Čo znamená vcestná placenta (placenta praevia)?

Zuzana Balogová | 1. marec 2012
Čo znamená vcestná placenta (placenta praevia)?

Počuli ste o placente praevia? Prinášame vám informácie o príčinách a príznakoch vcestnej placenty.

Skôr ako sa začneme zaoberať nepravidelnosťami uloženia placenty, pozrieme sa na pár informácii ohľadom placenty - Placenta - aké sú jej funkcie?

O vcestnej placente hovoríme vtedy, ak sa placenta vytvorí v dolnom segmente maternice a čiastočne alebo úplne prekrýva vnútornú bránku.

Podľa uloženia placenty sa rozlišuje:

  • nízke dosadanie placenty –zasahuje do dolného segmentu maternice, ale nesiaha dolným okrajom k vnútornej bránke a to ani pri pôrode,
  • placenta praevia marginalisdolný okraj placenty siaha k vnútornej bránke. Počas pôrodu sa môže stať parciálnou (dochádza k postupnej dilatácii bránky, dolný maternicový segment sa vyťahuje hore),
  • placenta praevia partialis – placenta čiastočne prekrýva vnútornú bránku,
  • placenta praevia centralis (totalis) – placenta prekrýva celú vnútornú bránku.

Prečo vzniká vcestná placenta?

Vznik vcestnej placenty podmieňuje viacero faktorov, no v súčasnosti sú najčastejšími príčinami poruchy endometria (sliznica pokrývajúca dutinu maternice).

Kedy je podozrenie na vcestnú placentu?

Hlavným príznakom je krvácanie. Prvé krvácanie sa obvykle objavuje na konci 1.trimestra. Ak vyvíjajúca sa placenta nemá priaznivé podmienky k vývoju, dochádza k nedostatočnej produkcii choriogonadotropínu, čo môže viesť k predčasnému zániku žltého telieska a následnému potratu.

Väčšinou však tehotenstvo pokračuje ďalej. Vcestná placenta sa prejaví až v druhej polovici tehotenstva opäť krvácaním. Krvácanie môže byť raz malé, inokedy veľké. Je dôsledkom odlučovania placenty od steny maternice vznikajúce pri rozvíjaní dolného segmentu maternice.

Krvácania sa opakujú, čo môže viesť k anemizácii budúcej mamičky.Intenzita krvácania sa zosilňuje hlavne s prvými kontrakciami, ktoré vedú k dilatácii hrdla.   Niekedy sa vcestná placenta nemusí počas tehotenstva vôbec prejaviť, prvé krvácanie sa môže objaviť až počas pôrodu a môže byť hneď veľmi silné.

Prečítajte si aj: Krvácanie v gravidite: kedy je to vážne?

Plod býva často uložený v šikmej alebo priečnej polohe.

Placenta praevia ohrozuje život matky (nebezpečenstvo krvácania a hemoragického šoku) i plodu (odumretie pre náhlu nedostatočnú činnosť placenty).

Ako možno vcestnú placentu diagnostikovať?

Okrem gynekologického vyšetrenia (vonkajšie palpačné vyšetrenie, opatrné vaginálne palpačné vyšetrenie v ústavnom zariadení) sa diagnóza vcestnej placenty stanovuje ultrazvukom, ktorý sa považuje za presnejší a hlavne bezpečnejší.  Každá tehotná žena s krvácaním by mala byť vyšetrená ulrazvukom. Každé krvácanie v druhej polovici tehotenstva a najmä v posledných  mesiacoch tehotenstva vzbudzuje podozrenie na vcestnú placentu.

Liečba vcestnej placenty

Pri každom krvácaní je potrebné tehotnú ženu ihneď hospitalizovať.

Liečba je buď konzervatívna (kľud na lôžku, vyčkanie na obdobie životaschopnosti plodu, kontrola hodnôt krvného obrazu a pri známkach anemizácie podávanie preparátov železa alebo transfúzna liečba) alebo operatívna. K operatívnej liečbe sa pristupuje pri silnom krvácaní,  kedy je jedinou záchranou pre matku i dieťa rýchle prevedený cisársky rez. K pôrodu cisárskym rezom sa pristupuje vždy pri náleze placenta praevia centralis a partialis.

Ak vcestná placenta prekrýva vnútornú bránku len čiastočne a sú počas pôrodu vhodné podmienky (dostatočne otvorená bránka, dobré kontrakcie), je možné porodiť aj prirodzene.

Mohlo by vás zaujímať: Tehotenský preukaz - podrobné vysvetlenie skratiek

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: