Bezplatné merania krvného tlaku a glykémie už piatok 24. septembra pri príležitosti Svetového dňa srdca

Redakcia | 21. Sep 2010

V piatok 24. septembra 2010 v čase od 14.00 do 17.00 h zabezpečí spoločnosť Bayer v spolupráci s distribučnou spoločnosťou BIOG päť meracích staníc v pobočkách obchodnej sieti Tesco.

 

Bratislava, 20.9.2010: Pod sloganom Ja pracujem so srdcom sa aj v tomto roku spoločnosť Bayer aktívne zapojí do celoslovenskej kampane Deň srdca, ktorá je pripravovaná v spolupráci so Slovenskou nadáciou srdca a ďalšími subjektmi. Projekt je súčasťou Národného programu prevencie ochorení srdca a ciev pod záštitou ministra zdravotníctva MUDr. Ivana Uhliarka.

V piatok 24. septembra 2010 v čase od 14.00 do 17.00 h zabezpečí spoločnosť Bayer v spolupráci s distribučnou spoločnosťou BIOG päť meracích staníc v pobočkách obchodnej sieti Tesco, v rámci ktorých prítomní lekári a zdravotné sestry bezplatne zmerajú krvný tlak, vyšetria hodnoty glykémie v krvi, ale aj poskytnú odborné konzultácie súvisiace s liečbou a prevenciu vysokého krvného tlaku (hypertenzie) a diabetes mellitus.

Merania sa uskutočnia v nasledovných mestách za prítomnosti regionálnych lekárov:

24.9. 2010 od 14.00 do 17.00 pri vchode

 

BANSKÁ BYSTRICAHYPERMARKET TESCOMUDr. Katarína Balážová
BRATISLAVA   HYPERMARKET TESCO LAMAČMUDr. Bodikova Svetlana
KOŠICE   HYPERMARKET TESCOMUDr. Viola Vargová
NITRA   HYPERMARKET TESCOMUDr. Judita Beláková
TRNAVA  HYPERMARKET TESCOMUDr. Lenka Hučková

  
Cieľom projektu je informovať verejnosť o závažnosti kardiovaskulárnych ochorení (KVO), edukovať verejnosť o rizikových faktoroch, možnostiach prevencie a posilniť záujem občanov o včasnú diagnostiku a pravidelné vyšetrenia. Viac info na stránkach www.tvojesrdce.sk a www.vasesrdce.sk.

Spoločnosť Bayer Schering Pharma patrí medzi popredné farmaceutické spoločnosti, ktorej cieľom je nielen vývoj a výskum originálnych liečiv a diagnostických prostriedkov, ale v prvom rade šírenie osvety o nevyhnutnosti prevencie zdravého spôsobu života. Pretože len informovaný a poučený pacient môže sám predísť prípadným rizikám a ochoreniam.

Spoločnosť BioG sa zameriava na predaj a distribúciu najmodernejších  produktov  z oblasti zdravotníckej laboratórnej techniky, medzi ktoré patria aj prenosné glukometre pre diabetikov. Práve tie patria k jedným z najpozoruhodnejších úspechov firmy Bayer.  Už v roku 1969 bol na trh uvedený prvý prenosný glukometer. Tento vynález znamenal prevrat v systéme starostlivosti o diabetikov tým, že umožnil pravidelnú kontrolu glykémií v domácom prostredí.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: