Planéta, na ktorej žijeme

Redakcia | 26. november 2008

SNM-prírodovedné múzeum otvára svoj najväčší projekt roka!

Pre všetkých, ktorí sú zvedaví, čo sa nachádza vo vnútri našej planéty a ako vlastne vznikla, je určený nový výstavný projekt Planéta, na ktorej žijeme, ktorý pripravilo Slovenské národné múzeum-Prírodovedné múzeum v Bratislave a Geologický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave so spolupracujúcimi inštitúciami. Výstava je jednou z hlavných aktivít vrámci Medzinárodného roku planéty Zem na Slovensku a pre verejnosť bude sprístupnená od 25. novembra 2008 do 30. júna 2009 v priestoroch Slovenského národného múzea na Vajanského nábreží v Bratislave
 
Výstava je navrhovaná tak, aby oživila celú budovu Slovenského národného múzea-Prírodovedného múzea. Geologická časová schéma umiestnená už na schodisku vtiahne návštevníka až do Harmincovej sály na prvom poschodí, kde sa výstava začína. Témy výstavy ako sprievodca prevedú návštevníka po tretie poschodie a poskladajú mozaiku dlhej geologickej histórie až po geologickú súčasnosť Zeme.  
 
Výstavný projekt predstavuje našu planétu a jej štyri základné geosféry – litosféru, hydrosféru, atmosféru a biosféru vo vzájomných súvislostiach. Jedným z dominantných prvkov výstavy je takmer 3 metre veľký rez Zeme. Tento model priblíži návštevníkom základné deje v zemskom telese, ktoré ovplyvňujú podmienky aj na povrchu. Zaujme aj funkčný model sopky a vystavené sopečné horniny, ktoré dokumentujú aktívne zóny Zeme. Návštevníci si dokonca budú môcť overiť pomocou seizmometra otrasy vo výstavnom priestore a v reálnom čase.
 
Výstava Planéta, na ktorej žijeme približuje vznik biosféry a jej zmeny v dobách minulých. V štyroch geologických obdobiach – prekambriu, paleozoiku, mezozoiku a kenozoiku znázorňuje vývoj života na Zemi. Okrem originálnych skamenelín je táto časť výstavy doplnená aj modelmi, napríklad rekonštrukciou takmer 1 meter veľkého amonita či karbónskej vážky s rozpätím krídiel až 75 centimetrov.
 
Výstava nezabúda ani na Slovensko a predstavuje v krátkosti jeho geológiu a surovinové zdroje. Vystavená geologická mapa Slovenska je doložená najtypickejšími horninami z nášho územia. Prezentované sú taktiež niektoré typové minerály, ktoré majú prvoopisy zo slovenských lokalít a typické minerály aj z historických lokalít. Využitie surovín a ich väzba na geológiu je naznačená pri niektorých konštrukčných prvkoch automobilu.
 
Výstavu dopĺňa aj niekoľko novovytvorených animácií, ktoré zobrazujú napríklad geologický vývoj štiavnického stratovulkánu, more ako kolísku života, zánik dinosaurov alebo príčiny klimatických zmien na Zemi.
 
Výstava Planéta, na ktorej žijeme je určená predovšetkým širokej verejnosti a školskej mládeži.
 
 
 
Názov výstavy: Planéta, na ktorej žijeme
Miesto: Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Vajanského nábr. 2, Bratislava
Trvanie: 25.11.2008 – 30.6.2009
Organizátori: Slovenské národné múzeum – Prírodovedné múzeum, Geologický ústav Slovenskej akadémie vied
Spolupracujúce organizácie: Prírodovedecká fakulta UK, Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Geofyzikálny ústav SAV, Slovenská geologická spoločnosť
Kurátori výstavy: Igor Broska, Eva Nelišerová
Výtvarno-priestorové riešenie: Milan Veselý,  N&V Design, s.r.o.
Realizácia: N&V Design, s.r.o.
 
Generálny partner SNM: Poštová banka, a.s.
Partneri: Nafta, a.s., Hornonitrianske bane Prievidza, a.s., Volkswagen Slovakia a.s., Povazská cementáreň a.s. Ladce
Mediálni partneri: Slovenský rozhlas, TASR, Zoznam.sk, Bigmedia, Nubium, Pravda, GEO, TVA, Quark,  Slovakia Online
 
S finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Agentúry pre podporu výskumu a vývoja, Environmentálneho fondu, Slovenskej akadémie vied
 
Otvorené: 9:00h – 17:00h denne okrem pondelka.
 
 
 
 
 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: