Aj informácie môžu zachraňovať životy...

Redakcia | 21. Sep 2008

Občianske združenie HERklub bolo založené z iniciatívy pacientky, ktorej informácie zachránili život.

Rakovina prsníka je najčastejšie zhubné ochorenie u žien. Hovoriť o jednej diagnóze však nie je správne, lebo rôzne typy nádorov sa od seba môžu veľmi líšiť.

Pani Zuzana sa na vlastnej koži presvedčila, že podrobné vyšetrenie a určenie typu nádoru sú nevyhnutné pre výber najúčinnejšej liečby – často jedinej šance na záchranu. Práve osobná skúsenosť, pri ktorej si uvedomila, že dostatok informácií a aktívny prístup môžu doslova zachrániť život, ju priviedla k myšlienke založiť HERklub, občianske združenie na podporu a vzdelávanie pacientok s rakovinou prsníka, ich príbuzných a blízkych.

Rakovina prsníka je rozšírené zhubné ochorenie, ktoré počas života postihne asi každú desiatu ženu. V štatistikách výskytu jej síce patrí jedna priečka, v skutočnosti to však nie je len jedno ochorenie. Poznáme rôzne typy, ktoré sa od seba líšia vlastnosťami, rýchlosťou rastu, agresivitou šírenia i prognózou pre pacientku. Na odlišné druhy nádorov existuje aj rôzna liečba, ktorá je schopná pôsobiť pri určitých typoch účinnejšie, ako iné lieky.

Napríklad pri nádorových bunkách s pozitívnymi hormonálnymi receptormi účinkuje hormonálna  terapia, pri prítomnosti receptorov na určité rastové faktory zas existujú účinné špecifické protilátky, ktoré výrazne zvyšujú šance na úspešnú liečbu. Naopak, nevyužitie najnovších možností terapie na špecifické nádory môže pre pacientku znamenať horšiu prognózu a menšiu nádej na uzdravenie. Presná a dôsledná diagnostika a následne výber najvhodnejšieho spôsobu liečby sú preto pre pacientku mimoriadne dôležité.

Každá žena, ktorej diagnostikujú rakovinu prsníka, by sa mala pre lekára stať partnerkou v rozhodovaní a mať čo najviac informácií. Aktívny prístup hrá pri boji s ochorením kľúčovú úlohu a zvyšuje aj dôveru v liečbu. Mala by vedieť, že má právo informovať sa o všetkom, čo súvisí s rakovinou a môže jej pomôcť pri boji s ochorením (novinky v liečbe, výsledky klinických štúdií, možnosti psychickej pomoci, všetko o svojom type ochorenia, a pod. )

Občianske združenie HERklub vzniká z iniciatívy pacientky, ktorej túžba po informáciách a odvaha pýtať sa zrejme doslova zachránili život. MUDr. Zuzana Böhmová mala obzvlášť agresívny, HER 2 pozitívny typ rakoviny. Aktívnym prístupom sa jej podarilo získať informácie o vtedy novom lieku, ktorý môže ženám s touto diagnózou významne pomôcť. Vďaka získaným vedomostiam a odvahe „bojovať“ za svoje právo na najúčinnejšiu terapiu sa stala jednou z prvých pacientok na Slovensku, ktoré sa ním liečili.

Na základe svojho príbehu chce dnes pomôcť aj iným ženám, dodať im odvahu pýtať sa a bojovať s rakovinou aktívne, odovzdávať im cenné informácie a podporovať ich v hľadaní najnovších poznatkov. Ženy musia vedieť, že dostatok informácií im môže pomôcť úspešne bojovať s ochorením a že na špecifické typy nádoru existuje aj špecifická liečba.

Aj ženy s HER 2 pozitívnou rakovinou prsníka, medzi ktoré patrila pani Zuzana, si vyžadujú špecifickú starostlivosť a majú právo na cielenú liečbu. Na Slovensku je zatiaľ schválená jediná terapia, ktorá môže u HER 2 pozitívnych pacientok výrazne ovplyvniť priebeh ochorenia na mnoho ďalších rokov. Keďže až 30% žien s rakovinou prsníka je HER 2 pozitívnych, je dôležité, aby vedeli čo najviac aj o tomto špecifickom type nádorového ochorenia.

HERklub si kladie za cieľ šíriť osvetu a informácie, ktoré môžu pomôcť ku včasnému diagnostikovaniu ochorenia, upozorňujú na dôležitosť špecifických vyšetrení, ako je prítomnosť HER 2 či hormonálnych receptorov a informujú o možnostiach liečby tohto onkologického ochorenia.

HER klub chce zároveň poskytnúť povzbudenie, pomoc a oporu pacientkam a ich blízkym. Povedomie o ochorení bude rozširovať formou letákov, brožúr, ako aj prostredníctvom bezplatnej infolinky. V budúcnosti chce organizovať pacientske stretnutia, sympóziá a nadviazať spoluprácu i s ďalšími pacientkami s rakovinou prsníka.

Viac o rakovine prsníka, o príčinách jej vzniku, o možnostiach liečby a o živote s týmto ochorením sa dozviete na stránke: www.herklub.sk a na bezplatnej infolinke : 0800 800 400.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: