Správne držanie písacích potrieb uľahčí deťom písanie

PaedDr. Dagmar Balúchová | 6. Dec 2017
Správne držanie písacích potrieb uľahčí deťom písanie

Kresliť, maľovať, písať… Činností, ktoré vyžadujú správny úchop (držanie) je oveľa viac. Od toho, ako dieťa už v útlom veku drží ceruzku, farbičku či pero, sa neskôr odvíja aj to, aký vzťah bude mať ku grafomotorickým činnostiam a ako sa mu bude dariť v škole.

Úchopovým orgánom človeka je ruka

Nadnesene povedané, vďaka rukám a vývoju, ktorým prešli, sme dnes tým, čím sme. Veď si len skúste predstaviť, čo všetko rukami dokážeme, a čo by sme bez nich nemohli...

Po schopnosti myslieť je ruka druhou najdôležitejšou pomôckou pre človeka. Nie je to len pracovný nástroj, ale aj komunikačný prostriedok. Schopnosti, možnosti a všestrannosť ruky sú také dokonalé, že ich zatiaľ úplne nedokázal nahradiť žiaden robot.

Činnosti, ktoré sa spájajú s písaním, kreslením atď. sú súčasťou grafomotoriky, ktorá je časťou jemnej motoriky človeka. Pri týchto činnostiach koordinuje ruka, oko, myslenie. Vekom, vývinom a neustálym zdokonaľovaním sa grafomotorika vyvíja.

Dieťa mení svoj spontánny grafický prejav, ktorý od čmárania prechádza do kresby a neskôr do písania. Graficky stvárňuje svet okolo seba, pričom prejav dieťaťa sa zdokonaľuje a ruka sa postupne uvoľňuje. Dieťa sa učí koncentrovať.

Rôzne spôsoby držania písacích potrieb

Na význam svojich rúk prichádzajú aj deti samotné, a to najmä po nástupe do 1. ročníka, kedy ich rúčky, nezvyknuté na sústavnú prácu, môžu začať po namáhavom písaní aj pobolievať… Ale v skutočnosti to nefunguje tak, že sa ruky v škôlke „iba“ hrali a „zrazu“ majú začať pracovať.

Vývin ruky, lepšie povedané jej úchopu, je logický a odborníkmi dnes už presne zmapovaný. Inak povedané, aby sa dieťa dokázalo po nástupe do školy naučiť písať, spôsoby, akým jeho ruka pracuje, sa od narodenia, cez celé útle detstvo menia a vyvíjajú.

Čo vám odhalí detská kresba?
Prečítajte si tiež:

Čo vám odhalí detská kresba?

Prečo je úchop taký dôležitý?

Úchop je definovaný ako aktívny dotyk za spoluúčasti hmatu a ďalších doplňujúcich zložiek. Cieľom úchopu je udržať uchopený predmet a následne s ním ďalej manipulovať.

Existuje niekoľko delení úchopov, aj podľa toho, či sa na úchop pozeráme z hľadiska grafomotorického, fyzioterapeutického, či v športovej terminológii. Základné delenie, ktoré sa akceptuje v rámci grafomotoriky, je delenie úchopov na statické a dynamické.

Medzi statické úchopy patria:

 • pinzetový
 • nechtový
 • kľúčový
 • štipkovitý
 • kliešťový
 • cigaretový
 • valcový (keď dieťa drží rukoväť na bicykli)
 • dlaňový (zovretie guľatých predmetov – jablko)
 • dynamické úchopy – napr. pri strihaní...

V rámci grafomotoriky sa úchopy delia na:

dlaňové: ulnárny, radiálny a valcový
prstové: štipkovitý, kľúčový, nechtový, cigaretový, ceruzkový

Vývin úchopov

Ktorý úchop je ako prvý a ktorý je najdôležitejší? Viac nám na túto tému povie Mgr. Martina Simonidesová, pedagogička a odborníčka na grafomotoriku z Grafomotorickej poradne v Prahe (www.grafomotorika.eu).

„Prvým úchopom býva u detí úchop dlaňový. Prvé skúsenosti s grafickým prejavom majú približne okolo 2. roku. V tomto období, kedy dieťa kreslí jednotlivé znaky, čiary a „motanice“, sa objavuje dlaňový úchop. Na jeho podporu sú vhodné pastelky alebo voskovky, ktoré existujú v tvare kvapky, či majú guľovitý tvar.

Tieto tvary deťom dobre sedia do dlane. Pripravujú ruku na neskorší prstový úchop. V tomto období zatiaľ nie je potreba akokoľvek zasahovať deťom do spôsobu držania ceruzky. Je ale potrebné podporovať ich celkový psychomotorický vývin, ten totiž úzko súvisí s vývinom grafického prejavu.“

Po 3. roku dlaňový úchop deťom prestáva stačiť. Potrebujú tvoriť detaily, drobné tvary. „Vývoj jemnej motoriky je na takej úrovni, že im umožní držať ceruzky a farbičky v prstoch.

Pokiaľ dieťa začne spontánne uchopovať prostriedky na kreslenie do prstov, mal by sa hneď začať nastavovať štipkovitý úchop. Na tejto vývojovej úrovni dieťaťu ponúkame kvalitné trojhranné pastelky s mäkkou tuhou, trojhranné voskovky a fixky.“

Vývinové etapy úchopov

 • 2 – 4 mesiace – náhodné uchopovanie predmetov
 • 4 – 6 mesiacov – dlaňový úchop
 • 11 – 13 mesiacov – pinzetový (kliešťový) úchop – dieťa používa ukazovák spolu s palcom.
 • 16 – 18 mesiacov – dlaňový úchop s palcom hore alebo dole
 • 2 – 3 roky – pohyby pri kreslení sú viac koordinované. Objavujú sa hranaté i guľaté formy, začína intenzívne kreslenie. Pastelku dieťa už uchopuje do prstov – hrstičkový úchop.
 • 3 – 4,5 roku – pri kreslení začínajú pravidelné kontinuálne pohyby – nastáva zlepšenie v plynulosti pohybov. Ceruzku či farbičku drží dieťa v prstoch, vyfarbuje a pomenováva obrázky.  V tomto období sa môžu začať objavovať nesprávne úchopy, ktoré sa fixujú. Pri fixácii nesprávneho úchopu dochádza k patologickému vývoju grafomotoriky.
 • 4,5 – 5 rokov – najneskôr v 5. roku by sa mal objaviť štipkovitý úchop, ktorý je nevyhnutný pre písanie a do nástupu do školy je potrebné ho fixovať.

Ktoré úchopy sú nesprávne?

 • cigaretový
 • klarinetový
 • úchop s vysoko položeným ukazovákom atď.

„Úchop veľmi úzko súvisí s uvoľnenosťou paže. Ak má dieťa neuvoľnenú pažu, obvykle nie je  schopné držať ceruzku v štipkovitom úchope. Rodičia sa často sťažujú, že dieťa po tom, čoho požiadajú, aby si držanie ceruzky zmenilo, nereaguje, alebo ju chvíľu drží správne, no po chvíli opäť po svojom.

Ak sa to stále nedarí a dieťa má viac ako 5 rokov, je vhodné vyhľadať odbornú pomoc kvôli korekcii úchopu a podpore celkového rozvoja grafomotoriky,“ poznamenáva M. Simonidesová.

Štipkovitý úchop si môže dieťa precvičiť napríklad solením jedla, pričom soľ naberie naraz palcom, ukazovákom a prostredníkom.

Správne držanie písacej pomôcky

Pri správnom (štipkovitom) úchope dieťa drží pero (ceruzku, farbičku...) tromi prstami – ukazovákom, prostredníkom a palcom.

Pero je voľne položené na poslednom článku prostredníka, zhora ho pridržuje bruško palca ukazováka. Koniec pera je voľne položený na kožnej riase medzi palcom a ukazovákom. Ruka a prsty sú uvoľnené, nedržia pero kŕčovite, ukazovák je vyrovnaný.

Malíček a prsteník sú voľne pokrčené v dlani. Medzi hrotom pera a prstom má byť vzdialenosť asi 2 cm. Koncová časť pera má smerovať k ramenu.

Ako vzniká detská kresba
Prečítajte si tiež:

Ako vzniká detská kresbaNewsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: