Ako sa nestratiť v systéme tzv. rodičovských dávok v roku 2012

redakcia Mama a ja, JUDr. Elena Gogoláková | 14. Mar 2012

Pri narodení dieťaťa sa rodičom otvára úplne nový, doposiaľ nepoznaný svet. Jeho súčasťou je aj systém sociálnych dávok a príspevkov, ktoré rodičom prináležia a z ktorých majú neraz v hlave zmätok.

Pri narodení dieťaťa sa rodičom otvára úplne nový, doposiaľ nepoznaný svet. Jeho súčasťou je aj systém sociálnych dávok a príspevkov, ktoré rodičom prináležia a z ktorých majú neraz v hlave zmätok. Ich zmysel a výška sú rôzne. Jednotiacim znakom ale je, že žiadna dávka sama do lona nespadne a je nutné o každú dávku či príspevok žiadať. Pritom je potrebné vedieť dve veci – koho žiadať i ako žiadať.

Pre ľahšiu orientáciu možno rozdeliť systém dávok a príspevkov, s ktorým sa počas rodičovstva budete stretávať, do dvoch základných skupín:
1. dávky nemocenského poistenia,
2. dávky štátnej sociálnej pomoci.

Dávky nemocenského poistenia:

- Materské
- Ošetrovné
- Vyrovnávacia dávka v tehotenstve

Dávky štátnej sociálnej pomoci:

- Príspevok pri narodení dieťaťa
- Príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa
- Rodičovský príspevok
- Príspevok na starostlivosť o dieťa
- Prídavok na dieťa
- Príplatok k prídavku na dieťa
- Príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili tri deti alebo viac detí, alebo ktorým sa v priebehu dvoch rokov opakovane narodili dvojčatá

Zmeny v legislatíve od 1. 1. 2012
1. Zvyšuje sa výška materského zo 60 % vymeriavacieho základu na 65 %.
2. Zavádza sa možnosť elektronického podania podpísaného zaručeným elektronickým podpisom v prípade žiadostí o prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa, žiadosti o rodičovský príspevok, žiadosti o príspevok na starostlivosť o dieťa, žiadosti o príspevok pri narodení dieťaťa a žiadosti o príplatok k príspevku pri narodení dieťaťa.

Zmeny v legislatíve k 1. 2. 1012
1. Mení sa systém dobrovoľného nemocenského poistenia.
2. Nárok na ošetrovné je podmienený celodennou osobnou starostlivosťou a ošetrovaním chorého.

Všetky informácie o podmienkach získania dávok, nároku na ne, ale i o tom, kde tieto záležitosti vybavíte, sa dočítate v článku v marcovom vydaní MAMA a ja.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: