Každá desiata rodina má doma predčasniatko

Veronika Kmetóny Gazdová | 17. november 2022
Predčasniatko

November sa spája s viacerými významnými dátumami. Pre rodiny, ktorým sa na svet bábätko vypýtalo predčasne, je jedným z najvýznamnejších dní 17. november. Vo Svetový deň predčasne narodených detí sa pomyselne na Slovensku spája každá 13. a celosvetovo každá 10. rodina.

Štart do života týchto detí, narodených od 24. do ukončeného 36. týždňa tehotenstva, je spojený s neľahkým bojom o ich zdravie. Rodičia pociťujú strach, neistotu, ale i neopísateľnú lásku a nádej. Obdobie, kým spolu odchádzajú domov z nemocníc, býva náročné, no vie byť aj čarovné, plné radosti, šťastia z napredovania ich zlatíčka.

Ak sa vaše bábätko narodilo predčasne, mali by ste vedieť, že...

... každé dieťatko je jedinečné

Keď ste zvládli náročné obdobie hospitalizácie vášho drobčeka po predčasnom pôrode a odnášate si ho domov, ste plní radosti a šťastia. Ale aj výziev a krátkodobých cieľov, aby sa vyvíjalo tak, ako má a aby časom „dorástlo“ na svojich donosených rovesníkov. 

Už viete, že predčasne narodené deti majú dva veky:

  • jeden počítaný odo dňa, keď sa narodilo (chronologický vek alebo dátum narodenia),
  • druhý odo dňa, keď sa malo narodiť (tzv. korigovaný alebo upravený vek, vypočítaný termín narodenia). Korigovaný vek (pôvodne predpokladaný termín narodenia) je vek, ktorý sa používa na sledovanie očakávaného vývinu a rastu dieťaťa.

Takže na všetko, čo by vaše dieťa malo robiť a kedy by malo dosahovať vývinové míľniky, by sa malo nazerať vzhľadom na deň, KEĎ SA MALO NARODIŤ. Preto neporovnávajte vaše dieťa s inými, ale riaďte sa odporúčaniami odborníkov. Vaše dieťa potrebuje čas dozrieť a má svoje vlastné tempo. 

Príklad: máme dve deti, obe majú 5 mesiacov – susedovo sa narodilo v termíne a vaše o 3 mesiace skôr. Susedovo dieťatko sa aj z pohľadu psychomotorického vývoja bude považovať za 5-mesačné. U vášho sa ale zohľadní korigovaný vek – a bude sa na neho pozerať ako na 2-mesačné. 

5 mesiacov (vek) - 3 mesiace (pred termínom) = 2 mesiace (korigovaný vek)

Predčasne narodené deti
Prečítajte si tiež:

Predčasne narodené deti

... ak má staršieho súrodenca, nemal by byť na druhej koľaji 

Keď ste rodičom predčasniatka, je pravdepodobné, že ste počas jeho hospitalizácie strávili veľa času od svojich starších detí. Toto dočasné odlúčenie môže viesť k rôznym emóciám a prežívaniu novej situácie, ktorá v rodine nastala a týka sa aj ich. Môžu si robiť starosti, pociťovať hnev, závisť... Tiež môžu vycítiť, že ste v strese, a preto sú v nepohode a niektoré si aj rôzne vynucovať pozornosť. Je preto dôležité pripraviť ich, rozprávať o ich pocitoch.

Svojmu novému súrodencovi môžu kresliť kresbičky, kým ste v nemocnici, ale aj po príchode domov nechávať ich pravidelne zapojiť sa do starostlivosti oň. Nechajte ich popestovať svojho bračeka alebo sestričku a pomáhať s prebaľovaním a obliekaním. Rodina je jeden celok a inak to nie je ani v tomto prípade – rodič je tu pre svoje dieťa, mama je tu pre otca a naopak, rodičia pre všetky svoje deti a takto sa podporujú navzájom, keď dochádza aj k emočne náročným situáciám.  

... jeho prvý rok bude sprevádzaný častými kontrolami v špecializovaných ambulanciách 

Prijmite to ako fakt. Predčasne narodené deti čaká náročná cesta kontrol v špecializovaných ambulanciách. Niektoré predčasniatka podstupujú aj operačné zákroky. Každý rodič chce vytvoriť svojmu dieťatku čo najlepšie podmienky pre jeho rozvoj a správny vývoj, preto si zaveďte napr. rodinný plánovač, do ktorého si budete zapisovať dátumy kontrol u jednotlivých lekárov a značte si aj otázky či poznámky, ktoré s nimi preberiete. Uľahčí vám to plánovať rodinný kalendár, mať prehľad o termínoch a eliminovať možné stresy. 

... môže potrebovať intenzívne rehabilitácie 

Priskorý príchod na svet znamená aj nezrelosť. Správny psychomotorický vývoj preto závisí aj od toho, ako mu pomôžeme – už na svete – dozrievať a zdolávať jednotlivé medzníky vývoja. Pre mnohé tieto deti a ich rodičov sa súčasťou prvých mesiacov či rokov života stáva Vojtova metóda či iný typ rehabilitácie. Rodičia môžu byť zneistení predsudkami, odstrašení plačom dieťatka či „radami“ okolia, že to nie je potrebné. Ale!

Fyzioterapeutické a rehabilitačné metódy nie sú pre dieťa bolestivé, sú veľmi dôležité pre jeho psychomotorický vývoj a pomohli už mnohým deťom postaviť sa na vlastné nohy. Vďaka rehabilitácii sa dokázala zmeniť nepriaznivá prognóza detí na život bez následkov. Cvičenie byť nemalo byť záťažou rodinného harmonogramu počas dňa, práve naopak, malo by byť jeho prirodzenou súčasťou ako kŕmenie či večerné kúpanie. Pomáha vytvoriť si pri cvičení príjemnú atmosféru, dieťatku môžete spievať. Tón hlasu ho dokáže upokojiť a ak rehabilitácie prijme rodič, prijme ich aj dieťa. 

...  vaše dieťa bude vyžadovať „všetkého viac“

Predčasniatko si do života môže priniesť aj následky. Niekedy sú zanedbateľné a ako rastie, vďaka intenzívnej (spolu)práci rodičov s odborníkmi sa ich podarí eliminovať natoľko, že nepoznať žiadne rozdiely oproti deťom narodeným v termíne. Inokedy sú dôsledky závažnejšie a keďže dieťa sa rodí s nezrelými orgánmi, môže mať oneskorený psychomotorický vývoj, zníženú imunitu a byť častejšie choré, môže mať problémy v rôznych oblastiach (v ranom detstve či neskôr). 

Dôležité je „obrniť“ sa láskou, trpezlivosťou a dopriať dieťaťu čas

A možno v tom je výchova predčasniatok iná. O koľko viac strachu ste prežili pri ich narodení, o toľko viac lásky im chcete dať... Ale to platí pre všetky deti, však?

... prognózy predčasniatok

Na začiatku môžu byť prognózy rozmanité, pomáha ale dávať si krátkodobé ciele a nič nenáhliť. Je to ako so stavbou domu – nemôžeme stavať strechu, keď nemáme základy. A tak je to aj u predčasniatok. Musí byť stabilizované, samostatne dýchať a prijímať stravu, aby sme si ho mohli vziať domov. Musí mať spevnenú telesnú schránku a svalstvo na to, aby sa raz dokázalo postaviť a vykročiť objavovať krásy tohto sveta, na ktorý sa tak „ponáhľalo“. 

Preto si stanovte pre každé obdobie najbližší cieľ, ktorý sa spoločnými silami – vy ako rodičia, vaše dieťa, najbližšie okolie a odborníci, budete snažiť dosiahnuť. A takto, krok za krokom budete sledovať, ako vám z vášho kilového batôžka rastie krásna malá osobnosť. Nech je zdravá, citovo bohatá a aj keď budete mať pocit, že niekedy je to náročné, nech váš každý posun vpred, ktorý zažijete s vaším dieťatkom, dobije potrebnou energiou a silou pre ďalšie obdobie. 

...  v tom nemusíte zostávať sami  

Ak sa cítite pod tlakom a vysilene, vyhľadajte pomoc – kedykoľvek. Či už zo strany profesionálov alebo z radov rodičov s podobnou skúsenosťou prostredníctvom certifikovaného laického poradenstva, ktoré poskytuje OZ malíček. Táto rodičovská organizácia už 11 rokov pomáha a podporuje predčasne narodené deti a ich rodiny a ktorá každoročne organizuje Svetový deň predčasne narodených detí na Slovensku.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: