Únia materských centier

20.8.2008 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Nový návrh zákona o príspevku na starostlivosť, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nezohľadňuje súčasné potreby rodiny a rodičov, nezohľadňuje požiadavky na zosúlaďovanie práce a rodinného života, dokonca ani najlepší záujem detí.

Nový návrh zákona o príspevku na starostlivosť, ktorý predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny nezohľadňuje súčasné potreby rodiny a rodičov, nezohľadňuje požiadavky na zosúlaďovanie práce a rodinného života, dokonca ani najlepší záujem detí.

Únia materských centier, ako celoslovenská organizácia, zastupujúca viac ako 70 materských centier na Slovensku a v nich tisícky rodičov na materskej a rodičovskej dovolenke preto organizuje Petíciu za stiahnutie návrhu Zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa,  za novelu Zákona o rodičovskom príspevku a za ďalšie zmeny v legislatíve, ktoré zohľadnia potreby rodičov s cieľom, zastaviť protirodičovské právne úpravy a naštartovať odborné kroky pre podporu rodiny na Slovensku.

- Žiadame Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny o stiahnutie návrhu zákona o príspevku na starostlivosť o dieťa v plnom rozsahu, keďže svojim obsahom neprispieva k vytváraniu podporujúcich podmienok na zosúladenie pracovného a rodinného života rodičov a absolútne nevychádza z ich potrieb.

- Žiadame o naplnenie sľubu p.ministerky Viery Tomanovej, na zvýšenie rodičovského príspevku od budúceho roka až k výške sumy minimálnej mzdy.

- Žiadame zachovanie nároku na rodičovský príspevok bez ohľadu na to, či rodič vykonáva zárobkovú činnosť a rovnaké podmienky na jeho čerpanie pre rodiča, ktorý je samostatne zárobkovo činnou osobou.

- Žiadame zvýšenie príspevku pre rodičov, ktorí sa starajú o postihnuté dieťa do 6 rokov veku.

- Žiadame o predĺženie zákonnej doby na prihlásenie sa matky na dôchodkové poistenie v Sociálnej poisťovni na 60 dní s nárokom na spätné plnenie, prípadne inú úpravu podmienok preukazovania nárokov na sociálne dávky a príspevky počas materskej a rodičovskej dovolenky, ktoré budú automatizované, zjednodušené a systémové.

- Žiadame o vypracovanie konkrétnej, zrozumiteľnej, jasnej a odborne podloženej koncepcie rodinnej politiky na Slovensku  s následným zapracovaním do legislatívy SR.

Petíciu je možné podporiť na www.materskecentra.sk alebo www.changenet.sk.

Ďakujeme za Vašu podporu.

Bratislava, 19.8.2008