Biopsia – vyšetrenie, ktoré odhalí viac

Redakcia | 9. august 2023
mama, diagnoza, biopsia

Kto rád podstupuje vyšetrenia u lekárov, obzvlášť vtedy, ak sú nepríjemné, bolestivé a ešte majú aj čudný názov? Niekedy to ale inak nejde, dokonca, takéto vyšetrenie môže aj zachrániť život. V prípade biopsie tomu tak je.

Tento lekársky zákrok patrí v medicíne medzi často využívané diagnostické metódy, hlavne kvôli tomu, že výsledky biopsie sú pomerne vysoko presné a jasne napovedia, aká je pacientova diagnóza, či a v akej miere je potrebná liečba a ako ju smerovať.
Ak by ste pátrali na internete, zistili by ste, že samotné slovo „biopsia“ pochádza z dvoch gréckych slov bios – život, opis – videnie. Voľne preložené ide o odobratie tkaniva zo živého organizmu a jeho následné mikroskopické vyšetrenie. Biopsia sa využíva pri diagnostike ochorení súvisiacich napr. s prsníkmi, maternicou, semenníkmi,  pečeňou, prostatou, obličkami, kostnou dreňou ap. My sa v tomto článku zameriame na dva prípady biopsie.

Aj celiatikom je dobre známa

Stále stúpajúci trend diagnostikovania nových prípadov celiakie, najmä v dospelom veku, približuje biopsiu tenkého čreva mnohým ľuďom. Je totiž nevyhnutnou súčasťou potvrdenia diagnózy.
Celiakia – zápal sliznice tenkého čreva, ktorý je u niektorých osôb spôsobený vrodenou citlivosťou na lepok, sa zisťuje práve odobratím vzorky tkaniva tenkého čreva, ktoré je lepkom poškodzované.

Ako prebieha biopsia v tomto prípade? Všetky informácie pacient získa od gastroenterológa, ktorý vyšetrenie vykonáva. Vyšetrenie sa musí uskutočniť nalačno, je vhodné, aby mal pacient aj pár dní predtým odľahčený stravovací režim. Samotné vyšetrenie sa vykonáva v ľahu. Na začiatku sa pacientovi podá do hrdla roztok, ktorý lokálne znecitliví sliznicu ústnej dutiny. U malých detí sa odporúča zákrok vykonať v krátkodobej anestézii. Výkon tak prebehne bezpečne a dieťa si naň nepamätá. Niekoľko minút po ukončení vyšetrenia sa prebúdza.
Dospelí, u ktorých vyšetrenie zväčša prebieha bez uspania, vnímajú nepríjemnú časť vyšetrenia - vsunutie gastroskopickej sondy do hrdla (pacient ju musí prehltnúť), čo môže vyvolávať pocit na zvracanie. Samotné vyšetrenie, ktoré následne prebieha, však nebolí, hoci je nepríjemné, a trvá krátko, no vyžaduje spoluprácu pacienta. Lekár odoberie vzorku, ktorá sa po vyšetrení odosiela na histologický rozbor na špecializované pracovisko. Výsledky sa pacient dozvie do 2 – 3 týždňov a definitívne sa tak dozvie, či má alebo nemá celiakiu.
Asi 1 – 2 hodiny po vyšetrení pacient ešte nesmie jesť, dokonca sa môžu objaviť aj bolesti brucha, z dôvodu podráždenia tenkého čreva. Tento stav sa však ustáli. 

Biopsia prsníka

S týmto vyšetrením má v súčasnosti skúsenosť nemálo žien aj u nás. Možno to súvisí aj s tým, že mnohé už nepodceňujeme starostlivosť o svoje prsia a stále častejšie podstupujeme ich sono vyšetrenie a mamografiu.
Biopsia prsníka je odporúčaná ženám, u ktorých výsledky predošlých zobrazovacích vyšetrení (USG, mamografia) sú nejednoznačné (napr. lekár nedokáže pomocou ultrazvuku určiť útvar, ktorý sa u ženy v prsníku objavil, alebo ak došlo k zmene tukového tkaniva v prsníku ap.). Je samozrejmé, že ženy sa tohto vyšetrenia obávajú, a to nielen kvôli jeho výsledku, ale aj priebehu. Ak je však nález nejednoznačný, biopsia je najlepšou voľbou na odhalenie príčiny zmeny.

Princíp zákroku je podobný ako v predošlom prípade – ide o odobratie vzorky z útvaru/miesta, ktoré vykazuje nejaké atypické zmeny. Vzorka je následne odoslaná do špecializovaného laboratória, ktoré špeciálnym rozborom zistí, či je nález benígny (neškodný, nezhubný) alebo malígny (zhubný).
To však nie je všetko, ak sa potvrdí zhubný nález, vyšetrenie môže odhaliť aj jeho presný typ, stupeň a určiť ďalšiu prognózu a nasmerovať lekárov k ďalším postupom. Toto zistenie je nesmierne rozhodujúce pre ďalšie kroky v liečbe pacientky a často, ak sa odhalí včas, môže byť hodnotené aj ako život zachraňujúce.

Niekoľko možností

Rádiológ, ktorý najčastejšie vyšetrenie vykonáva, má podľa odporúčania gynekológa, ktorý ženu na vyšetrenie odoslal a podľa aktuálneho stavu nálezu, viacero možností, akú biopsiu vykonať. Rozhoduje sa podľa viacerých kritérií a vybrať si môže z viacerých typov biopsie, napr.: biopsia tenkou ihlou – okrem prsníka sa napr. využíva aj pri vyšetrení pankreasu;  „core-cut“ biopsia – okrem prsníka sa využíva aj pri vyšetrení pečene;  bioptická excízia a vákuová mamotómia.

Core-cut biopsia

Patrí medzi najbežnejšie a najčastejšie sa vykonávajúce typy biopsie pri ochoreniach prsníkov. Často sa k nej pristupuje vtedy, ak lekár nájde pri sono vyšetrení alebo mamografii v prsníku ohraničené ložisko, ktoré je však napr. opuzdrené a zobrazovacou metódou nemôže vidieť, čo je vo vnútri.
Core-cut biopsia sa prevádza tak, že pacientka pohodlne leží na boku alebo na chrbte. Lekár jej  znecitliví miesto odberu a následne odoberie špeciálnou bioptickou ihlu približne jednu až tri vzorky zo sporného miesta, kvôli ktorému bola žena na vyšetrenie odoslaná.
Je dôležité upozorniť, že vyšetrenie sa vykonáva pod  kontrolou ultrazvuku, a teda lekár presne vidí, kde odber vykonáva. Po skončení odberu je miesto vpichu ošetrené a prekryté. Vzorky sú odoslané na špeciálny rozbor do laboratória. Výsledky dostane lekár k dispozícii spravidla do 10 - 14 dní, kedy bude následne pacientku kontaktovať. Na osobnom stretnutí sa žena dozvie, či potrebuje liečbu, alebo stačí iba ďalšie sledovanie. 

Otázky, ktoré môžu ženám napadnúť pred core-cut biopsiou:
- Samotný výkon nie je bolestivý, pretože miesto vpichu je znecitlivené. Žena môže zacítiť mierne uštipnutie pri vpichu.  
- Celkové vyšetrenie trvá asi 20 minút, z toho samotný odber asi 5 – 10 minút.  
- Každý liečebný úkon má nejaké riziká, podobne aj tento. Lekár pred začatím preto zisťuje, či pacientka napr. nemá alergiu na anestetikum, dezinfekciu či náplasť. Po zákroku môžu dôjsť v mieste odberu k vzniku modriny, hematómu ap. Vážnou komplikáciou je infekcia, ktorej sa však predchádza dodržiavaním prísnych hygienických noriem.
- Tesne po vykonaní biopsie je vhodné, aby žena počkala aspoň 30 minút v čakárni alebo priamo v ambulancii, aby jej mohol personál v prípade nevoľnosti pomôcť (ak napr. má sklon odpadávať ap.). V deň odberu by sa mala vyhýbať ťažkej fyzickej práci a športovaniu, mala by mať mierny šetriaci režim. Keďže miesto odberu má po zákroku sterilne zakryté, je vhodné zvýšiť opatrnosť pri sprchovaní, aby sa ranka dobre a rýchlo zahojila.
- Keďže miesto po odbere je citlivé, môže sa krátkodobo objaviť bolesť, ktorú môže žena tlmiť voľno predajnými analgetikami.

Lepšie je byť zdravý a bohatý

Ako chorý a chudobný...  znejú slová klasika a ukrývajú veľkú pravdu. Našťastie, hoci je dnešná doba príliš rýchla, mnohí ľudia už myslia na svoje zdravie a starajú sa oň, už to nie je pre nich iba klišé. Svedčí o tom aj nárast absolvovania preventívnych prehliadok, či už sa týkajú fyzického alebo psychického zdravia, u obyvateľstva u nás.
Ak vás ale život zaskočí a o slovo sa prihlási nejaká neželaná choroba, držte sa dvoch základných pravidiel – nestrácať čas a pozitívne myslieť. Pretože každé ochorenie objavené včas, má takmer 100-percentnú šancu na vyliečenie a ak sa k tomu ešte pridá viera v uzdravenie, musí sa to podariť. A popritom všetkom netreba zabúdať ani na dôveru v lekárov a zdravotný personál, ktorých poslaním je pacientom pomáhať. Či už je to v prípade biopsie, ktorú sme si predstavili dnes, alebo akéhokoľvek iného vyšetrenia či zákroku.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: