Čo znamená glukózový tolerančný test?

Redakcia | 23. august 2020
Čo znamená  glukózový tolerančný test?

Ide o orálny glukózový tolerančný test.

Je to pomocná vyšetrovacia metóda, ktorá sa používa u tehotných žien na diagnostiku ochorenia gestačného diabetu (tehotenskej cukrovky). Tehuľku na vyšetrenie posiela gynekológ, test sa robí v 24. – 28. týždni tehotenstva.

Test sa robí u vysoko rizikových tehuliek do 12. týždňa gravidity. Do tejto skupiny zaraďujeme ženy, ktoré majú v anamnéze 2 z niektorých nasledujúcich faktorov:

  • výskyt diabetu v rodine,
  • pôrod plodu s hmotnosťou vyššou než 4 000 g,
  • obezita,
  • diabetes mellitus v predchádzajúcej tehotnosti,
  • prítomnosť cukru v moči (glykozúria),
  • predchádzajúci pôrod mŕtveho plodu,
  • hypertenzia alebo preeklampsia v predchádzajúcich graviditách,
  • opakované potraty,
  • vek nad 30 rokov.

Kde sa robí test?

Test sa robí v špecializovaných laboratóriách ráno, lebo najskôr sa musí odobrať krv nalačno. Posúdi sa hladina glykémie a ak je v norme, oGTT sa zrealizuje. Pacientka potom vypije počas 5 – 10 minút 75 g glukózy v 250 ml roztoku. Po 120 minútach sa urobí ďalší odber žilnej krvi.  (Niekedy sa dopĺňa ešte o ďalšie vyšetrenia.) U žien s rizikom tehotenskej cukrovky by sa mal test vykonávať hneď po zistení tehotenstva a ak je skríning negatívny, tak ho treba zopakovať medzi 24. – 28. týždňom tehotenstva.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: