Škola lásky v rodine

Redakcia | 5. Mar 2013
Škola lásky v rodine

Zúčastnite sa seminára Jiřiny Prekopovej - Škola lásky v rodine 11.3.2013 v Bratislave.

Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Ústav a Katedra prenatálnej a perinatálnej medicíny, psychológie a sociálnych vied pri VŠZaSP sv. Alžbety
Fórum riaditeľov a zamestnancov detských domovov

 

organizujú

seminár pre študentov VŠ a pre širokú verejnosť

 

Škola lásky v rodine

PhDr. Jiřiny Prekopovej

 

11. marca 2013 v Bratislave

 (Prednášková miestnosť Univerzitného pastoračného centra (UPeCe) sv. Jozefa Freinademetza v Mlynskej doline, v Bratislave)

Žijeme v dobe prevrátených hodnôt. Miesto toho, aby láska bola najväčšou hodnotou, staviame na prvé miesto to hmotné, konzum a technické vymoženosti. Láske sa má dieťa učiť v rodine. Dnes sa ale v rodinách komunikuje viac s obrazovkami než z očí do očí, vädne empatia, konflikty často končia bitkou alebo rozchodom, nie konfrontáciou a zmierením. Pribúda závislostí na tešítkach ako alkohol, drogy, počítače, televízia. Rodiny sa rozpadajú. Takto sa deti láske nenaučia. Čo sa stane s ľudskosťou, keď sa ľudia láske nenaučia? Dr. Jiřina Prekopová, psychologička známa z jej kníh Malý tyran, Neklidné dítě, Pevné objetí - cesta k vnitřní svobodě, Nese mně řeka lásky a z jej terapie pevným objatím, rozpoznala jadro tohto apokalyptického ohrozenia a založila Školu lásky v rodine, ktorá sa apoštolsky šíri do celého sveta. Ide o nový životný štýl, ktorý celkom upúšťa od telesného trestu a od trestania izoláciou, ale je založený na emočnej konfrontácii, vedúcej k zmiereniu a k obnove bezpodmienečnej lásky skôr „ako slnko zapadne za obzorom“.

Prvé pokusy zaviesť Školu lásky aj do detských domovov ako do rodiny sa ukazujú byť tiež veľmi sľubné.

Počas semináru Dr. Jiřina Prekopová prednesie prednášku a predvedie praktické ukážky cvičenia empatie a zrkadlenia. Ponúkne praktické riešenia nevyhnutných konfliktov vo vzťahoch v rodine a dosiahnutie zmierenia pomocou emočnej konfrontácie. Takisto povedie účastníkov radami, ako zamedziť zbytočným konfliktom, a to predovšetkým zavedením jasných pravidiel v systéme rodiny, ktoré musia dodržiavať deti ale aj rodičia. Spoločne s účastníkmi semináru sa bude zamýšľať nad tým ako čo najviac obmedziť vplyv TV, mobilných telefónov a internetu, týchto „zabijákov“ komunikácie dnešných ľudí.

zdroj: Dagmar Hájková, magazín Kondice

Termín konania:

11. marca 2013 v čase od 14:00 - 17:00

Miesto konania:

Prednášková miestnosť Univerzitného pastoračného centra (UPeCe) sv. Jozefa Freinademetza, ktoré sa nachádza v Mlynskej doline (Mlyny) v Bratislave

Adresa: Staré Grunty 36

841 04 Bratislava 4

(je to čast internátu Ľudovíta Štúra- tzv. "Šturak")

-na Mlyny sa dostanete autobusmi č. 31 a 39 (http://imhd.zoznam.sk/ba/cestovne-poriadky.html )

 

GPS súradnice:

48.160074152289226 , 17.066316604614258

Odkaz na mapu:

https://maps.google.sk/maps?oe=utf-8&client=firefox-a&channel=np&q=Adresa:%E2%80%8E+Star%C3%A9+Grunty+211/36+84104+Karlova+Ves,+Slovensk%C3%A1+republika&ie=UTF-8&hq=&hnear=0x476c8b8e7eeab3fb:0xd0a01aa186562c98,Star%C3%A9+Grunty+211/36,+84104+Karlova+Ves&gl=sk&ei=GqokUZDGBceotAaJ74HICw&ved=0CDAQ8gEwAA

Účastnícke poplatky:

7€ (5€ študenti, seniori, mamičky na MD)

táto suma zahŕňa lektorné a malé občerstvenie počas prestávky

úhrada poplatku na mieste pri registrácii

 

Registrácia:

  • podmienkou Vašej účasti na seminári je vyplnenie webového formuláru na linku:

https://docs.google.com/forms/d/1TYf1McSvCQhSXsxvZe0B15wE340PZ94hA-JaBCp4qxE/viewform

  • registrácia účastníkov sa uskutoční dňa 11.3.2013 v čase od 12:45 – 13:45 hod.
  • pri registrácii je potrebné sa preukázať potvrdením o zaplatení účastníckeho poplatku (príjmový pokladničný doklad, ktorý Vám vystavia v pokladni)

Bližšie informácie získate na prenatal@vssvalzbety.sk

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: