Kam do školy? Majú naše deti jasno v tom, čím chcú byť?

Redakcia | 29. Aug 2016
Kam do školy? Majú naše deti jasno v tom, čím chcú byť?

Kozmonaut, speváčka, zverolekár... V detstve mal každý svoje vysnívané povolanie. Hoci realita je možno na míle vzdialená od týchto predstáv... Ako sú na tom dnešné deti? Majú jasno v tom, čím chcú byť?

Inšpirácia z televízie

Zatiaľ čo kedysi boli deti pri výbere svojho povolania asi najviac ovplyvnení rodičmi a potom školou, v súčasnosti je situácia iná. Prím v tom, čo je „in“, hrajú predovšetkým médiá – internet, televízia, počítače...

Mnohí žiaci základných škôl si najmä s počítačom poradia lepšie ako hociktorí dospelí, a preto nečudo, že aj pri výbere toho, čo vyštudujú, si dajú skôr poradiť od anonymného internetu ako od vlastných rodičov.

Svoje slovo má aj televízia. Deti sa často nechávajú pri voľbe svojej budúcnosti inšpirovať práve tým, čo im servíruje televízna obrazovka.

Zaujímavé zistenie v tomto smere priniesol pred rokmi americký výskumník v oblasti médií Levinson. Preštudovaním mnohých televíznych programov pre deti poukázal na to, aké rozmanité sú v nich povolania mužov a akú „prostú“ úlohu v nich hrajú ženy. Potvrdilo sa, že muži majú v televíznom vysielaní prakticky neobmedzené možnosti zamestnania, celý svet je im otvorený, zatiaľ čo ženy sa väčšinou uspokoja s tradične ženskými zamestnaniami (sekretárka, učiteľka, zdravotná sestra...) alebo do práce vôbec nechodia, prípadne vo filmoch vystupujú len vo vzťahových úlohách – ako kamarátka, sestra, matka, babka...

Podľa filmov zostavil Levinson rebríček typicky mužských a ženských povolaní.

Typicky mužské:

 • profesor
 • obchodník
 • lekár
 • námorník, kapitán, vojak
 • riaditeľ
 • pretekár
 • manažér
 • vedec, kozmonaut
 • vynálezca
 • dirigent
 • kňaz
 • reportér...

Typicky ženské:

 • sekretárka
 • zdravotná sestra
 • učiteľka
 • čašníčka, servírka
 • ošetrovateľka
 • filmová hviezda
 • speváčka, herečka
 • asistentka
 • matka, žena v domácnosti...

V pozorovaných seriáloch sa ženy objavili v úlohách ako napr. hasička ap. iba výnimočne. Od doby, kedy Levinson uskutočnil spomínaný prieskum, našťastie, už prešiel dostatočný čas na to, aby sa v súčasných televíznych seriáloch a filmoch dostalo ženám viac priestoru. A tak nie je ničím zvláštnym, ak sa dnešné dievčatá nechávajú inšpirovať modelkami, letuškami, majiteľkami skrášľovacích salónov či biznismenkami...

(Ne)vhodný výber

Deviataci mali možnosť podať si dve prihlášky na stredné školy. Pri ich výbere im mohli napomôcť besedy s pozvanými hosťami, exkurzie…

Ak si nedokázali vybrať z bohatej ponuky škôl, alebo sa ich predstavy líšia od predstáv rodičov, je vhodné navštíviť výchovného poradcu, ktorý je na každej škole. Ďalšou možnosťou je návšteva pedagogicko-psychologickej poradne.

Podľa portálu www.modernaskola.sk, ktorého zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR, je to žiaduce najmä v prípadoch, ak má dieťa:

a/ zdravotné ťažkosti –  pri niektorých odboroch sa zohľadňuje zdravotná spôsobilosť žiaka. Napríklad pre dieťa trpiace kožnými chorobami nie sú vhodnou voľbou potravinárske odbory. Dieťaťu nemá nikto právo zakázať podať si prihlášky podľa vlastného výberu, lekár však môže riaditeľovi školy neodporučiť žiaka kvôli zdravotným dôvodom.
b/ poruchy učenia – niektoré typy škôl nie sú vhodné pre žiakov s poruchami učenia, ako je dyslexia, dyskalkúlia. Pre dieťa trpiace poruchami čítania nie je vhodnou voľbou napríklad škola knihovníckych a informačných štúdií.
c/ ďalšími problémami môže byť nesúlad medzi schopnosťami, záujmami a možnosťami dieťaťa, otázka motivácie žiaka k štúdiu, celkové zhoršenie prospechu alebo len z určitých predmetov ap.

Budúci podnikatelia

Žiaci najväčší záujem o obchodné akadémie, nasledovali gymnáziá. (Čo potvrdila aj naša anketa medzi deviatakmi.)

Z hľadiska jednotlivých odborov je najväčšia konkurencia v odbore farmaceutický laborant – podľa informácií z prieskumu pripadlo na jedno miesto 4,23 žiaka. Nasledujú odbory ekonomické a obchodné služby (pomer 3,1), veterinárstvo (2,3) a elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách (2,17). Najmenší záujem žiaci deklarovali o odbory gymnázium – cudzie jazyky (0,36 žiaka na jedno voľné miesto), predavač (0,38) a obrábač kovov (0,48).

Realita

Prvé vážne rozhodnutie, ktoré ovplyvní ďalší život, preto netreba brať na ľahkú váhu. V tomto smere je potrebná väčšia angažovanosť rodičov. V prvom rade by však samotní rodičia mali zohľadňovať záujem, schopnosti a zručnosti svojho dieťaťa a až potom hľadieť na svoje (nenaplnené) ambície.

Cielené rozhovory na túto tému už roky pred samotným rozhodovaním, vhodný výber krúžkov, voľnočasových aktivít ap., aj to je cesta, ako napomôcť dnešným násťročným na prvej križovatke života.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: