Pre rodiny smrteľne chorých detí vzniká Denné centrum neziskovej organizácie Plamienok

Redakcia | 15. marec 2011

Nezisková organizácia Plamienok otvorí v marci tohto roku svoje prvé Denné centrum. Bude určené rodinám po strate dieťaťa s cieľom pomáhať im nájsť cesty a spôsoby, ako sa vrátiť späť do bežného života.

Nezisková organizácia Plamienok otvorí v marci tohto roku svoje prvé Denné centrum. Bude určené rodinám po strate dieťaťa s cieľom pomáhať im nájsť cesty a spôsoby, ako sa vrátiť späť do bežného života.

Aktivity neziskovej organizácie Plamienok už dlhodobejšie podporuje Slovenská asociácia farmaceutických spoločností orientovaných na výskum a vývoj (SAFS). Jej predstavitelia mu venovali celý výťažok z predaja slovensko-anglickej publikácie Mozaika slovenskej medicíny, ktorú spoločne v roku 2007 krstili. Časť výťažku, ktorý k dnešnému dňu predstavuje 2 660 eur, bola použitá na vydanie prvej slovenskej odbornej publikácie o liečbe a starostlivosti o smrteľne choré deti. Zvyšné prostriedky sa tento rok použili na podporu vybudovania a vybavenie Denného centra neziskovej organizácie Plamienok.

„Nesmierne si vážime pomoc a podporu, ktorú nám SAFS celým projektom preukázala. Aj vďaka nej bola tento rok možná realizácia Denného centra, ktorého cieľom je napomôcť osudom ťažko skúšaných rodín v ich neľahkej situácii. V mene všetkých rodín a hospicového tímu chceme touto cestou vyjadriť veľkú vďaku. Existencia Denného centra znamená kvapku nádeje do bezútešnej situácie rodín, v ktorej aj kvapka znamená veľa,“ hovorí riaditeľka neziskovej organizácie Plamienok MUDr. Mária Jasenková.

Denné centrum  neziskovej organizácie Plamienok vzniká za účelom pomôcť rodinám hľadať cestu návratu do bežného života po prekonaní bolestivej traumy zo straty dieťaťa. Súrodenci detí Plamienka sa v ňom budú môcť hrať a počas hier im vyškolení pracovníci budú pomáhať nájsť spôsob ako vyjadriť to, čo ich trápi, a čo im naopak prináša radosť. Pre rodičov centrum poskytne priestor na stretnutia, neformálne rozhovory a vytváranie vzájomnej psychickej opory. Po celý čas budú rodinám k dispozícii školení odborníci zameraní na sprevádzanie rodinných príslušníkov v smútení.

Slávnostné otvorenie Denného centra je naplánované na 16. marca 2011 za účasti premiérky Slovenskej republiky a ďalších významných osobností domáceho i zahraničného spoločenského života. „Veľmi nás teší, že sme mohli pomôcť tak prospešnej veci akou je Denné centrum, ktoré bude pomáhať rodinám skúšaným ťažkou životnou situáciou a poskytne im nádej na zmiernenie ich bolesti,“ dopĺňa výkonná riaditeľka SAFS MVDr. Soňa Strachotová, MBA.

Niekoľko slov o knihe
Mozaika slovenskej medicíny je kniha rozhovorov s osobnosťami slovenského lekárstva. Autori publikácie sa pokúsili „vyzliecť z bieleho plášťa“ šestnásť osobností slovenskej medicíny a predstaviť ich nielen ako odborníkov, ale aj ako ľudí, ktorí žijú medzi nami a s nami. Okrem finančnej pomoci pre Detský hospic Plamienok z predaja publikácie, bolo cieľom tejto knihy podporiť význam a spoločenský status vedy, výskumu, vzdelania a samozrejme samotnej medicíny. Pozornosť je venovaná osobnostiam pôsobiacim nielen doma, ale i v zahraničí, preto je publikácia dvojjazyčná.

 


 

O SAFS:
SAFS (
www.safs.sk) je asociácia farmaceutického priemyslu založená v roku 1997. Členmi SAFS sú medzinárodné farmaceutické spoločnosti s vlastným výskumom a vývojom inovatívnych liekov, ktoré pôsobia na slovenskom trhu. V súčasnosti SAFS združuje 20 farmaceutických spoločností. SAFS je zároveň členom Európskej federácie farmaceutických spoločností a asociácií (EFPIA). Členmi SAFS sú: Abbott, Actelion, Amgen, AstraZeneca, Bayer Schering Pharma, Biogen Idec, Boehringer Ingelheim, GlaxoSmithKline, Janssen-Cilag, Lilly, Lundbeck, Merck, Merck Sharp & Dohme, Novartis, Novo Nordisk, Nycomed, Pfizer, sanofi-aventis, Servier, UCB.

O Plamienku:
Poslaním neziskovej organizácie Plamienok je poskytovanie paliatívnej a hospicovej starostlivosti nevyliečiteľne chorým a zomierajúcim deťom a im blízkym osobám v domácom prostredí s cieľom zlepšiť kvalitu ich života. Ľudia, ktorých tieto problémy trápia, a ktorí cítia potrebu angažovať sa pri ich riešení, sa združili v neziskovej organizácii Plamienok, ktorá bola zaregistrovaná v roku 2003 ako nezávislá mimovládna organizácia na podporu nedostatočne rozvinutej paliatívnej starostlivosti o deti so život limitujúcimi chorobami.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: