe pri indikácii antibiotík u detského lekára je odber na stanovenie CRP  súčasťou štandardného postupu pri podozrení na infekčné ochorenie bakteriálneho pôvodu a antibiotická liečba je indikovaná pri koncentrácii CRP viac ako 40 mg/l.

Všeobecne platí, že CRP upozorňuje na prípadnú infekciu alebo zápal v organizme. Samotné vyšetrenie a jeho interpretácia si však vždy vyžaduje lekára!

Dobré vedieť: Hladina C-reaktívneho proteínu môže byť vysoká aj pri niektorých vírusových ochoreniach, napríklad pri mononukleóze.

Kedy sa CRP najčastejšie vyšetruje:

  • pri vzplanutí akútnej infekcie a potrebe rozlíšiť vírusovú infekciu od bakteriálnej
  • aj vtedy, ak má lekár podozrenie na chronické zápalové ochorenie čriev, ako je napr. Crohnova choroba, ulcerózna kolitída...
  • v súvislosti so vzplanutím artritídy
  • pri autoimunitných ochoreniach, ako je napr. reumatická artritída alebo lupus
  • CRP taktiež môže pomôcť určiť, či liečba zaberá, pretože hladina CRP klesá tak rýchlo, ako rýchlo odznieva zápal  

Ako prebieha vyšetrenie CRP?

Krv sa odoberá buď z  kvapky krvi, najčastejšie z prsta (u novorodencov to môže byť kvapka krvi z päty) a vyšetrenie prebehne na mieste. Výsledok je lekárovi známy spravidla počas niekoľkých sekúnd až minút, v závislosti od typu prístrojového vybavenia.

Prípadne je CRP možné vyšetriť pri odbere krvi zo žily, často to však býva spojené s vyšetrením ďalších krvných parametrov. Vtedy sa krv v skúmavke zasiela do laboratória na podrobnejšie vyhodnotenie. Výsledky bývajú spravidla do niekoľkých hodín, prípadne na ďalší deň. 

Ako pripraviť dieťa na CRP vyšetrenie?

Pred samotným vyšetrením nie je potrebná špeciálna príprava dieťaťa. Odber krvi na vyšetrenie CRP sa považuje za bežný a bezpečný spôsob vyšetrenia, pre dieťa však môže byť vyšetrenie čiastočne bolestivé alebo nepríjemné. Z tohto dôvodu môžu mať deti strach nielen zo samotného odberu, ale najmä z ihiel či lanciet, bez ktorých odber nie je možné realizovať.

Preto je dôležité (v závislosti od veku dieťaťa) vysvetliť dieťaťu, čo sa s ním bude robiť, koľko vyšetrenie potrvá, ale aj to, čo môže pociťovať. S ohľadom na vek dieťaťu povedzte, aby sa pokúsilo zostať počas odberu uvoľnené a čo najpokojnejšie, aby nenapínalo svaly, pretože by to mohlo byť bolestivejšie. Vysvetlenie mu pomôže pochopiť nutnosť vyšetrenia či lepšie zvládnuť strach. 

Hodnoty CRP - Prebieha v organizme zápal?

Deti majú nižšiu základnú hladinu CRP než dospelí ľudia, preto sa u nich za hraničné považujú nižšie hodnoty CRP než u dospelých.

MUDr. Andrea Hervayová podrobnejšie vysvetľuje:  „V dnešnej modernej dobe nám, lekárom, vyšetrenie CRP pomerne dosť uľahčuje prácu. Je ho však dobré robiť až po 24 – 48 hodinách, pretože ak sa vyšetruje skôr, môže byť  hladina CRP nízka len pre samotný rozvoj choroby.

Samozrejme, najhlavnejšie je samotné vyšetrenie dieťaťa, až potom nasleduje vyšetrenie CRP. Sú situácie, keď klinický obraz dieťaťa vyzerá zle a CRP pritom nemusí byť vysoké. Ale to je vždy individuálne. Na druhej strane, opakovane sa mi stalo, hoci na dieťati nebolo vidieť nič patologické, okrem vysokých teplôt, že CRP odhalilo zápal okamžite, už v ambulancii.

V takomto prípade je možné ihneď nasadiť liečbu a, samozrejme, v pokoji dovyšetrovať pacienta (výter, vyšetrenie moču, atď). Dieťa je už liečené a my nestrácame čas.“

Dnes je už aj v lekárňach možné zakúpiť si tzv. domáci CRP test, u laikov je podmienkou dokázať urobiť odber v domácom prostredí. U detí je však vždy lepšie, ak okrem CRP celkový zdravotný stav zhodnotí lekár. Vo všeobecnosti je možné CRP výsledky z domáceho prostredia vyhodnotiť nasledovne:

   <10 mg/l            normálna hodnota
   10 – 25 mg/l      zvýšená hodnota. Ak choroba v čase odberu vzorky trvala príliš krátko, o niekoľko hodín neskôr odoberte novú vzorku.
    25 – 50 mg/l     predpokladaná bakteriálna alebo vírusová infekcia
    50 – 100 mg/l   bežné pri bakteriálnych infekciách, zriedkavé pri vírusových infekciách
    > 100 mg/l        bežné pri bakteriálnych infekciách


Napriek tomu, že ste test CRP svojmu dieťaťu urobili doma, je vhodné konkrétnu hodnotu konzultovať s pediatrom (alebo iným odborníkom), pretože samotná hodnota musí byť braná do úvahy v súvislostiach – a tie najlepšie pozná lekár.

Viete, že...

  • CRP bol objavený už v roku 1930, ale až v roku 2005 dve štúdie publikované v England Journal of Medicine uvádzajú, že hladina CRP je dôležitým ukazovateľom budúcej choroby srdca a je príznakom zápalu v stenách tepien?  
  • Výskumy naznačujú, že ľudia, ktorí majú dlhodobo zvýšené hladiny CRP, majú aj zvýšené riziko vzniku srdcových chorôb, mŕtvice, vysokého tlaku, cukrovky či metabolického syndrómu (inzulínová rezistencia, predchodca cukrovky II. typu).
  • Množstvo CRP produkovaného v ľudskom tele sa líši aj v závislosti od životného štýlu. Vyššie hladiny CRP môžu mať fajčiari, ľudia s vysokým krvným tlakom, obézni ľudia, zatiaľ čo štíhli a jedinci s atletickou postavou zvyčajne mávajú nižšiu hladinu CRP.
  • Ak hladina C-reaktívneho proteínu u dospelého dosahuje 1 – 3 mg na liter krvi, už sa označuje za stredné riziko srdcového ochorenia. Hladina CRP vyššia ako 3 mg na liter krvi indikuje vysoké riziko srdcových chorôb.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: