Čo treba vybaviť po pôrode? Zorientujte sa v úradných povinnostiach

Marianna Stanková | 15. apríl 2024
Čo treba vybaviť po pôrode? Zorientujte sa v úradných povinnostiach

„Papierovačkám“, byrokracii sa nevyhneme, milé mamy, ani po pôrode. Ale nebojte sa, všetko spolu zvládneme. S naším krátkym návodom to pôjde oveľa jednoduchšie.

Narodenie dieťaťa sprevádzajú neopísateľné chvíle. Tie momenty sú prenádherné, ale svet sa neprestal točiť, a preto nás aj po pôrode čaká kopec povinností – a tým nemyslíme starostlivosť o bábätko. Potrebujeme totiž povybavovať niekoľko byrokratických záležitostí. 

Čo treba vybaviť po pôrode? 

Rodný list dieťaťa

Po narodení dieťatka budú viesť vaše kroky pre rodný list. Je potrebné navštíviť matriku, ale POZOR. Nie podľa miesta trvalého bydliska, ale podľa miesta, kam spadá vaša pôrodnica. Žiadne tlačivo potrebovať nebudete, pretože nemocnica je povinná zaslať záznam o narodení dieťaťa do NCZI, ktoré prijaté hlásenie z pôrodnice odošle elektronicky do Centrálneho informačného systému matrík. Na základe toho príslušná matrika hlásenie spracuje, pridelí dieťaťu rodné číslo a vystaví rodný list. 

Návšteva pediatra

Pri odchode z pôrodnice dostanete dva dokumenty – prepúšťaciu správu pre vás a druhú pre dieťa. Tú treba odniesť k pediatrovi najneskôr tri dni od prepustenia z nemocnice. Vtedy by ste mali so svojím drobcom absolvovať aj prvú poradňu, pri ktorej lekár zhodnotí zdravotný stav dieťaťa, založí mu kartu, podpíšete registračný list, ktorým ho oficiálne prihlásite k danému lekárovi a ten to následne ohlási do zdravotnej poisťovne. Pediater novorodenca odváži, zmeria a popočúva. Ak máte nejaké otázky ohľadom starostlivosti, dojčenia, ošetrovania pokožky dieťatka a tak ďalej, lekár vám poradí.

Zdravotná poisťovňa

Dobrou správou je, že dnes už nemusíte v 60-dňovej lehote žiadať o preukaz poistenca pre vaše dieťatko. Dieťa má po narodení totiž automaticky zdravotnú poisťovňu ako jeho matka. Za vaše dieťa platí zdravotné poistenie štát. 

Sociálna poisťovňa

Rodný list už netreba posielať poisťovni, táto povinnosť bola taktiež zrušená. Taktiež sa už matka nemusí prihlasovať na dôchodkové poistene. Štát ho totiž totiž platí automaticky za fyzickú osobu, ktorá ma priznanú dávku materské a je zároveň povinne dôchodkovo poistená ako zamestnanec alebo SZČO. Štát tiež platí automaticky poistné za fyzické osoby, ktoré sa riadne starajú o dieťa a majú nárok na rodičovský príspevok.  

Zamestnávateľ a narodenie dieťaťa

O narodení dieťatka informujte zamestnávateľa a pošlite mu aj kópiu rodného listu. 

Trvalý pobyt

Miestom trvalého pobytu dieťaťa sa automaticky stáva trvalý pobyt matky. Ak chcete potomka prihlásiť inam, ako je váš trvalý pobyt, je potrebné predložiť v ohlasovni v mieste trvalého pobytu rodný list dieťaťa, list vlastníctva a súhlasy všetkých vlastníkov nehnuteľnosti. 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny

Tu budete podávať žiadosti o rôzne peňažné príspevky a prídavky pre rodiča. Tlačivá a potrebné informácie o dokumentoch, ktoré treba predložiť, už väčšinou nájdete na webových stránkach príslušného úradu. Môžete si ich tak v pokoji vopred vyplniť, napríklad:

  • Prídavok na dieťa (suma je 60 eur mesačne)
  • Rodičovský príspevok (ak vám nevznikol nárok na materské)

Príspevok pri narodení dieťaťa

Ide o jednorazovú štátnu sociálnu dávku, ktorú vypláca Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a jej účelom je pokryť výdavky spojené so zabezpečením nevyhnutných potrieb novorodenca. Jeho výška je 829,86 eur – ak ide o dieťa narodené z prvého až štvrtého pôrodu a 151,37 eur – ak ide o dieťa narodené z piateho a ďalšieho pôrodu. Od apríla 2022 prišlo aj tu k zmene. Oprávnená osoba si totiž uplatní nárok na príspevok automaticky cez informačný systém bez nutnosti podávať akúkoľvek žiadosť a taktiež už nemusí predkladať potvrdenia – od gynekológa, pediatra, či vyhlásenia o bydlisku. Údaje potrebné pre vyplatenie dávky zapíše ošetrujúci lekár pri prepustení matky po pôrode v lekárskej prepúšťacej správe cez evysetrenie v ezdraví NCZI. Lekárom zapísané údaje si príslušný úrad práce overí a potvrdí splnenie podmienok nároku pre príspevok pri narodení dieťaťa. 

Čo treba vybaviť po pôrode? Zorientujte sa v úradných povinnostiach

Pas pre dieťa

V prípade, že plánujete s dieťatkom vycestovať za hranice Slovenskej republiky, musíte mať preň cestovný pas. Občanovi mladšiemu ako 5 rokov sa vydáva s platnosťou na 2 roky. Na vybavenie budete potrebovať:

  • občiansky preukaz
  • rodný list dieťaťa
  • v prípade, že ste rozvedení, na vystavenie pasu potrebujete aj notárom overený súhlas druhého rodiča

Dobre vedieť 

Ak prechádzate z rodičovskej dovolenky na materskú, musíte sa odhlásiť z poberania rodičovského príspevku na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pretože podľa zákona o rodičovskom príspevku oprávnená osoba nemôže poberať materské a rodičovský príspevok zároveň.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: