BKIS vyhlásilo súťaž o večeru s hercami

Redakcia | 29. Mar 2012

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vyhlasuje pri príležitosti Svetového dňa divadla súťaž o netradičnú večeru s hercami Marekom Majeským a Luciou Rózsa Hurajovou.

Na podnet Medzinárodného divadelného inštitútu (ITI) a organizácie UNESCO sa 27. marec už od roku 1962 označuje ako Svetový deň divadla. Pri tejto príležitosti požiada ITI každý rok významnú osobnosť dramatického umenia o posolstvo venované tomuto dňu. Tento rok túto úlohu prijal americký herec John Malkovich.

Bratislavské kultúrne a informačné stredisko vyhlasuje pri príležitosti Svetového dňa divadla súťaž o netradičnú večeru s hercami Marekom Majeským a Luciou Rózsa Hurajovou, ktorí si zahrali manželský pár v predstavení MDPOH – Bosé nohy v parku. Stačí napísať správnu odpoveď na otázku: Kedy mala premiéru komédia Bosé nohy v parku v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava? a poslať ju na vecerajsmdpoh@gmail.com do 13.4. 2012.

Jedného zo súťažiacich vyžrebujeme a výherca získa večeru pre seba a svojho partnera v spoločnosti hercov v reštaurácii Dilema na Šancovej ulici v Bratislave (www.restaurant-dilema.sk) a zároveň obdrží dve vstupenky na predstavenie Bosé nohy v parku v MDPOH!

Akciu podporili: Bratislavský kuriér a Reštaurácia Dilema

Medzinárodné posolstvo k Svetovému dňu divadla Johna Malkovicha:

"Je pre mňa veľkou cťou priniesť Medzinárodnému divadelnému inštitútu UNESCO Posolstvo k 50. výročiu Svetového dňa divadla. Môj krátky príhovor chcem venovať divadelníkom; svojim priateľom, druhom a kamarátom.

Nech je Vaša práca  príťažlivá a originálna. Nech je úprimná, dojímavá, hlboká a jedinečná. Nech nám všetkým pomáha rozpoznať, čo znamená byť ľudským a nech je toto poznanie šťastím pre srdce, jeho úprimnosť, otvorenosť a šľachetnosť. Želám si, aby ste prekonávali protivenstvá, cenzúru, nedostatok a ľahostajnosť, keďže mnohí z Vás sa tomu s najväčšou pravdepodobnosťou nevyhnú. Želám Vám talent i prísnosť, prostredníctvom ktorých nám ukážete bijúce ľudské srdce v celej jeho kompletnosti, a tiež pokoru a zvedavosť, s ktorými sa toto stane Vašou celoživotnou náplňou.  A nech najlepší spomedzi Vás, pretože to budú len tí najlepší a len v tých prchavých a zriedkavých momentoch, dokážu nastoliť najzákladnejšiu z otázok: „ Ako žiť?“ Boh Vám pri tom pomáhaj!"

John Malkovich

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: