Čierny kašeľ: skutočná HROZBA!

Redakcia | 23. november 2017
Čierny kašeľ: skutočná HROZBA!

Ochorenie, ktoré často nie je rozpoznané. Krajiny EÚ však poukazujú na jeho stúpajúcu tendenciu, najmä u adolescentov a mladých dospelých. Napriek očkovaniu ešte stále nevymizlo a najväčším strašiakom je riziko úmrtia. Vyhnite sa čiernemu kašľu včas!

Na celom svete je zaznamenaných asi 51 miliónov prípadov čierneho kašľa, z ktorých cca 600 000 končí smrteľne. Obeťami sú najmä deti, predovšetkým dojčatá (60 %).

Väčšina týchto prípadov sa vyskytuje v rozvojových krajinách, v ktorých nie je zabezpečené očkovanie a preočkovanie obyvateľstva, a hlavne z finančných dôvodov nie sú k dispozícii žiadne lieky, alebo v nedostatočnom množstve.

Od roku 2003 aj európske krajiny upozorňujú na  stúpajúci výskyt čierneho kašľa najmä u adolescentov a mladých dospelých a iba včasná diagnostika ochorenia môže zabrániť ťažkému až fatálnemu priebehu infekcie, predovšetkým u najmladšej vekovej kategórii detí.

Najohrozenejšou skupinou sú najmenšie, ešte neočkované dojčatá, ktoré sa môžu ľahko nakaziť od mladistvých a  dospelých. V takýchto prípadoch môže nastať veľmi ťažký priebeh ochorenia, ktorý sa môže skončiť aj úmrtím.

Čierny kašeľ nevymizol
Prečítajte si tiež:

Čierny kašeľ nevymizol

Čo spôsobuje čierny kašeľ?

Pôvodcom infekcie je baktéria Bordetella pertussis. Šíri sa typickou kvapôčkovou nákazou z človeka na človeka. Čierny kašeľ má inkubačný čas 6 – 20 dní a ten, kto sa stretne s človekom chorým na čierny kašeľ, má až 80-percentnú šancu, že sám ochorie, pokiaľ nemá dostatočnú imunitu.

Skutočná obava – čierny kašeľ

Začína sa ako bežná respiračná infekcia – s pokašliavaním, zapálenými sliznicami v nose, zvýšenou teplotou a pálením očí. Počas tohto obdobia baktéria B. pertussis osídľuje sliznice dýchacích ciest a spôsobuje ich zápal, čo vedie k nadmernému vylučovaniu hlienu.

Sliznice a priedušky sa zduria, čo výrazne sťažuje dýchanie. Po piatich až ôsmich dňoch horúčky úplne ustupujú a kašeľ mení charakter. Objavuje sa dráždivý, kŕčovitý kašeľ, ktorý sa opakuje v záchvatoch, najčastejšie v noci.

Chorý sa medzi kašľaním nestíha nadýchnuť, čo vyvoláva ďalšie kŕčovité sťahy na pľúcach z nedostatku kyslíka. Typickým je prudký, piskľavý  nádych, pripomínajúci hlas kohúta. Záchvat sa končí vykašliavaním hlienu alebo vracaním.

Záchvatov môže byť v najhoršom štádiu aj niekoľko desiatok, čo znemožňuje spánok a organizmus celkovo vyčerpáva.

Toto štádium trvá dva týždne až mesiac, potom kašeľ ustupuje. Keďže čierny kašeľ oslabí organizmus, otvára tak cestu k ďalším infekciám, najmä ťažkému zápalu pľúc, čo môže vyústiť do smrteľných následkov. Najmenšie deti  ešte nemajú dostatočne vyvinutý reflex na kašeľ, takže sa často  nedokážu nadýchnuť a udusia sa v kŕčoch.

U dospelých a pacientov v adolescencii často môže byť priebeh čierneho kašľa atypický a v klinickom obraze nie je zjavné striedanie vyššie opísaných štádií. Menej závažný kašeľ bez typických záchvatov môže pretrvávať aj dlhú dobu, keď je chorý zdrojom infekcie, ktorú nevedomky šíri vo svojom okolí.

Ochranné protilátky po očkovaní či po prekonaní prirodzenej infekcie po čase ubúdajú, a tak sa postupom času stráca aj imunita voči ochoreniu.

Čierny kašeľ
Prečítajte si tiež:

Čierny kašeľ

Liečba čierneho kašľa

Ak ochorejú novorodenci alebo dojčatá, ktorí ešte neboli očkovaní, zvyčajne končia na jednotkách intenzívnej starostlivosti. Dôležité je upozorniť na fakt, že ochorenie sa podobá na nádchu a tak sa často diagnostikuje až v plne rozvinutom štádiu, keď chorý už šíri ochorenie na svoje najbližšie okolie.

Čierny kašeľ sa lieči antibiotikami
. V minulosti sa používali niektoré druhy antibiotík, postupne sa však vyvolávateľ ochorenia stal voči nim rezistentný. Preto sa dnes lieči semisyntetickými makrolidmi a vyčerpávajúce záchvaty kašľa sa tlmia sedatívami.

Viaceré nezávislé lekárske tímy potvrdili, že priebeh čierneho kašľa môže ovplyvniť podporná liečba s vysokými dávkami vitamínu C. Po odznení akútnej choroby je indikovaná klimatoterapia. Rekonvalescencia je však pomerne dlhá a trvá aj niekoľko týždňov. 

POZOR!

Odborníci poukazujú na skutočnosť, že za nárastom prípadov ochorenia čierneho kašľa je pokles imunity po očkovaní. Tento fakt by mali mať na pamäti rodičia detí s väčším vekovým rozdielom, ale aj tí, ktorých deti plánujú štúdium v zahraničí. Niektoré školy môžu dokonca vyžadovať okrem iných aj potvrdenie o očkovaní proti čiernemu kašľu.

Nepodceňujte ochranu pred čiernym kašľom

V súčasnosti je najlepšou ochranou očkovanie, ktoré sa realizuje v našich podmienkach už počas prvého roka v 3-dávkovej schéme (3.,  6. mesiac, s 3. dávkou podanou v 11. – 12. mesiaci). Preočkovanie sa vykonáva v 6. a v 13. roku života. Dobrou správou je, že sa očkuje acelulárnou (nebunkovou) vakcínou, ktorú deti lepšie znášajú.

Povinné očkovanie sa v Slovenskej republike realizuje od roku 1958, pôvodne kombinovanou vakcínou proti diftérii, tetanu a pertussis (DiTePer, DTP), a od roku 2006 sa celoplošne používa vakcína s acelulárnou zložkou proti pertussis v rámci základného očkovania hexavakcínou proti diftérii, pertussis, tetanu, hepatitis B, Hemofilus influenzae typ b a polyomyelitíde.

Od 1. 4. 2009 sa realizuje plne hradené preočkovanie 5-ročných detí proti pertussis vakcínou s acelulárnou zložkou (Infanrix-Polio – štvorvalentná vakcína proti diftérii, tetanu, pertussis a poliomyelitíde). Vo veku 18 – 64 rokov sa odporúča preočkovanie každých 10 rokov, ak to nie je možné, tak sa dospelí očkujú princípom aspoň jedna dávka v dospelosti.

Vo veku 65 a viac rokov sa odporúča 1 dávka dTap ktoroukoľvek dostupnou vakcínou 5 rokov od predchádzajúceho očkovania proti tetanu a diftérii.

Je to „iba“ kašeľ?
Prečítajte si tiež:

Je to „iba“ kašeľ?

Očkovať proti čiernemu kašľu sa môžu aj tehuľky

Očkovanie tehotných sa odporúča vykonať v treťom trimestri. Očkuje sa neživou očkovacou látkou optimálne medzi 28. a 32. týždňom tehotenstva po morfologickej kontrole plodu ultrazvukom.

Protilátky, ktoré sa tvoria 2. týždeň po očkovaní, chránia matku a nakoľko prechádzajú placentou, chránia aj dieťa. V súčasnosti však nie sú dôkazy o tom, že by protilátky v materskom mlieku chránili aj dieťa.

Čierny kašeľ nepodceňujte

Čierny kašeľ nie je ľahké ochorenie. Napriek tomu, že oproti minulosti je možné rýchlejšie potvrdenie nákazy a tým pádom aj umožnené včasné podanie liečby, netreba toto ochorenie podceňovať, lebo do dnešného dňa neprišlo k prerušeniu cirkulácie baktérie Bordetella pertussis.

Najčastejšou komplikáciou je zápal pľúc a zápal mozgu. Najťažší priebeh je u detí v prvom roku života, kedy väčšina 70 – 80 % chorých vyžaduje hospitalizáciu na JIS-ke.

Imunita nie je dlhodobá, po prekonaní infekcie klesá po 7 rokoch, po očkovaní po 5 rokoch. Čierny kašeľ nie je výlučne detské ochorenie, postihuje adolescentov či mladých dospelých a narastá počet prípadov mortality spojenej s touto diagnózou nielen v EÚ, ale aj v USA či Kanade. Ochorenie je často nerozpoznané a dospelí sa tak stávajú prameňom nákazy pre novorodencov a vnímavé deti. Rizikovú skupinu tvoria aj deti, ktoré nemajú kompletné očkovanie v prvom roku života. U nich má ochorenie rovnako závažný priebeh s ohrozením života.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: