Na citlivú tému: Tabu slová treba ignorovať

Redakcia | 6. Sep 2016
Na citlivú tému: Tabu slová treba ignorovať

Niektoré deti rady používajú v komunikácii so svojimi rovesníkmi tzv. tabu slová. Ide o slová, ktoré rôznym spôsobom pomenúvajú orgány močového ústrojenstva i vylučovacej sústavy, ako i činnosti s nimi spojené. Niektoré sú slušnejšieho, iné menej prípustného rázu.

Namiesto neustáleho napomínania detí by mali rodičia takéto slová radšej ignorovať a len občas deti pokojne upozorniť. Malé deti sú sexuálnymi výskumníkmi a zaujímajú sa najmä o orgány vylučovacieho ústrojenstva. Sú však zároveň čarovnými jazykovedcami vymýšľajúcimi „novotvary“, ale aj slovnými akrobatmi, fascinovaní silou slov a radosťou z porušenia tabu. Anarchická chuť na tabuizované slovíčka sa prejavuje najmä v predškolskom veku. Až postupom času sa deti učia podľa vzoru dospelých, aká slovná zásoba je primeraná.

Čítajte tiež:

Na citlivú tému: Vie sa vaše dieťa slušne správať?

Intímna hygiena v najcitlivejšom období

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: