Mám na dieťa rozprávať „po bábätkovsky“?

ukážka z knihy Psychológia pre milujúcich rodičov | 23. január 2019
Mám na dieťa rozprávať „po bábätkovsky“?

Rozžiarená tvár, doširoka otvorené oči, prehnaná mimika a hlavne vysoký hlas, pomalé tempo a spevavá intonácia. Tak sa väčšina z nás rozpráva s malými bábätkami. Nikto nás to neučil, rozprávame tak akosi automaticky.

Takýto typ reči sa nazýva materčina (z angl. motherese), alebo intuitívna reč rodičov zameraná na dieťa. Hoci neznalým môže znieť zvláštne, dieťaťu takýto typ reči prospieva.

Rodičia rozprávajú "bábätkovskou rečou" intuitívne

Používajú ju rodičia v mnohých kultúrach, a dokonca aj nepočujúci rodičia s nepočujúcimi bábätkami majú svoju znakovú verziu takejto reči. Rodič ňou dosiahne hneď niekoľko vecí.

Po prvé, pomôže bábätku s úlohou, o ktorej sme práve hovorili – objaviť v prúde reči hranice slov. Zdôrazňuje totiž niektoré dôležité informácie v reči, ktoré si potom bábätko ľahšie všimne. Rodičia napríklad automaticky „preháňajú“ rozdiely medzi samohláskami a niektorými spoluhláskami, alebo zdôrazňujú prestávky na tých miestach vo vete, kde by sme napísali čiarku. To znamená, že dieťa ľahšie postrehne štruktúru jazyka.

Rozprávanie bábätkovskou rečou je povolené

Ale materčina má aj iné výhody. Pritiahne pozornosť bábätka a vzbudí jeho záujem. Reč zameraná na dieťa silnejšie aktivuje oblasti mozgu novorodencov, ktoré sa spájajú so spracovaním reči, než normálna dospelácka reč. Navyše, podporí interakciu medzi rodičom a dieťaťom, pretože je preň zaujímavá.

Bábätkovská reč je osožná. POZOR na šušľanie!

Nie je však povinná a ak sa pri nej cítite nesvoji, rozprávajte sa s bábätkom normálne. Keď sa prihovárate priamo dieťaťu, skúste spomaliť a skrátiť dĺžku viet.

POZOR!!!Čo nerobiť? Šušľanie, komolenie slov („dobe“ namiesto dobre) a nesprávna gramatika („Zuzka spinkať“ namiesto „Zuzka ide spinkať“) dávajú bábätku zlý vzor, ako má reč znieť.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: