Klienti Allianz – Slovenskej poisťovne ušetria na daniach vyše 29 miliónov eur

Redakcia | 26. január 2011

Allianz – Slovenská poisťovňa zasiela v týchto dňoch klientom daňové potvrdenia za rok 2010. Oproti roku 2009 klienti Allianz – Slovenskej poisťovne ušetria za minulý rok pri daňovo odpočítateľných produktoch životného poistenia zhruba o 3 percentá viac.

Allianz – Slovenská poisťovňa zasiela v týchto dňoch klientom daňové potvrdenia za rok 2010. Oproti roku 2009 klienti Allianz – Slovenskej poisťovne ušetria za minulý rok pri daňovo odpočítateľných produktoch životného poistenia zhruba o 3 percentá viac.

Priemerná hodnota, o ktorú si klienti Allianz - SP môžu znížiť dane dosahuje 36 eur, čo predstavuje 48 percent z maximálneho možného limitu 75,68 eur. Celkovo klienti poisťovne ušetria sumu prevyšujúcu 29 miliónov eur, čo je zhruba o 3 percentá viac ako vlani.

Za produkty životného poistenia Allianz - SP vystavila vyše 806-tisíc potvrdení v celkovej hodnote takmer 153 miliónov eur. Pomer medzi potvrdenou sumou za poistenie spojené s investičným fondom a poistením bez investičného fondu bol za rok 2010 takmer 65 percent v prospech kapitálového životného poistenia. Medziročne sa navýšil o 4 percentá.

Potvrdenie, ktoré v týchto dňoch začala posielať Allianz – Slovenská poisťovňa svojim klientom, obsahuje údaje o poistníkovi a výšku poistného, ktorú môže použiť na zníženie daňového základu. V prípade, že klient potvrdenie nedostane alebo ho stratí, môže kontaktovať Infolinku Allianz 0800 122 222 a požiadať o vystavenie duplikátu. Tiež je možné na stránke Allianz – SP https://online.allianzsp.sk/danove_ulavy/ vyplniť údaje a požiadať o zaslanie potvrdenia e-mailom alebo poštou.

Potvrdenie pre daňovú úľavu za životné poistenie je potrebné odovzdať v mzdovej učtárni najneskôr do 15. februára. Daňoví poplatníci, ktorí si daňové priznanie spracovávajú sami, uplatnia potvrdenie na daňovú úľavu vo svojom daňovom priznaní.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: