Materské centrá ako Akadémie praktického rodičovstva

Redakcia | 9. január 2009

V materských centrách sa rodičia okrem inej ponuky aj informálne vzdelávajú, odovzdávajú si skúsenosti, navštevujú prednášky, besedy, zapájajú sa do rozhovorov, čo robiť, keď...

Nadácia Slovenskej sporiteľne sa rozhodla aj v roku 2009 pokračovať v podpore vzdelávania a zvyšovania úrovne programu v materských centrách  v projekte Materské centrá ako Akadémie praktického rodičovstva (APR), ktorého hlavným cieľom je vypracovať a uviesť do života model APR.

Nadväzuje tak na  trojročný vzdelávací projekt (2006 - 2008), v rámci ktorého ÚMC  s finančnou podporou Nadácie Slovenskej sporiteľne zorganizovala 47 tréningov a vyškolila 675 žien, líderiek materských centier, prevažne mamičiek na materskej dovolenke.

„Nadácia už štyri roky venuje svoju pozornosť aj projektom zameraným na vzdelávanie znevýhodnených skupín. Jedným z  príkladov bola aj podpora jedinečnej vzdelávacej iniciatívy Únie materských centier. Matkám sme týmto projektom pomohli vyjsť zo sociálnej izolácie, ktorá je spojená s náročnou starostlivosťou o deti, uplatniť ich tvorivosť, rozvíjať ich vlastné projekty v rámci aktivít únie“, zhodnotila Marta Krejcarová, členka Správnej rady Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Projekt Akadémií praktického rodičovstva je súčasťou ďalšej fázy dlhodobej kampane Ako chceme vychovávať naše deti, prebiehajúcej prostredníctvom diskusií na rodičovské témy v materských centrách od r.2006 a pokračujúcej od januára 2009 pod názvom Ako vychovávame naše deti.

V rámci diskusných klubov v 28 materských centrách a prostredníctvom webovej stránky www.akademiarodicovstva.sk si budú môcť rodičia vymieňať rady a skúsenosti z výchovy detí. Pokiaľ bude potrebné, diskusie obohatí aj názor odborníka. Z výstupov vzniknú tzv. rodičovské skriptá a akreditovaný vzdelávací systém pre rodičov v materských centrách.

Materské centrá (združené v Únii materských centier) sú miestami, kde matky na materskej dovolenke a rodičia na rodičovskej dovolenke môžu spolu s deťmi zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Sú zároveň jedinou inštitúciou, ktorá zastrešuje matku (rodiča) spolu s dieťaťom. V materských centrách sa rodičia okrem inej ponuky aj  informálne vzdelávajú, odovzdávajú si skúsenosti, navštevujú prednášky, besedy, zapájajú sa do rozhovorov, čo robiť, keď... Takto sú materské centrá inštitúciami, ktoré zapĺňajú medzeru vo výchove detí od 0 do 3 rokov a tiež vo výchove k rodičovstvu.

Celý projekt odborne zastrešuje expertný tím, ktorého súčasťou sú osobnosti ako psychológ  Ivan Štúr,  psychologička a pedagogička Daniela Čechová, predškolská pedagogička  Marcela Miklošková, pediatrička  Jana Nosková a sociologička Lýdia Marošiová. 


Miloslava Kvasnicová
Riaditeľka centra PR a lobby ÚMC
 


    

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: