Denný letný tábor: Výprava do stredoveku

Redakcia | 23. Jun 2010

Detské múzeum SNM na letné mesiace pripravilo zaujímavú ponuku na strávenie prázdnin pre všetky zvedavé a objavovania chtivé deti.

Detské múzeum SNM na letné mesiace pripravilo zaujímavú ponuku na strávenie prázdnin pre všetky zvedavé a objavovania chtivé deti.

Denný letný tábor Výprava do stredoveku predstaví deťom múzeum ako miesto, kde sa môžu stretnúť s kamarátmi, príjemne sa zabaviť a  popri tom sa aj niečo zaujímavé naučiť a dozvedieť. Týždenný detský tábor organizuje Detské múzeum SNM a je zameraný na históriu a humanitné vedy. Deťom sa v ňom budú venovať odborne vyškolení lektori, ktorí im z ohľadom na ich vek a individualitu osobnosti sprostredkujú zaujímavé informácie a zážitky a podporia ich v kreativite a sebarealizácii.

Organizátor / Detské múzeum SNM

Miesto konania / Detské múzeum SNM, SNM – Archeologické múzeum, Slovenská národná galéria, Múzeum mesta Bratislavy

Praktické informácie /
Dá sa vybrať z troch termínov: 12.-16. júl 2010, 26.-30. júl 2010, 16.-20. august 2010.
Tábor je určený pre deti vo veku 6 – 10 rokov.
Cena na jedno dieťa je 120 €.
Maximálny počet detí v jednom tábore je 20.
Tábor prebieha od pondelka do piatku vždy od 9.00 do 17.00 hod.
V rámci celodenného programu sú zabezpečené  obedy a pitný režim detí, materiál potrebný na tvorivé aktivity a autobusová doprava pri výletoch.
Kontakty: 02/ 204 69 160  alebo e-mailom na adrese tabor@detskemuzeum.sk


Predbežný program
Pondelok
Téma dňa / VITAJTE V STREDOVEKU
Prvý deň denného letného tábora zahájime v Detskom múzeu SNM na výstave Výprava do stredoveku. Deti na interaktívnej výstave prebádajú stredoveké mesto a pomocou rôznych zaujímavých aktivít bližšie preskúmajú život ľudí v minulosti. Témy z výstavy rozvinieme na viacerých typoch tvorivých dielní, kde sa deti zoznámia s rôznymi vednými disciplínami /heraldika, numizmatika...atď./ ktoré pomáhajú historikom skúmať minulosť a obdobie stredoveku. V poobedných hodinách absolvujeme návštevu viacerých zaujímavých lokalít v centre Bratislavy, ktoré pochádzajú ešte z obdobia stredoveku a spoločne si vytvoríme model mesta v tomto období.
Miesto konania: Detské múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava

Utorok
Téma dňa / OBRANA MESTA A UMENIE 
V doobedných hodinách je pre deti pripravený program venovaný obrane mesta Bratislavy v stredoveku. Spoločne navštívime Múzeum mesta Bratislavy – Michalskú vežu, v ktorej sa dozvieme viac o systéme hradieb, veží a mestského opevnenia. Zoznámime sa aj s podobou historických zbraní a ochrannými odevmi stredovekých bojovníkov. Poobede navštívime Slovenskú národnú galériu, kde absolvujeme vzdelávací program zameraný na stredoveké umenie. Zoznámime sa z témami umenia, spôsobom zobrazovania, či s rôznymi technikami používanými v tomto období. V tvorivých dielňach si potom za asistencie odborných lektorov vytvoríme vlastné diela inšpirované stredovekým umením. 
Miesto konania: Múzeum mesta Bratislavy – Michalská veža, Slovenská národná galéria, Vodné kasárne Rázusovo nábrežie 2, Bratislava 

Streda
Téma dňa / HISTÓRIA POD ZEMOU
Vzdelávací program pripravený v SNM - Archeologickom múzeu predstaví deťom techniku a postup práce výskumníkov stredoveku - archeológov. Za asistencie odborného personálu si deti budú môcť osobne vyskúšať ako prebieha archeologický výskum v teréne. V roli výskumníka budú sami hľadať, merať, zakresľovať a prípadne datovať archeologické nálezy. Predstavíme si tiež postup akým prechádza archeologický nález od objavenia v zemi až do vitríny múzea na výstave Najstaršie dejiny Slovenska. Na tento program budú nadväzovať tvorivé dielne prezentujúce starodávne remeselné techniky.
Miesto konania: SNM – Archeologické múzeu, Žižkova 12, Bratislava
 
Štvrtok
Téma dňa / CESTUJEME V ČASE 
V predposledný deň tábora je pre deti pripravený animačný vzdelávací program, ktorý  vznikol v spolupráci so šermiarskou skupinou Kompánia trnavských žoldnierov. Na súkromnom ranči pri obci Cífer budú mať deti počas celodenného programu možnosť priameho kontaktu s rôznymi aspektmi života ľudí v stredoveku. Budú si môcť vyskúšať jazdu na koni s pomocou inštruktora, či asistovať pri príprave stredovekého jedla. Pre všetky deti je pripravená ochutnávka stredovekej kuchyne, ukážka boja a tréning stredovekého bojovníka. Budú si môcť vyskúšať aj rôzne typy stredovekých hier či tradičné remeslá.
Miesto konania: J. K. Ranč Cífer -Jarná

Piatok 
Téma dňa / VEĽKÁ PÁTRAČSKÁ AKCIA, DETSKÝ SPRIEVOD, VERNISÁŽ
Doobeda je pre deti pripravená Veľká pátračská akcia, v ktorej pomocou mapy, výskumných úloh a tajomnej šifry v priestoroch troch múzeí SNM budú pátrať po skrytom poklade. V tematicky nadväzujúcich tvorivých dielňach deti pomocou rôznych techník spoločne s pracovníkmi múzea vyhodnotia uplynulý týždeň. Svoje práce potom budú inštalovať v priestoroch Detského múzea SNM.  Po príchode rodičov sa bude konať detský sprievod výstavou Výprava do stredoveku a slávnostná vernisáž, na ktorej sa rodičia budú môcť  bližšie oboznámiť s aktivitami svojho dieťaťa v dennom tábore.
Miesto konania: Archeologické múzeum, Múzeum kultúry karpatských Nemcov, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Žižkova 16, Bratislava, Detské múzeum SNM, Vajanského nábrežie 2, Bratislava
 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: