21 kilometrov pre deti

13.8.2009 v kategórii Mama, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Charitatívny polmaratón Linky detskej istoty pomôže deťom. Uzávierka prihlášok je 14. septembra 2009.

Charitatívny polmaratón Linky detskej istoty pomôže deťom

Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF usporiada v sobotu 19. septembra 2009 pilotný ročník charitatívneho polmaratónu „21 km pre deti“. Podujatie sa uskutoční v Malých Karpatoch, štart aj cieľ sú na bratislavskej Železnej studničke v amfiteátri areálu Partizánskej lúky.

Priaznivci vytrvalostných behov sa môžu tešiť na trate rôznej dĺžky a náročnosti – na výber sú tri súťažné a jedna nesúťažná trať. Súťažiť môžu jednotlivci alebo celé tímy.
Keďže sa jedná o charitatívnu akciu, od účastníkov sa očakáva nielen športový výkon, ale aj niečo naviac - spoluúčasť na organizácii a fundraisingu. Preto poteší, ak prihlásení bežcí získajú pre Linku detskej istoty ďalšie finančné dary alebo ďalších účastníkov behu alebo ak zaplatia charitatívne štartovné vo vyššej ako minimálnej výške. Štartovné bude v plnej výške venované ako dar na podporu činnosti Linky detskej istoty.

Získané financie pomôžu deťom na Slovensku, ktorých problémy nie sú o nič menšie ako problémy dospelých, ale ich možnosť riešiť tieto problémy vlastnými silami je veľmi obmedzená alebo žiadna.

Uzávierka prihlášok je 14. septembra 2009. Propozície a bližšie informácie nájdete na www.unicef.sk/ldi alebo na www.21kmpredeti.ldi.sk.

•  •  •

Základné informácie:

KEDY: 19. 09. 2009, sobota
KDE: Bratislava – Železná studnička – amfiteáter v areáli Partizánskej lúky
ŠTART a CIEĽ: amfiteáter v areáli Partizánskej lúky

VYZNAČENÉ SÚŤAŽNÉ TRATE:
A. Polmaratón - 21 km na vyznačenom okruhu - štart: 10:00 hod.
B. 7 km - sólo alebo skupinový beh 3 bežcov - štart: 10:05 hod.
C. 3 km - sólo alebo skupinový beh 7 bežcov - štart: 10:10 hod.

NESÚŤAŽNÁ TRAŤ BEZ ŠTARTOVNÉHO:
D.
Rodinný beh - rodičia s deťmi - štart: 10:15 hod.

Každý účastník na súťažných tratiach má nárok na občerstvenie na trati a na účastnícke tričko modrej, zelenej alebo bielej farby, v závislosti od spoluúčasti na podujatí – viac v Propozíciách.

V priestoroch Štartu/Cieľa bude vyhradený priestor na prezlečenie a možnosť uschovania osobných vecí.

Zdravotná služba bude zabezpečená. Účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody na majetku alebo na zdraví súvisiace s účasťou na pretekoch, alebo cestou a pobytom v mieste ich konania.

Uzávierka prihlášok je 14. septembra 2009. Charitatívne štartovné môžete uhradiť pri odovzdaní prihlášky alebo priamo v deň „21 km pre deti“ pri prezentácii účastníkov.
Charitatívne štartovné sa uhrádza ako dar pre Linku detskej istoty vo výške od 30,00 € a uhrádza ho každý účastník niektorej z troch súťažných tratí. 
Propozície, Prihláška a Donorský list sú k dispozícii na stránkach www.unicef.sk/ldi a www.21kmpredeti.ldi.sk.

•  •  •

UNICEF /Detský fond OSN/ bol založený v roku 1946 a hoci patrí medzi agentúry OSN, nie je, ani nikdy nebol financovaný z fondov OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Organizácia je financovaná z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, firiem a ďalších podporovateľov.

UNICEF propaguje a ochraňuje práva detí na celom svete, dohliada na ich dodržiavanie v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a pomáha deťom v rozvojových krajinách prežiť a rozvíjať sa, od raného detstva cez obdobie dospievania. Zaisťuje zdravie a výživu detí, preventívne programy, núdzové dodávky liekov, vakcíny do rozvojových krajín, pitnú vodu, sanitáciu, základné vzdelanie, ochranu detí pred násilím, vykorisťovaním a AIDS. UNICEF je najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových krajín a v roku 1965 získal Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov.

Okrem práce v teréne v rozvojových krajinách a práce národných výborov, UNICEF sústreďuje a publikuje údaje o stave detí sveta /najmä prostredníctvom svojho výskumného centra Innocenti Research Centre/ a spracúva podklady pre kvalifikované rozhodnutia vlád jednotlivých krajín. www.unicef.org

Slovenský výbor pre UNICEF je autonómnou mimovládnou organizáciou, ktorá je s centrálou UNICEF spojená akreditačnou dohodou. UNICEF Slovensko zbiera financie na pomoc deťom v rozvojových krajinách a usiluje o implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa. www.unicef.sk / www.priateliadeti.sk

Linka detskej istoty pri SV pre UNICEF 116 111 je národným projektom organizácie UNICEF Slovensko od roku 1996. LDI je prvou telefonickou linkou, špecializovanou na problematikou detí a mládeže v SR. Ako jediná poradenská linka pracuje v nepretržitej prevádzke vrátane víkendov a sviatkov, je bezplatná, anonymná a odborne garantovaná. Jej hlavným cieľom je možnosť okamžitého telefonického kontaktu dieťaťa pri potrebe komunikácie alebo konkrétnej pomoci v krízovej alebo stresujúcej situácii. Rozhovor vedie odborník, schopný kvalifikovane usmerniť dialóg a poskytnúť dieťaťu vhodné informácie. www.unicef.sk/ldi