Hlasujte za detský čin roka 2008!

Redakcia | 8. Oct 2008

Povzbudzujme deti ku konaniu dobra a dokazujme im, že si vieme dobro všimnúť, pochváliť a oceniť, jednoducho, že dobro je pre nás všetkých dôležité.

Detský čin roka 2008: Dobro má dušu dieťaťa

Jeden z nominovaných príbehov:

„Volám sa Martina a vo svojom liste Vám napíšem o svojom spolužiakovi. Volá sa Erik a je žiakom 8. ročníka. Erik je športovec. Vyskúšal už všetky športy, ktoré existujú. No stále mu to nestačilo. Jedného dňa sa prihlásil na cezpoľný beh, ktorý sa každoročne koná v trebišovskom mestskom parku. A tu sa všetko stalo. Trať bola dlhá 3000 m. Keď chlapci odštartovali, väčšina sa rozbehla zo všetkých síl, no Erik ako správny športovec si ich šetril. Takto sa postupne počas pretekov prebojoval na tretiu pozíciu. A bol by možno aj vyhral, keby zrazu nezbadal chlapca, ktorému sa podlomili nohy a bezmocne padol na zem. Erik sa vyľakal, no nespanikáril. Neváhal a rozbehol sa k nemu. Bleskovo si spomenul na poskytnutie prvej pomoci. Hneď mu vytiahol zapadnutý jazyk a otočil ho nabok. Nikto zo súťažiacich sa ani nezastavil, iba so zvedavým pohľadom pozerali na Erika a chlapca a pokračovali v behu ďalej! Keďže Erik nemal pri sebe mobil, mohol len dúfať, že niekto príde. Nakoniec si ich všimla jedna okoloidúca pani, ktorá okamžite zavolala lekársku pomoc. Ktovie, ako by sa to skončilo, keby sa Erik nebol zastavil a bol by pokračoval v boji o víťazstvo. S vedomím, že zachránil svojmu rovesníkovi život, sa v cieli tešil aj zo svojho
15. miesta.“

List napísala Martina Danišková, v šk. roku 2007/2008 žiačka 8. triedy, skutok vykonal Erik Kiss, v šk. roku 2007/2008 žiak 8. triedy, ZŠ Komenského  1962/8, Trebišov

V týchto dňoch sa späť do škôl dostáva 30 príbehov detí, ktoré z tisícky listov nominovala expertná skupina. Príbehy detí, hovoriace o statočnosti, trpezlivosti, odvahe a ľudskosti sú zaslané späť k deťom, aby im  vyjadrili podporu hlasovaním v detskej porote.

Listy s dobrými skutkami, ktoré zaslali deti do ankety, sú ich výpoveďou o svete, v ktorom žijú a stávajú sa jeho spolutvorcami. Svojim konaním dávajú jasne najavo svoje postoje, vyjadrujú skryté túžby a snahu o uplatnenie sa v živote. Mnohé deti zažili nečakané a vážne situácie. Nezľakli sa,  ale pohotovo zareagovali a pomohli tak rovesníkom, mladším deťom i dospelým v ohrození života. S rozvahou vedeli privolať i poskytnúť prvú pomoc. V množstve listov sa ukrývali správy o dennodennej pomoci rodičom, súrodencom a starým rodičom. Stovky detí  podalo pomocnú ruku prírode, pohladilo, nakŕmilo, zahojilo rany. Nápady detí na výnimočné akcie , ktoré pripravili a zrealizovali hovoria o ich aktívnom prístupe k svetu okolo nich.  

Spomedzi všetkých 8 280 skutkov vybrala expertná skupina 30 nominácií. Deti v detskej porote rozhodnú o tohtoročných oceneniach v jednotlivých kategóriách: Záchrana života, Pomoc v rodine, Pomoc rovesníkom, Pomoc ľuďom, Pomoc prírode a Dobrý nápad. Deti môžu hlasovať do 20. novembra 2008 . Detská porota rozhodne, ktoré spomedzi nominovaných dobrých skutkov získa ocenenie Detský čin roka. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude 11. decembra 2008 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave.

Hlasovaním v detskej porote podporia deti dobro svojich rovesníkov a zároveň urobia ďalší dobrý skutok. Každý hlas totiž znamená jednu symbolickú korunu, ktorú spoločnosť Whirlpool Slovakia zvýši o vlastný príspevok a venuje v podobe domácich spotrebičov inštitúciám, ktoré sa starajú o znevýhodnené deti. V tomto roku podporí projekt 6 profesionálnych a pestúnskych rodín, detský domov a domov sociálnych služieb pre deti.

Deti môžu zároveň pomôcť aj svojej škole. Každá škola, ktorej žiak bude ocenený v jednej z kategórií získa školské potreby v hodnote 10 000 Sk. Zároveň bude zo všetkých škôl, ktoré sa do projektu v tomto roku zapoja, vyžrebovaná jedna, ktorá získa školské potreby v rovnakej hodnote.

Projekt Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou Ministerstva školstva SR.
Od roku 1999 sa do projektu zapojilo viac ako 740 tisíc detí a kolektívov detí.

Prečítajte si aj vy príbehy malých hrdinov, a prideľte im kliknutím svoj hlas! Víťazné príbehy uverejníme na www.mamaaja.sk po vyhlásení výsledkov.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: