Dajme šancu nožičkám

Redakcia | 14. Jun 2009

Pozývame vás na charitatívny koncert poslucháčov v hre na klavír dňa 17.6.2009 v Bratislave.

Pozývame vás na charitatívny koncert poslucháčov v hre na klavír dňa 17. 6. 2009 o 18:00 v Bratislave.

Organizátorom koncertu je novovzniknuté občianske združenie PECKA. Cieľom je nielen získať finančné prostriedky pre činnosť OZ PECKA, ale tiež dostať do povedomia čo najširšej verejnosti problematiku ochorenia dolných končatín u detí (tzv. Pes equinovarus congenitus PEC) a možnosti liečby tejto vrodenej vývojovej vady v SR aj v zahraničí.

Pri liečbe tejto diagnózy v zahraničí používajú iné metódy a majú oveľa lepšie výsledky ako lekári v SR. Keďže liečbu vo Viedni hradia rodičia z vlastných prostriedkov a nie všetci na to majú financie, snahou OZ PECKA je umožniť túto liečbu čo najväčšiemu počtu detí.

OZ PECKA môže byť v súlade s legislatívou poberateľom 2% z daní až v roku 2011. Do toho času sa budú snažiť získavať financie usporiadavaním podobných akcií ako je vyššie spomínaný charitatívny koncert, ale tiež priamymi finančnými darmi firiem a jednotlivcov.

Viac informácii na www.peckari.sk.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: