Najlepšia pôrodnica na Slovensku za rok 2016

Najlepšia pôrodnica na Slovensku za rok 2016
27.7.2017 v kategórii Infošky, autor Redakcia, foto: istockphoto.com

Výsledky šiesteho ročníka projektu hodnotenia pôrodníc na Slovensku

Health Policy Institute (HPI) v spolupráci s portálom www.rodinka.sk vyhodnotil najlepšie pôrodnice na Slovensku za uplynulý rok. Projekt Sprievodca pôrodnicami má tak za sebou už šiesty ročník.

Snahou Sprievodcu pôrodnicami je poskytnúť mamičkám komplexné informácie o slovenských pôrodniciach. Cieľom projektu je pozitívne motivovať a oceniť tých, ktorí sa snažia svoje služby vylepšovať a prispôsobovať ich potrebám žien a ich detí.

Hodnotenie pôrodníc sa skladá z dvoch častí. HPI komunikuje s pôrodnicami, a hodnotí kvalitu poskytovanej zdravotníckej starostlivosti na základe medicínskych indikátorov (Expertské hodnotenie).

Portál rodinka.sk sa v aplikácii sprievodca-porodnicami.sk pýta mamičiek, ako hodnotia svoj pôrod a starostlivosť o ich bábätko (Hodnotenie mamičiek). Obe hodnotenia sa následne spájajú v Celkovom hodnotení.

Expertské hodnotenie

V roku 2016 na Slovensku bolo na Slovensku k dispozícii 53 pôrodníc, v ktorých sa narodilo 57 717 detí. Je to priemerne 1 089 pôrodov na jednu pôrodnicu. Počet pôrodov sa pohyboval od 316 v pôrodnici Snine až po 3 025 pôrodov v pôrodnici v Bratislave na Antolskej.

Zo všetkých slovenských pôrodníc sa do projektu tento rok nezapojila len jedna, pôrodnica v Revúcej.

Expertské hodnotenie sme rozdelili do štyroch kategórií, podľa úrovne neonatologickej starostlivosti pri pôrodnici. Zohľadnili sme tým odlišnú náročnosť zdravotnej starostlivosti poskytovanej v rôznych zdravotníckych zariadeniach.

Na Slovensku máme nemocnice so štyrmi stupňami neonatologickej starostlivosti (I, II, III, III+) – podľa vybavenosti a teda schopnosti tohto zariadenia poskytnúť potrebnú pomoc novorodencom.

Najvyššiu úroveň starostlivosti poskytujú perinatologické centrá (úroveň starostlivosti III+), ktorých poslaním je koncentrovať v príslušných regiónoch závažné prípady tehotenských a neonatálnych komplikácií s cieľom zvýšiť kvalitu starostlivosti o tehotnú ženu, rodičku, šestonedieľku a jej novorodenca.

Na Slovensku je 6 perinatologických centier: UN Bratislava – Antolská, FNsP Nové Zámky, UN Martin, FNsP Banská Bystrica, FNsP Prešov a UNLP Košice – Trieda SNP.

Najlepšie pôrodnice podľa úrovne neonatologickej starostlivosti oddelenia pri pôrodnici (tj. 4 prvé miesta v 4 rôznych typoch nemocníc):


Úspechom analýz perinatologickej starostlivosti a sledovania parametrov hodnotenia je mierny pokles percenta cisárskych rezov na Slovensku v roku 2016.

Percento cisárskych rezov sa dostalo pod hladinu 30 percent. „Zastavil sa tým negatívny trend, keď podiel cisárskych rezov stúpal. Najvyššiu hodnotu – 30,8 % – sme zaznamenali v roku 2013,“ hovorí doktorka Silvia Hnilicová, senior analytička HPI, ktorá zastrešuje odbornú stránku Sprievodcu pôrodnicami.

Najnižší počet
cisárskych rezov bol v roku 2016 pôrodnici v Trenčíne (14,1 %), v Partizánskom (15,4%) a v Kežmarku (15,5 %). Keďže podiel cisárskych rezov môže byť vyšší v centrách koncentrujúcich patologickú graviditu, expertské hodnotenie zohľadňuje aj tento aspekt.

„Nepriaznivé je, že máme 4 pôrodnice, ktoré vykazujú podiel cisárskych rezov nad 45 %,“ vraví doktorka Hnilicová.

V pôrodnici v Nových Zámkoch tvorili cisárske rezy vlani dokonca 51,4 % pôrodov a v Topoľčanoch až 51,9 %.

„Tieto hodnoty sú veľmi vysoké, keďže tieto pôrodnice majú viac cisárskych rezov ako prirodzených vaginálnych pôrodov,“ dodáva Hnilicová.

Hodnotenie pôrodníc z pohľadu mamičiek

Na portáli www.sprievodca-porodnicami.sk hodnotilo slovenské pôrodnice za posledný rok 3 404 mamičiek.

Od začiatku projektu v roku 2011 nazbierala táto webová aplikácia viac ako 22 000 hlasovaní. Stránka projektu www.sprievodca-porodnicami.sk zaznamenala za posledný rok 150,000 návštevníkov a takmer 500,000 zobrazení.

Mamičky odpovedali na otázky týkajúce sa starostlivosti zdravotníckeho personálu, podpory dojčenia, vybavenia pôrodnice a pod.

Výsledok na základe tohto hodnotenia mamičiek je takýto:

Celkové hodnotenie slovenských pôrodníc

Výsledok celkového hodnotenia sme dosiahli spojením expertského hodnotenia s hodnotením mamičiek. Najviac bodov získala pôrodnica v Trenčíne, nasledovaná Martinom. Na treťom mieste sa zhodne umiestnili dve bratislavské pôrodnice – Antolská a Ružinov.

Trenčianska pôrodnica nadväzuje na svoje úspechy z predchádzajúcich ročníkov Sprievodcu pôrodnicami.

Celkové hodnotenie


Najlepšie pôrodnice v jednotlivých krajoch – v celkovom hodnotení: