Význam mena René

meniny: 7.11. pohlavie: mužské

Mužské meno René má latinský pôvod a v preklade znamená "znovuzrodený". Nositeľov tohto ojedinelého mena oslovujeme jednoducho René, prípadne aj Ren, Reno, Renko a meniny majú 7. novembra. Patria k tým, čo sejú a zároveň aj žnú. Často sa stáva, že ich osobnosť sa rozvíja do takej miery, že ich pôvodný skepticizmus sa zmení na vášnivé presvedčenie. Aj ich vôľa sa najskôr prejavuje obdivuhodnou silou a potom prechodne ustane. Majú občas mierne posunuté reakcie, až keď je po všetkom, začnú rozmýšľať o tom, čo mali v danej chvíli urobiť. Ich profesionálne zameranie je široké. Sú väčšinou poľnohospodármi alebo bádateľmi. Potrebujú mať hlavne viditeľné výsledky, potrebujú "žať". Ich zdravie je priemerné, aj keď podlieha rizikovým vplyvom ich duševného života. Mali by si chrániť predovšetkým pečeň a pľúca. Ovplyvňujú ich planéty Saturn a Urán. Ich šťastné farby sú purpurová, zelená, modrá. Ochranné rastliny divozel, zemedym, ochranné kamene jaspis a perla.