Najväčšou psychickou záťažou po predčasnom pôrode je odlúčenie od dieťaťa

OZ malíček | 21. január 2021
OZ malíček
foto: OZ malíček

Priznalo to v prieskume až 85% rodičov predčasniatok.

OZ malíček realizoval medzi rodičmi predčasniatok prieskum, ktorého cieľom bolo zistiť spätnú väzbu od rodičov, ktorých deti sa narodili predčasne a boli hospitalizované na neonatologických oddeleniach. 

Výsledky ukázali spokojnosť rodičov s medicínskou a ošetrovateľskou starostlivosťou, ale 70% rodičov považuje za dôležitú aj oblasť podpory, vrátane psychologickej pomoci. Prieskum tiež ukázal, že pre 85% rodičov je najväčšou psychickou záťažou po predčasnom pôrode odlúčenie od dieťaťa. S týmito závermi sa zhodujú aj zdravotníci.

Na Slovensku sa ročne narodí 5 000 detí predčasne

Víziou Malíčka je, aby predčasne narodené deti mohli byť spolu s rodičmi od prvej chvíle a aby prítomnosť blízkych bola vnímaná ako súčasť najlepšej starostlivosti. Ako uviedla predsedníčka združenia Ľubica Kaiserová, k jej postupnému napĺňaniu smerujú jednotlivé aktivity združenia, ku ktorým patrí aj spolupráca s perinatologickými centrami.  

Ako ukázali výsledky prieskumu, rodičia sú s poskytovanou starostlivosťou spokojní vo viacerých oblastiach:

  • 72% rodičov je informovaných o stave svojho dieťaťa bezprostredne po pôrode,
  • 77% rodičov považovalo za dostatočnú edukáciu o význame a prínose materského mlieka pre predčasne narodené dieťa,
  • 81% opýtaných rodičov považovalo za dostatočnú informovanosť o zdravotnom stave dieťaťa
  • 88% rodičov uviedlo, že boli dostatočne zaškolení do starostlivosti o ich dieťa pred prepustením do nemocnice domov.
  • viac ako 51% rodičov uviedlo, že boli informovaní o dôležitosti zapojenia sa do starostlivosti o dieťa od prvého okamihu, avšak väčšinu aktivít či úkonov mohli so svojim predčasne narodeným dieťaťom vykonávať až niekoľko týždňov po pôrode. 
Až 70% rodičov uviedlo, že v situácii po predčasnom pôrode by im veľmi pomohla podporná skupina, psychologická či rodičovská pomoc od skúsených rodičov s podobnou skúsenosťou. 

Tri kľúčové oblasti zlepšenia starostlivosti o predčasne narodené deti  

 „Ide o potrebu psychologickej podpory rodiny po predčasnom pôrode, potrebu aktívneho zapojenia rodičov do starostlivosti o predčasne narodené dieťa podľa modelu  - mama sa o dieťa aktívne stará a sestra na ňu dohliada a o potrebu rodinných izieb, na ktorých by boli mamy spolu s ich dieťaťom,“ doplnila závery Ľ. Kaiserová.  Ako dodala, nasledujúce mesiace sa preto budú aktivity združenia sústreďovať na napĺňanie týchto cieľov, ktoré významným spôsobom pomôžu zmierniť následky predčasného pôrodu deťom a ich rodičom.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: