Detskí špecialisti vzdelávajú rodiny pacientov so zvýšeným rizikom srdcovo-cievnych ochorení

Redakcia | 5. Mar 2010
Detskí špecialisti vzdelávajú rodiny pacientov so zvýšeným rizikom srdcovo-cievnych ochorení

Srdcovo-cievne ochorenia na podklade aterosklerózy (kôrnatenia ciev), ktorých najvážnejším dôsledkom je infarkt a porážka, patria medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti v rozvinutých krajinách sveta.

Srdcovo-cievne ochorenia na podklade aterosklerózy (kôrnatenia ciev), ktorých najvážnejším dôsledkom je infarkt a porážka, patria medzi najčastejšie príčiny úmrtnosti v rozvinutých krajinách sveta.

Rizikové faktory, najmä zvýšený cholesterol a obezita detí, pritom prechádzajú až do dospelosti. Ovplyvnením rizikových faktorov v detstve je  možné podstatne znížiť chorobnosť a úmrtnosť na srdcovo-cievne ochorenia dospelej populácie. Z preventívnych aj prognostických dôvodov je preto dôležité už v detskom veku sa zamerať na správne stravovacie návyky a životosprávu, ktorú má dodržiavať celá rodina.

Pre deti s poruchami metabolizmu tukov a obezitou sú určené pravidelné vzdelávacie stretnutia, ktoré už vyše 10 rokov organizujú pediatričky, venujúce sa dedičným metabolickým ochoreniam v Detskej fakultnej nemocnice Košice MUDr. Jana Šaligová a MUDr. Ľudmila Potočňáková. Spolupracuje s nimi aj doc. MUDr. Ingrid Schusterová, ktorá sa špecializuje na preventívnu kardiológiu. Pracujú v rámci Ambulancie pre poruchy metabolizmu lipidov a preventívnej kardiológie, ktorá poskytuje starostlivosť deťom z celého východného Slovenska. Edukačné stretnutia organizujú raz mesačne v Detskom centre prof. Th. Hellbrüggeho na ulici Obrancov mieru č. 18, ktoré je vysunutým pracoviskom DFN Košice. Ide o vysoko nadštandardnú aktivitu, ktorej sa zúčastňujú nielen detskí pacienti ale celé rodiny.

„Deťom s chorobami metabolizmu tukov sa venujeme od roku 1992 a našim cieľom je, aby rodiny pochopili svoje zdravotné riziko a odchádzali čo najviac motivovaní k zmene životného štýlu,“ uviedla MUDr. Ľudmila Potočnáková.  Ako spresnila MUDr. Jana Šaligová,  na spoločných stretnutiach nielen priblížia príčiny vzniku a rozvoja aterosklerózy, ale rodiny oboznámia aj s možnosťami prevencie. „Okrem skupinovej konzultácie sa každej rodine venujeme aj osobitne, posudzujeme stupeň rizika a pripravujeme individuálny terapeutický plán,“ dodala MUDr. Šaligová. „V súčasnosti síce nedokážeme zabrániť vzniku aterosklerózy  ale vieme zmierniť jej prejavy a tým minimalizovať poškodenie niektorých cieľových orgánov,“  konštatovala doc. MUDr. Ingrid Schusterová.   

Metabolickým ochoreniam, s ktorými zápasí čoraz viac detí,  je v posledných rokoch venovaná významná pozornosť. Napriek vysokej úrovni, poskytovanej malým pacientom i celým rodinám pediatrami zameranými na túto problematiku, uznanie pediatrickej metabolickej medicíny je stále otvorenou otázkou, čo značne sťažuje prácu všetkým zainteresovaným.

Viac informácií na www.dnkosice.sk

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: