TEHOTENSTVO verzus CHRÍPKA

Redakcia | 22. Nov 2016

Teraz radšej počkajme...

Sú situácie, keď treba tehotenstvo zvážiť, odložiť na neskôr, aby nedošlo k jeho ohrozeniu či k ohrozeniu zdravia budúcej mamičky.
Vo všeobecnosti je jasné, že je potrebné počkať určitý čas po pôrode – organizmus potrebuje zhruba pol roka, kým sa po pôrode zotaví a dostane do pôvodnej kondície. Ak dôjde k otehotneniu skôr, hrozí pri ďalšom tehotenstve zvýšené riziko potratu. V prípade, že žena rodila cisárskym rezom, treba počkať s ďalšou graviditou aspoň rok, aby sa jazva na maternici dôkladne zahojila.
S otehotnením treba počkať aj v prípade infekčného ochorenia  – hlavne v 1. trimestri totiž plod ohrozuje zvýšený výskyt vrodených vývojových chýb. Ak žena prekonala žltačku, treba počkať ešte rok po odznení ochorenia, aby mala pečeň dostatok času na zregenerovanie.
V prípade, že sa objaví ochorenie štítnej žľazy, cukrovka alebo iná choroba, kde je potrebné aplikovať dlhodobú liečbu, odporúča sa vyčkať, kým si organizmus na liečbu zvykne a kým sa nastaví optimálna hladina medikamentov. Aj potom však treba tehotenstvo plánovať až po porade s pôrodníkom a špecialistom na dané ochorenie.
Samozrejme, v živote sa môžu vyskytnúť aj iné špecifické situácie, kedy je potrebné radšej vyčkať. Ak nemáte istotu, poraďte sa so svojím gynekológom.

So službami sú na tom pôrodnice lepšie + logo projektu sprievodca pôrodnicami
V hodnotení služieb v rámci projektu www.sprievodcaporodnicami.sk bolo spracovávané nielen hodnotenie v jednotlivých pôrodniciach, ale i súhrnné hodnotenie služieb. Podľa údajov, ktoré autorky projektu získali od pôrodníc možno konštatovať, že hodnotenie služieb sa zlepšilo v každej z piatich hodnotených kategórií.

 

Najvýraznejšie zlepšenie bolo zdokumentované v kategórii: Pôrod – Pôrodné sály, a to až o 19,5% od minulého ročníka! V tejto kategórii získali viac bodov nasledovné otázky: o 11% bodov viac získali pôrodnice v otázke týkajúcej sa slobodného rozhodnutia o aplikácii klystíru a holenia. Myslíme si, že slobodná voľba by tu mala byť samozrejmosťou, no oceňujeme snahu pôrodníc o zlepšenie. Stále viac pôrodníc poskytuje i možnosť zazmluvnenia pôrodníka a pôrodnej asistentky, tu sa hodnotenie medziročne zlepšilo o 11%.
Zdroj: www.sprievodcaporodnicami.sk


Prvorodičky stále staršie

Je to tak. Zatiaľ čo naše mamy a babky rodili „v rozpuku mladosti“, dnešná generácia, z rôznych oprávnených i neoprávnených dôvodov, si vstup do rodičovstva posúva čoraz viac na neskôr.
A je tomu tak vo väčšine vyspelých krajín. Vo Veľkej Británii i v Nemecku bol v r. 2012 priemerný vek prvorodičiek 30 rokov, v USA 25 rokov, vo Francúzsku a škandinávskych krajinách okolo 28 rokov. Tento trend sa pripisuje aj vyššej miere vzdelávacích príležitostí pre mladých a uprednostňovaniu kariéry pred založením rodiny. Každá krajina má však aj iné, špecifické dôvody, prečo je to s neskorým rodičovstvom tak. Sú to napr. aj problémy s nezamestnanosťou mladých, zabezpečením bývania ap. Podľa Štatistického úradu SR bol v r. 2003 priemerný vek prvorodičiek na Slovensku 24,88 rokov, no v r. 2013 bol už 27,43 rokov  – teda za 10 rokov nárast takmer o 3 roky. Aj v tomto smere, hoci to nie je pozitívne, kráčame s európskym trendom.

SPRACOVALI: MUDr. Peter Brenišin a PaedDr. Dagmar Baluchová

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: