Ideme do tábora: 7 tipov, ako vybrať letný tábor pre vaše dieťa

Redakcia | 19. May 2016
Ideme do tábora: 7 tipov, ako vybrať letný tábor pre vaše dieťa

Očakávané dva mesiace prázdnin sú o chvíľu realitou. Deti sa tešia, rodičia plánujú. Zladiť si dovolenky s ostatnými členmi rodiny tak, aby bola zabezpečená starostlivosť o dieťa v čase pracovných povinností a vyplniť osem týždňov voľných dní zmysluplným programom.

Jednou z lákavých možností sú detské tábory. Sú prísľubom dobrodružstva, nových kamarátov a nezabudnuteľných zážitkov. 

Pre školopovinné deti je pobytový tábor výbornou príležitosťou vyskúšať si, aké je to stráviť istú dobu mimo domu. Byť za seba zodpovedný a vedieť si poradiť v neznámom prostredí bez rodičovskej barličky. Ak ide dieťa do tábora po prvýkrát, je dobré ho na tábor pripraviť. Rozprávajte sa s ním o jeho očakávaniach a obavách. Popíšte mu situácie, ktoré v tábore môžu nastať a skúste mu dať aj tip na to, ako ich môže riešiť. Pobytové tábory sú zväčša na päť až štrnásť dní. Predtým, ako začnete uvažovať o tejto možnosti, dieťa by s pobytom v tábore malo súhlasiť. Zapojte ho do výberu vhodného tábora, rešpektujte jeho rozhodnutie a snažte sa ho zladiť s vašimi očakávaniami.
Ako vybrať tábor „na mieru“

Ponuka je dnes naozaj bohatá. Zorientovať sa v nej je jednoduchšie, ak si nastavíte vlastné kritériá výberu.

1.    Zameranie

Prihliadajte na to, aké sú záujmy dieťaťa. Chcete podporiť jeho talent, rozšíriť vedomosti, či dopriať mu netradičné zážitky? Jazykové, športové, umelecké, matematické, indiánske alebo skautské. Podstatné je, aby ste do výberu tej najvhodnejšej možnosti zapojili aj dieťa. Netlačte ho do niečoho, čo samo nechce. Uvedomte si, či chcete, aby sa dieťa v tábore vzdelávalo a malo aj pravidelné vyučovacie hodiny, napríklad cudzieho jazyka, alebo aby bol tábor zameraný na šport, tréningy. Ak nie, doprajte dieťaťu detskú rekreáciu, to je tábor bez zamerania. Ten sa najviac podobá pôvodnému charakteru tábora, ktorým má byť uvoľnenie po školskom roku, dobrodružstvo, hry a šport.

2.    Organizátor

Premyslite si, či chcete za tábor platiť trhovú cenu v prípade komerčných organizátorov a cestovných kancelárií, alebo pošlete svoje dieťa do tábora, kde zisk nehrá najdôležitejšiu úlohu organizátora. V prípade cirkevných alebo skautských táborov však budete musieť akceptovať hodnotové zamerania tábora. Zistite si, či tábor neorganizuje podnik, v ktorom pracujete, prípadne časť sumy nepreplácajú odbory. Je dobré, keď je v tábore auto pre prípad prevozu pacienta do zdravotníckeho zariadenia alebo na zabezpečenie nákupu liekov. Organizátor vás musí presvedčiť, že najvyšším imperatívom je pre neho bezpečnosť detí a ich zdravý návrat domov. Všetko ostatné, ako je zábava, hry a dobrodružstvo, je len nadstavba. V ideálnom prípade ja dobré mať referencie od známych, ktorí majú s daným organizátorom táborov dobré skúsenosti. Vyhľadávajte informácie na webe, nakontaktujte sa priamo na organizátora a pýtajte sa. Spôsob, akým s vami bude komunikovať, aké informácie poskytne, vám pomôže rozhodnúť sa.

3.    Miesto a dĺžka pobytu

Kde sa bude tábor konať, v akej vzdialenosti od domova, v akej lokalite? Preverte si aj kvalitu ubytovania (pre jedno dieťa by mala byť vyhradená plocha aspoň 3 metre štvorcové), sociálnych zariadení, hygienu. V prípade, že dieťa odchádza do tábora prvýkrát, je lepšie, po dohode s dieťaťom, zvoliť kratšiu dĺžku pobytu. Overte si, či dieťa bude ubytované v chatke alebo v murovanej ubytovni, koľko detí bude na izbe aj to, v akom prostredí je tábor. Je rozdiel, či si organizátor zvolí za miesto pobytu mestské prostredie alebo prírodu.

4.    Stravovanie

Malo by byť zabezpečené päťkrát denne, rovnako ako aj celodenný pitný režim. Jedálny lístok by mal byť dostupný k nahliadnutiu. Ak máte špeciálne požiadavky, informujte sa u organizátora tábora, či ich môže akceptovať a za akých podmienok.

5.    Cena

Finančné možnosti sú jedným z kritérií pri výbere letného tábora. Ak sa už rozhodnete zainvestovať do kvalitne stráveného voľného času svojho dieťaťa, je dôležité zistiť, za čo platíte. Je uvedená cena s DPH, je v nej zahrnutá doprava do tábora a poistenie, výlety v rámci tábora? Základná cena za tábor v sebe zvyčajne zahŕňa len ubytovanie a stravu, zistite si  u organizátora všetky informácie o prípadných doplatkoch. Informujte sa, či z poplatku bude organizátor hradiť vstupy do múzeí, jaskýň a kúpalísk, alebo sú to ďalšie výdavky navyše. Porovnajte si konkurenčné ponuky v prepočte sumy za pobyt v tábore na jeden deň.    

6.    Denný program a vedúci

Preštudujte/zistite si denný program tábora, aké aktivity sú naplánované počas dňa, koľko vedúcich sa bude starať o deti. Práve vedúci tábora či  skupiny, v ktorej bude aj vaše dieťa, je dôležitým faktorom jeho spokojnosti v tábore. Je vhodné, aby ste ho o informovali o všetkom, čo by mal vedieť – na čo by mal byť pripravený, čo sa týka dozoru nad vaším dieťaťom. Animátori by nemali byť mladí stredoškoláci, ktorí sú takmer rovesníci najstarších pätnásťročných detí. Ideálni sú študenti pedagogických odborov vysokých škôl a mladí absolventi. Zistite si, či personál tábora prešiel ešte pred konaním tábora školením o bezpečnosti a rizikách táborovej výchovy. V tábore by mal byť aj zdravotník s minimálne stredným odborných vzdelaním, prípadne osoba vyškolená Červeným krížom na poskytovanie prvej pomoci. Dajte prednosť táboru, kde za zdravotnú starostlivosť je zodpovedný lekár alebo čerstvý medik. 

7.    Informujte sa dopredu o možnej reklamácii a prípadných storno podmienkach

Aj v prípade detských táborov platí, že najdôležitejší je ľudský faktor. Pokiaľ v tábore chýbajú dobrí vedúci, ktorí si poradia v každej situácii a snažia sa naplniť deťom dni zmysluplne, dobré ubytovanie a kvalitná strava to nezachránia. Práve vedúci má v tábore dôležitú úlohu: musí zvládnuť skupinku detí, ktoré sa len začínajú spoznávať, mal by byť empatický voči ich smútku a pomôcť im s adaptáciou. Je dôležité, aby vedel o vašom dieťati čo najviac. Upozornite ho na situácie, v ktorých môže vaše dieťa reagovať neprimerane a ako ich zvládate vy (môže ísť o problém so zaspávaním, strach z vody, zvierat a podobne). Pravdivo informujte o jeho zdravotnej kondícii. Ak dieťa trpí alergiou, neznášanlivosťou jednotlivých druhov a kombinácií potravín, nezabudnite o tom informovať vedúceho tábora. Je dobré spísať tieto špecifiká na papier, aby v prípade ťažkostí mohol vedúci tábora alebo zdravotník vhodne zasiahnuť. Čo sa týka zdravotného stavu, radšej nič nezatajujte. Stávajú sa prípady, keď rodič chce „prepašovať“ do tábora aj dieťa so zdravotnými problémami. Problémy so zdravím sa väčšinou prejavia a nie je to nič ľahké pre dieťa ani vedúcich.

Môže vás zaujímať:

Dať dieťa do letného tábora?

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: