16. mesiac života dieťaťa

Prvého pol roka po prvých narodeninách je pre dieťa časom rýchleho a pozoruhodného emocionálneho vývinu. Dieťa začína prežívať obrovské množstvo emócií, ktoré sú odpoveďou na konkrétne udalosti a myšlienky.

Správanie a prežívanie dieťaťa vo veku 16 mesiacov

Problém je však v tom, že tieto nové emócie  16 – 19-mesačné batoľatá zažívajú a vyjadrujú, ale nie sú schopné ich ovládať!

Napr. len malá snaha zabrániť dieťaťu, aby sa dotklo niečoho, môže byť sprevádzaná obrovským výbuchom plaču a hnevu, ktorý môže trvať aj niekoľko minút.

Úlohou tohto vývinového obdobia je nielen, aby rodičia sledovali ohromné pokroky svojho dieťatka, ale aby sa naučili trpezlivosti, a aby neboli príliš frustrovaní alebo rozhnevaní.

Rovnako v tomto období začína ukazovať určitú mieru empatie. Keď je niekto v jeho okolí smutní alebo nešťastný aj dieťa vyjadruje úzkosť, alebo začne plakať, prípadne im poskytne nejakú formu útechy – donesie svoju hračku.

Avšak aj napriek tomu stále platí, že samé seba pokladá za stred vesmíru a za najdôležitejšiu osobu pre svoje okolie. Dokáže sa veľmi hnevať, najmä ak nedostane to, čo chce. Nedokáže rešpektovať dohody. Jeho vnímanie času je veľmi subjektívne.

Kauzálne vzťahy chápe veľmi priamočiaro – príčina a následok musia ísť bezprostredne za sebou, aby si ich spojilo. Preto je potrebné, aby pochvala aj pokarhanie nasledovali okamžite po určitom správaní.

Vaše batoľa v tomto období už pravdepodobne prekonalo separačnú úzkosť a začína nadväzovať priateľské vzťahy a obľubovať sociálne interakcie - je schopne mávať, usmievať sa, hrať jednoduché hry a postupovať podľa jednoduchých inštrukcií.

Je tiež schopné preukázať náklonnosť s objatiami a bozkami a pravdepodobne s nadšením reaguje na objatia a bozky, ktoré dostane od vás.

Prečítajte si: TEST: Je vaše dieťa pripravené začať s nácvikom na nočník?

Toto všetko už dokážem

Dieťatko v tomto období už dokáže pomenovať jednotlivé časti svojho tela, rovnako ako predmety vo svojich knihách. Vie a často napodobňuje zvuky zvierat.

Rovnako si dokáže a samostatne si vyzlieka časti oblečenia – niekedy na požiadanie, niekedy samé od seba. Rovnako je skvelé v tom, že si uvedomuje, že obrázok, hračka a živé zviera sú všetko napr. mačka.

V tomto období dieťatko oceňuje, že sú mu zverované určité úlohy a môže pomáhať mamine pri domácich prácach – varení, upratovaní apod.

Tieto drobné úlohy podporujú odvahu dieťaťa skúšať nové veci a prinášajú mu pocit uspokojenia pri dosiahnutí činnosti. Jeho záujem je premenlivý – pri niektorých aktivitách vydrží veľmi dlho, pri niektorých pár sekúnd. Vždy je potrebné ho pochváliť, za vykonanú prácu.

Na to, aby sme predišli nežiaducej zvedavosti dieťaťa – fascinujú ho zásuvky, skrinky a všetko, čo sa dá vytiahnuť – je dobré mať v kuchyni jednu zásuvku s „hračkami“ pre dieťa.

Tam by mali byť bežné veci – varešky, nerozbitný hrnček, utierka a pod. a dieťa by malo mať k nemu voľný prístup. Z času na čas mu môžeme niečo pridať, alebo zobrať a tak mu zásobu obmeniť.

Spánkový režim dieťaťa vo veku 16 mesiacov

Približne od 16. mesiaca sa môže meniť spánkový režim dieťatka. Batoľa už cez deň spáva menej – nepotrebuje doobedňajší a poobedňajší spánok – stačí mu len jeden – väčšinou poobede. Nemá zmysel ho nútiť spávať častejšie.

Nastupuje nová spánková rutina – jeden spánok, ktorý zo začiatku môže trvať dlhšie a môže sa stať, že dieťatko nechce ísť spať večer. Preto je teraz viac ako dôležité, aby sa dodržiavala rutina večerného spánku.

Táto rutina by mala mať určitý sled udalostí, ktoré napomáhajú dieťatku uvedomiť si čas na spánok a súčasne pripravujú jeho telo na oddych. Dieťa by nemalo spávať na pohovke v obývačke pri rodičoch, ale vo svojej postieľke.

Vo výnimočných situáciách je možné túto rutinu vynechať, ale nemalo by to byť pravidlom. Vaše dieťa potrebuje odpočinok aj v priebehu dňa, takže by ste mali trvať na tom, aby išlo do postele, aj keď odmieta spať.

Dajte mu nejaké knihy a hračky, aby sa pobavilo, prípadne si na chvíľku ľahnite s ním a rozprávajte sa. spánok je dôležitý aj kvôli rastu dieťaťa a jeho zdravému vývinu.

Vývin pohybu dieťaťa vo veku 16 mesiacov

Z hľadiska fyzického vývinu vie dieťatko kľačať, posadiť sa bez opory, vie sa postaviť samostatne, liezť po schodoch a chodiť.

Jeho kroky môžu byť ešte stále vysoké a neisté a môžu mať rozličnú dĺžku a smer. Pretože dieťa nemá ešte rozvinuté priestorové videnie je veľmi dôležité pamätať na to, že vidí len v smere kde sa pozerá – to znamená ak otočí hlavu môže naraziť do stĺpa, ktorý je pred ním.

Teraz je perfektný čas na učenie sa kopať do lopty – lopta by mala byť však mäkká a dostatočne veľká. Veľká, aby sa dieťa trafilo a mäkká, aby sa nezranilo.

Dieťa začína byť veľmi spoločenské a preto by malo byť súčasťou rodinného života. Už dokáže chytiť a dvihnúť pohárik a piť z neho – občas sa ešte poleje, ale je to stále lepšie. Dokonca už dokáže pohár položiť aj na stôl. Dokáže sa kŕmiť lyžicou a viac sa dostane do pusy ako na zem alebo na oblečenie.

Vývin reči vo veku 16 mesiacov

Veľmi ho bavia riekanky a básničky – často si opakuje tie kratšie. Len si ich tak „žundre“ popod nos svojím špecifickým jazykom. Tomu, čo hovorí často rozumejú len rodičia, ktorí sú s dieťaťom väčšinu času – ale ani to nemusí byť pravidlom, pretože dieťa nasáva informácie z rôznych zdrojov.

V čase – tých pár minút – počas dňa, kedy dieťa sedí väčšinou začne vyžadovať, aby ste sedeli spolu s ním a prípadne si spolu čítali, či listovali leporela, alebo skladali skladačky. Je možné, že Vám radšej bude sedieť na kolenách, akoby sedelo na svojej stoličke vedľa vás.

Súvisí to s potrebou dotyku a blízkosti. Aj počas tohto času radšej akoby Vás počúvalo Vám chce ukazovať predmety v knihe a pochváliť sa s tým, čo všetko pozná. Čítajte si spolu a povzbudzujte dieťa k tomu, aby opakovalo slová, ktoré „čítate“ a tým sa zlepšovali jazykové zručnosti dieťaťa.

Reč v druhom roku života

Prečítajte si tiež:

Reč v druhom roku života

Takto objavujem svet

Ďalšou obľúbenou činnosťou sú pastelky a farby. Ešte stále môže a chytá pastelky do oboch rúk – lateralita ešte nie je vyhranená. Rovnako ich môže ešte uchopovať do dlane a písať ako s „kolíkom“.

Dieťa hodne čmára – často však pre neho jeho čmáranice predstavujú príbeh. Pri umeleckej tvorbe sa neobmedzuje len na papier. Často jeho pozornosť priťahujú steny a dlážka. Je potrebné preto stanoviť pravidlá – kde sa môže kresliť a kde nie.

Pomáha pripevniť veľký papier na stenu, prípadne investovať do farbičiek na dlaždice v kúpeľni. Za každú svoju činnosť dieťa očakáva pochvalu. V tomto veku nie je zákerné, ani sa nesnaží provokovať.

Skúša hranice a nič nepovažuje za nemožné
. Očakávajte, že keď začnete kričať, pretože dieťa počmáralo stenu alebo nábytok, že tomu vaše dieťa nebude rozumieť, pretože veď ono len vylepšilo jednotvárnosť.

Rovnako pokračuje vývin jeho zmyslu pre život. Bude mať tendenciu opakovať správanie, ktoré viedlo ku smiechu u Vás alebo sa smialo ono samo. Má rado hry so šteklením, Varila myšička kašičku apod.

Tiež je zručnejšie pri obliekaní a vyzliekaní a preto sa pripravte na kolotoč obliekania a zobliekania čiapky – stále dookola. Rovnako sa bude doma dieťa zobliekať a behať po dome len v plienke prípadne nahé – a to niekoľkokrát denne.

V 16. mesiaci začnite dieťa učiť na nočník

Dieťa v tomto veku už dokáže rozpoznať, že potrebuje ísť na toaletu – lepšie rozpoznávať veľkú potrebu ako malú. Preto je možné začať priúčať dieťatko na nočník, ale je potrebné sa pripraviť na opakované nehody.

Tým, že dieťa sa môže opakovane cítiť frustrované môže prechodne nastať stav zlej adaptácie sa na prostredie. Prinášame niekoľko symptómov, ktoré môžu signalizovať problémy u dieťaťa.

Je potrebné si uvedomiť, že tieto symptómy sa môžu vyskytovať aj jednotlivo počas krátkeho obdobia ako súčasť normálneho vývinu. Za problematické ich považujeme ak sa vyskytujú viaceré súčasne počas dlhšieho obdobia.

Má dieťatko nejaký problém?

 • dieťa je prehnane aktívne – avšak táto aktivita je bezcieľna – dieťa nemá žiaden cieľ svojej činnosti;
 • nedokončuje úlohy;
 • je neposedné;
 • nie je schopné pokojne sedieť pri jedení;
 • nemá trpezlivosť pri hre;
 • ničí hračky a nábytok;
 • nepočúva pokyny;
 • je nešikovné;
 • je agresívne k iným deťom;
 • je nevypočitateľné;
 • je nedisciplinované;
 • často sa dostáva do nepríjemnosti;
 • má problémy s rečou;
 • má záchvaty zúrivosti;
 • je vzdorovité;
 • nechce ísť do postele;
 • je utiahnuté; podráždené; bezohľadné; nepokojné; deštruktívne
 • pomočuje sa.

Dieťa vo veku 16 mesiacov by malo byť schopné:

 • otáčať stránky knihy pri čítaní
 • behať aj chodiť   
 • spievať spolu s Vami
 • nahnevať sa, keď nie je niečo podľa neho;
 • užívať si čmáranie
 • napodobňovať bežné činnosti.

Dieťa vo veku 16 mesiacov by pravdepodobne malo byť schopné:

 • liezť;
 • pomáhať pri jednoduchých domácich prácach;
 • povedať skoro 15 slov – nezáleží na výslovnosti – stačí ak vie používať 3 – 6 slov;
 • piť z hrnčeka;
 • vyliezť na nízku stoličku;
 • ťahať alebo tlačiť hračky;
 • používať lyžičku a vidličku;
 • zobliekať si časti oblečenia;
 • ukázať časti tela na požiadanie;
 • liezť po schodoch;
 • postaviť vežu z 2 – 3 kociek.


Dieťa vo veku 16 mesiacov možno bude schopné:

 • vybrať si veci na oblečenie bez pomoci;
 • tancovať na hudbu;
 • preferovať určité potraviny  a odmietať iné;

počúvnuť zložitejšiu inštrukciu;
jazdiť na odrážadle;
chodiť dozadu;
kopnúť loptu späť. 

Hračky, ktoré bude Vaše dieťa milovať

 • všetky kuchynské pomôcky;
 • zvukové hračky – činely, bubienok, hračky, ktoré vydávajú zaujímavé zvuky a melódie;
 • vkladačky – dosky do ktorých sa dokladajú obrázky, vkladanie tvarov do otvorov apod.
 • leporelá, detské knihy – jednoducho ilustrované s výraznými obrázkami, ktoré sú ľahko rozpoznateľné;
 • hračky, ktoré do seba zapadajú;
 • hračky, ktoré sa tlačia alebo ťahajú;
 • odrážadlá.


 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: