Pozor! Nebezpečný výrobok pre deti na našom trhu

Pozor! Nebezpečný výrobok pre deti na našom trhu
9.3.2017 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Slovenská obchodná inšpekcia upozorňuje na nebezpečný výrobok na slovenskom trhu.

Slovenská obchodná inšpekcia zistila v ponuke pre spotrebiteľa, najmä deti, výrobok, ktorý predstavuje riziko ohrozenia zdravia.
Ide o Prstové farby KOH-I-NOOR HARDTMUTH
Pôvod: MADE IN CZECH (na obale výrobku).

Skontrolujte, či nemá vaše dieťa nebezpečné farby

Ide o prstové farby pre deti značky KOH-I-NOOR HARDTMUTH v balení, v ktorom sa nachádza 6 farieb s objemom 50 ml (červená, čierna, modrá, zelená, žltá a biela). Farby sa nachádzajú v plastových priehľadných téglikoch, uložených vedľa seba v papierovom obale.

Na papierovom obale je uvedený názov výrobku, číslo výrobku 163510, označenie AEAFF, EAN kód: 8593540017406 a označenie CE na zadnej strane obalu.

Uvedený výrobok predstavuje chemické riziko – poškodenie zdravia, z dôvodu zisteného nadlimitného obsahu hliníka v modrej farbe.
Držte sa odporúčaní Slovenskej obchodnej inšpekcie a zakážte dieťaťu predmetný výrobok používať. Pri vrátení výrobku máte nárok aj na vrátenie peňazí.

Viac informácií: 

http://www.soi.sk/sk/Nebezpecne-vyrobky/Narodny-trh-SR/prstove-farby-koh-i-noor.soi?ind=