Ako deti používajú dlhodobú pamäť

Redakcia | 11. Aug 2016
Ako deti používajú dlhodobú pamäť

Žiaden človek nevyužíva naplno možnosti svojho mozgu. To platí samozrejme aj pre žiakov a žiačky, hoci ich úloha spočíva v tom, aby sa denne učili niečo nové. Prečítajte si, ako môžete vášmu dieťaťu pomôcť pritom, aby lepšie využívalo schopnosti svojej hlavy.

Pri učení v škole by bolo optimálne, aby si dieťa ukladalo informácie natrvalo do dlhodobej pamäti. Väčšina žiačok a žiakov však narába najmä so svojou krátkodobou pamäťou, pretože sa učia len na najbližšiu písomku alebo skúšanie.

Ako sa dostávajú informácie do dlhodobej pamäti?

Informácie sa obzvlášť dobre dostávajú do dlhodobej pamäti, ak sú dôležité alebo zaujímavé. Ale veľa faktov je nudných a neatraktívnych: Ako si ich má dieťa zapamätať? Ukážeme vám stratégiu pomocou jednoduchého príkladu.

Test pamäti

Dajte vášmu dieťaťu pero a papier a poproste ho, aby zaznačil spamäti po určitom časovom odstupe vami diktovaný rad čísel. V každom novom kole si musí dieťa zapamätať o jedno číslo viac ako v kole predchádzajúcom.  Keď poviete číselný rad, počkajte pol minúty a potom nechajte dieťa, aby zapísalo číselnú kombináciu.

1. pokus: 3-8-9
2. pokus: 4-6-2-9
3. pokus: 1-6-7-2-1
4. pokus: 0-4-1-8-5-4 (zapamätať si šesť po sebe idúcich čísel je už pre mnohé deti poriadne ťažké, ak tieto nestoja v žiadnej spojitosti)
5. pokus: 5-2-1-8-0-5-3 (ak si vie vaše dieťa zapamätať týchto sedem po sebe idúcich čísel, potom má veľmi dobrú pamäť)

Ako to ide jednoduchšie?

Keď budete teraz robiť toto cvičenie s vašim dieťaťom, ale  tak, že mu pri menovaných číslach sprostredkujete aj nejakú súvislosť, podarí sa dieťaťu oveľa ľahšie si zapamätať viac za sebou idúcich čísel.

1. pokus: 3-8-9 (3.8 bude mať tvoj brat 9 rokov)
2. pokus: 4-6-8-10 (k predchádzajúcemu číslu treba vždy prirátať 2)
3. pokus: 1-6-7-8-1 (tu si musí dieťa zapamätať iba čísla 6, 7 a 8 a to, že sú v strede a potom len pridá na začiatok a na koniec 1)
4. pokus: 3-8-9-1-6-7-8-1 (týchto osem čísel si dokáže dieťa zapamätať jednoducho vďaka predchádzajúcim radom č.1 a 3. Najskôr bratove narodeniny a potom kombinácia s jednotkou vpredu a vzadu. Žiaden problém! Osemmiestne číslo sa rozdelilo na dve jednoduchšie informačné jednotky, ktoré sa dajú ľahko zapamätať.


Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: