Liga proti rakovine otvára v Martine Centrum pomoci

Redakcia | 19. Jul 2010

Vďaka podpore partnerov z radov podnikateľských subjektov a širokej verejnosti vybudovala Liga proti rakovine Centrum pomoci v Martine.

Liga proti rakovine vďaka podpore partnerov z radov podnikateľských subjektov a širokej verejnosti vybudovala Centrum pomoci v Martine. Ide v poradí o tretie Centrum pomoci LPR na Slovensku, ktoré v septembri 2010 otvorí svoje brány pre onkologických pacientov, ich blízkych i verejnosť na strednom Slovensku a ponúkne im širokú škálu služieb poskytovaných bezplatne, tak ako je to už v existujúcich centrách v Bratislave a Košiciach.

Význam Centier pomoci a ich služby
Centrá pomoci Ligy proti rakovine predstavujú miesto, ktorého cieľom je rôznymi formami zlepšiť kvalitu života onkologických pacientov. Onkologickí pacienti v nich majú možnosť zlepšovať svoj zdravotný stav prostredníctvom fyzioterapeutických služieb, poradenstvo odborníkov im pomáha ľahšie zvládať závažné ochorenie, nájdu v nich ľudí s podobným životným osudom a môžu sa spoločne stretávať pri záujmových aktivitách, tráviť príjemne voľný čas a aspoň čiastočne zabudnúť na chorobu. Centrá pomoci sú však určené aj blízkym a príbuzným onkologických pacientov, ktorí tiež častokrát potrebujú radu a pomoc. Zároveň poskytnú poradenstvo zdravej verejnosti, ktorá má záujem dozvedieť sa viac o zdravom životnom štýle a o tom, ako predchádzať ochoreniu.

Liga proti rakovine otvorila, financuje a prevádzkuje už dve Centrá pomoci - od októbra 2008 Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave na Brestovej ul. 6. Toto poskytuje svoje služby v rámci Západoslovenského kraja. Od mája 2009 poskytuje svoje služby v rámci Východoslovenského kraja Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach na
Paulínyho ul. 63.

Centrum pomoci LPR v Martine
V snahe pomáhať onkologickým pacientom aj na strednom Slovensku, rozhodla sa Liga proti rakovine vybudovať ešte tretie Centrum pomoci. Toto rozhodnutie veľmi pozitívne prijala aj silná pacientska základňa pôsobiaca v tomto regióne. V Martine pôsobí jeden z kolektívnych členov LPR - Turčianske Venuše, v neďalekej Žiline pôsobí pobočka Ligy proti rakovine. Združujú približne 200 onkologických pacientov a cca 100 členov má ILCO klub – klub stomikov pôsobiaci priamo v Martine, s ktorým udržiava LPR dlhoročnú spoluprácu.

Informovať onkologických pacientov o službách centra pomoci budú aj lekári miestnej Martinskej fakultnej nemocnice.

Centrum pomoci LPR bude od septembra 2010 poskytovať bezplatné služby: 

  1. Odborné poradenstvo vo forme Linky pomoci, kde budú môcť pacienti nájsť radu i pomoc telefonicky alebo osobne priamo v priestoroch centra. K dispozícii budú lekári - onkológovia, psychológ a sociálne sestry.
  2. Pacienti si budú môcť zlepšiť fyzický i psychický stav rehabilitáciou a relaxáciou za asistencie fyzioterapeuta.
  3. Voľnočasové aktivity v podobe kreatívnych, pohybových, vzdelávacích kurzov, kultúrnych podujatí im umožnia naučiť sa nové veci, ale zároveň spoznať ľudí s rovnakým osudom. 
  4. Vzdelávacie kurzy, semináre, workshopy budú určené zdravej populácii a organizované za účelom rozšírenia vedomostí v oblasti zdravého životného štýlu i starostlivosti o zdravie. 
  5. Na relax bude k dispozícii aj postupne budovaná knižnica.

Financovanie Centier pomoci LPR
Vybudovanie a prevádzku Centier pomoci financuje Liga proti rakovine z výnosu Dňa narcisov  - jej jedinej verejnej finančnej zbierky a finančných prostriedkov získaných z 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb. 

Projekty a programy nielen v Centrách pomoci realizuje Liga proti rakovine vďaka dlhoročnej podpore a dôvere verejnosti – ďakujeme!

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: