Pozvánka do divadla

11.9.2008 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Program divadla Malá scéna VŠMU na september a október 2008.

Milí rodičia,

pozývame Vás do divadla Malá scéna VŠMÚ a prinášame Vám program predstavení na mesiace september a október 2008:

SEPTEMBER:

Pondelok, 22.9, 19,00 hod. / Piatok, 26.9., 19,00 hod.
GIANINA CĂRBUNARIU
STOP THE TEMPO                                           
Réžia: A. Korenči, dramaturgia: M. Kičiňová, preklad: PhDr. J. Páleníková, CSc., scéna a kostýmy: S. Zubájová, produkcia: Ľ. Melová, M. Agricolová, K. Ivanič, hrajú: K. Tóthová, A. Vozárová, R. Poláková,  D. Matušová,
M. Jánoš, T. Vravník
 (Malá scéna VŠMU)

__________________________________________________

Pondelok, 29.9, 19,00 hod.
JOHN OSBORNE
OBZRI SA V HNEVE           
Réžia: J. Bielik, dramaturgia: M. Kičiňová, scéna a kostýmy: K.  Žgančiková, produkcia: M. Benža, J. Kováčová,
M. Pulišová, hrajú: M. Jánoš, R.  Poláková, T. Vravník, A. Vozárová / K. Tóthová
 (Malá scéna VŠMU)

__________________________________________________
OKTÓBER:

Streda, 01.10, 19,00 hod.
JOHN OSBORNE
OBZRI SA V HNEVE           
Réžia: J. Bielik, dramaturgia: M. Kičiňová, scéna a kostýmy: K.  Žgančiková, produkcia: M. Benža,
J. Kováčová, M. Pulišová, hrajú: M. Jánoš, R.  Poláková, T. Vravník, A. Vozárová / K. Tóthová
 (Malá scéna VŠMU)

__________________________________________________

04.-10.10 RODINNÉ PRÍBEHY  (BÁBKOVÉ PREDSTAVENIE)  Banská Bystrica

Pondelok, 06.10, 19,00 hod.
JOHN OSBORNE
OBZRI SA V HNEVE  (Malá scéna VŠMU)

__________________________________________________

08.-12.10 
GIANINA CĂRBUNARIU
STOP THE TEMPO                                           
Réžia: A. Korenči, dramaturgia: M. Kičiňová, preklad: PhDr. J. Páleníková, CSc., scéna a kostýmy: S. Zubájová, produkcia: Ľ. Melová, M. Agricolová, K. Ivanič, hrajú: K. Tóthová, A. Vozárová, R. Poláková,  D. Matušová,
M. Jánoš, T. Vravník
 (Festival Rumunsko)

__________________________________________________

Streda, 15.10, 19,00 hod.
EUGENE LABICHE
GRAMATIKA                         
Réžia a dramaturgia: J.Bielik, scéna a kostýmy: K. Žgančíková, M. Caunerová, produkcia: J. Večerná, Z. Orbánová, M. Benža, hrajú: A.Kiráľová, R.Poláková, D.Matušová, N.Puklušová, L.Prokopová, A.Vozárová, F.Balogh

__________________________________________________

ARTHUR SCHNITZLER
UDATNÝ KASIÁN                                    
Réžia a dramaturgia: A.Korenči, scéna: I.Pečarková,  kostýmy: S.Zubajová, produkcia: K.Kelečínová, M.Kvasnica, hrajú: Michal Jánoš, Tomáš Vravník, Petra Humeňanská (Malá scéna VŠMU)

__________________________________________________

Sobota, 18.10, 15,00 hod.
CHRISTINE NOESTLINGEROVÁ
CONRÁD, CHLAPEC Z TOVÁRNE - Pre deti od 4 rokov
Réžia: P. Palík, preklad: I. Gogál, text. Úprava: A. Nyman, scéna: Z. Hlavatá, R. Polenkovič, kostýmy: S. Liptáková, produkcia: L. Kašová, M. Agricolová, K. Ivanič, hrajú: B. Zamišková, K. Kováčiková,
A. Čitbajová, J. Sušac, Š. Íring, M. Németh
 (Malá scéna VŠMU)

__________________________________________________

Utorok, 21.10, 19,00 hod.
GIANINA CĂRBUNARIU
STOP THE TEMPO (Malá scéna VŠMU)

__________________________________________________

Streda, 22.10, 19,00 hod.
GIANINA CĂRBUNARIU
STOP THE TEMPO (Malá scéna VŠMU)

__________________________________________________

Štvrtok, 23.10, 19,00 hod.
RODINNÉ PRÍBEHY  (BÁBKOVÉ PREDSTAVENIE) - Štúdio 1

__________________________________________________ 

Sobota, 25.10, 15,00 hod.
PETER PALIK
DAJ MA, MAMIČKA, DO ŠKOLY! - Pre deti od 4 rokov
Réžia a dramaturgia: P.Palik,  scéna: P.Palik, B.Zamišková, K.Kováčiková,  kostýmy: P.Palik, B.Zamišková, K.Kováčiková,  produkcia:  V.Jakubcová,  hrajú: B.Zamišková, K.Kováčiková (Malá scéna VŠMU)

__________________________________________________

Pondelok, 27.10, 19,00 hod.
ROČNÍKOVÉ PREDSTAVENIE
KIT – KAT GIRLS
Pedagogická réžia: I. Timková, produkcia: Ľ. Melová, M. Agricolová, K. Ivanič, hrajú: F. Balog, P. Humeňanská, A. Kiraľová, L. Prokopová, N. Puklušová a K. Seidmann (Malá scéna VŠMU)

__________________________________________________

Utorok, 28.10, 19,00 hod.
utorok ROČNÍKOVÉ PREDSTAVENIE
KIT – KAT GIRLS (Malá scéna VŠMU)

__________________________________________________

Pokladňa je otvorená vždy hodinu  pred predstavením v Divadle MS VŠMU. Rezervácia: ms.vsmu@gmail.com (najneskôr deň pred predstavením)
Vstupné: 50 Sk    Detské predstavenia: 20 Sk   Kit – kat girls: vstup zdarma
Zmena programu vyhradená.
Bližšie informácie: www.malascena.sk

Prajeme vám príjemné kultúrne vyžitie!