Tretí „NÁHRADNÝ DOMOV“ pre rodičov detských onkologických pacientov na Slovensku

Redakcia | 19. Jan 2010

Liga proti rakovine otvorila v spolupráci so Svetielkom pomoci začiatkom januára t.r. ďalší „náhradný domov“ pre rodičov detských onkologických pacientov v Košiciach.

Bratislava, Košice, 19. januára 2010 –  Liga proti rakovine otvorila v spolupráci so Svetielkom pomoci začiatkom januára t.r. ďalší „náhradný domov“ pre rodičov detských  onkologických pacientov v Košiciach. Je tretím v poradí,  ktorý Liga otvorila alebo otvoriť pomohla. 

Ubytovacie zariadenie – „náhradný domov“ má podobu 3-izbového bytu s kapacitou ubytovania pre 5 osôb a je určený pre mimokošických rodičov detských onkologických pacientov, ktorých deti sú liečené na oddelení detskej onkológie a hematológie Fakultnej nemocnice v Košiciach. Byt sa nachádza cca 200 metrov od nemocnice,  je vybavený ako plnohodnotne fungujúca domácnosť vrátane stáleho pripojenia na internet.

Blízkosť „náhradného domova“ a nemocnice umožňuje každodenný kontakt rodiča s dieťaťom, čo má veľmi pozitívny vplyv na psychiku liečených detí. Rodičia môžu tráviť s deťmi celé dni, navodzujú im tak pocit domova a pomáhajú zvládať náročný proces liečby.

Neoficiálne bol „náhradný domov“ v Košiciach uvedený do prevádzky ešte v decembri 2009 a za mesiac svojho fungovania poskytol dočasný domov 8 rodičom.

Liga proti rakovine financovala kúpu bytu z asignácie 2% dane z príjmu fyzických a právnických osôb, poskytuje finančné prostriedky na jeho fungovanie a správu. Svetielko pomoci n.f. Košice pôsobí ako správca –„náhradný domov“ prevádzkuje, stará sa o jeho bežný chod a kontaktuje rodičov prostredníctvom oddelenia detskej onkológie a hematológie. Svoj filantropický postoj prezentovalo aj vydavateľstvo IKAR, ktoré venovalo na prevádzku „náhradného domova“ v Košiciach, sumu 5000 EUR, časť zisku z predaja knihy Slovensko od A po Ž.

V súčasnosti už na Slovensku fungujú ubytovacie zariadenia – „náhradné domovy“ v Bratislave a  Banskej Bystrici. Sprevádzkovanie „náhradného domova“ v Košiciach je pre Ligu proti rakovine preto prirodeným krokom, ku ktorému sa rozhodla pristúpiť v snahe pomôcť rodičom detských onkologických pacientov aj vo Východoslovenskom regióne.

Ako prvý otvorila a už päť rokov prevádzkuje Liga proti  rakovine „náhradný domov“ na bratislavských Kramároch. Ten má celkovú kapacitu 20 osôb a rodičom poskytuje ubytovanie v jedno-, dvoj- a troj- izbových bytoch. Počas svojej existencie poskytlo ubytovanie viac ako 1750 rodičom.

V roku 2006 prispela Liga proti rakovine sumou 39 832,70 EUR  (1 200 000 Sk) aj na zriadenie „náhradného domova“ priamo v priestoroch detskej onkológie Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici.

Služby náhradného doma v Bratislave a v Košiaciach financuje Liga proti rakovine z výťažku verejnej finančnej zbierky Deň narcisov a asignácie 2% dane z príjmu FO a PO.
Kontakt na správcu „náhradného domova“ v Košiciach : SVETIELKO POMOCI n.f. Košice , p. Hunčíková, 0918 351 938, svetielkopomoci@netkosice.sk.

Ďakujeme všetkým prispievateľom a darcom, vďaka ktorým môžeme robiť všetky zmysluplné a prospešné projekty!

  

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: