Preplnené škôlky, čo s tým?

PhDr. Gabriela Čásarová, PhD. | 19. Sep 2013
Preplnené škôlky, čo s tým?

Mnohé detičky v škôlkarskom veku majú problém dostať sa do škôlky, nakoľko sú preplnené a ich kapacita nepostačuje. Tento stav je aktuálny v obciach v rámci celého Slovenska. Je to hlavne dôsledok demografických zmien. Zatiaľ čo v 90- tych rokoch počet novonarodených detí neustále klesal, dôsledkom čoho bolo rušenie mnohých predškolských zariadení, počet týchto detí sa za posledné roky zvýšil. Dnes môžeme konštatovať, že škôlky akosi nestíhajú reagovať na tieto zmeny a rozširujú sa len veľmi pomaly.

Mnohé detičky v škôlkarskom veku majú problém dostať sa do škôlky, nakoľko sú preplnené a ich kapacita nepostačuje. Tento stav je aktuálny v obciach v rámci celého Slovenska. Je to hlavne dôsledok demografických zmien. Zatiaľ čo v 90- tych rokoch počet novonarodených detí neustále klesal, dôsledkom čoho bolo rušenie mnohých predškolských zariadení, počet týchto detí sa za posledné roky zvýšil. Dnes môžeme konštatovať, že škôlky akosi nestíhajú reagovať na tieto zmeny a rozširujú sa len veľmi pomaly.

Čo má dieťa splniť, aby ho prijali do škôlky?

  • Dieťa by malo mať dovŕšený tretí rok života- treba povedať, že sú škôlky ktoré príjmu detičky aj v skoršom veku, ale nemôžu mať plný stav
  • Má vedieť samostatne vykonať potrebu alebo sa vypýtať na záchod- niektoré škôlky sú ochotné z tejto požiadavky poľaviť
  • Piť z pohárika, jesť z lyžicou- nie je až také dôležité
  • Poznať svoje osobné veci

Čo robiť v prípade, ak vaše dieťatko nezobrali do škôlky pre nedostatok miesta?

  • Niektoré obce majú aj viac škôlok, treba si pozisťovať stavy aj tam
  • Vždy je možné umiestniť dieťa  v súkromnej škôlke, na druhej strane ale vieme, aké sú tieto finančne nákladné.
  • Dieťa môže chodiť do škôlky v susednej obci, ak nie je ďaleko a dieťa má kto zaniesť a vyzdvihnúť, v tomto prípade sa však už neoplatí dávať dieťa na pol dňa. Niektoré škôlky môžu odmietnuť Vaše dieťa, ak nemá trvalé bydlisko v obci, kde ho chcete prihlásiť, všetko je však na dohode medzi rodičom a riaditeľom škôlky
  • Treba zvážiť umiestnenie dieťaťa do škôlky v mieste Vašej práce- môžete ho vyzdvihnúť po skončení práce, to však často vyžaduje mať k dispozícií automobil, nakoľko je malá pravdepodobnosť, že škôlka sa nachádza v blízkosti miesta, kde pracujete

Niektorým mamičkám škôlky prisľúbili umiestniť ich dieťatko, ale iba ak si nájdu  prácu. Pokým sú mamičky na materskej alebo rodičovskej dovolenke alebo dieťa nedovŕšilo predškolský vek, škôlky nie sú povinné dieťatko umiestniť. V súčasnosti mnohé mamičky považujú za problém nájsť si takú prácu, aby  dokázali priniesť dieťatko medzi 7-8 hodinou do škôlky, kedy sa zvyčajne otvárajú. Mnohé mamičky začínajú prácu oveľa skôr, nehovoriac o tom, že dieťa nemá kto do škôlky zaniesť. Problém môže byť aj vyzdvihnúť dieťa zo škôlky, keďže zväčša škôlky zatvárajú na dedinách o 16:00 a v mestách o 17:00. Dobre vieme, aké je ťažké si v súčasnosti nájsť prácu, nieto ešte takú, aby  končila pred stanovenou dobou. Mamičky mávajú okrem škôlkara doma aj školáka, s ktorým si treba písať domáce úlohy  a preto si neskorý príchod domov ani nevedia predstaviť. Je na škodu, že máloktorý zamestnávateľ vyjde v ústrety mamičke flexibilitou pracovného času, aby mohla dieťatko priniesť/vyzdvihnúť v škôlke na čas, aj keď v minulosti to možné bolo.

Dúfajme, že sa v najbližších rokoch situácia so škôlkami stabilizuje a detičky, ktoré to potrebujú sa skutočne do škôlky dostanú. Mnohé škôlky už začali s rozširovaním svojich priestorov a tento trend by mal pokračovať aj  v budúcnosti.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: