Kurt Tepperwein:  Kríza ako šanca

Kurt Tepperwein: Kríza ako šanca

9.6.2014

Priznajme si, že krízy majú v sebe niečo znepokojujúce a často nás odvádzajú preč od bežného zabehnutého kolobehu života. Čo bolo v jednej chvíli v poriadku, môže byť v nasledujúcom okamihu úplne naopak. Takúto situáciu by sme nemali len bezhlavo akceptovať, ale chopiť sa ponúkanej šance a vnímať ju ako na novú príležitosť.

Kurt Tepperwein vo svojej knihe Kríza ako šanca ukazuje, ako krízy vznikajú a ako sa na nás prejavujú. Zaoberá sa rôznymi podobami kríz, v ktorých sa môžeme počas života ocitnúť, ako sú napríklad kríza vo vzťahu, kríza v zamestnaní, vo vývoji alebo tiež kríza emócií.

K.Tepperwein píše – je tu dobrá správa: Problémy nášho života nie sú náhodné. Sú to skôr dávkované lekcie, z ktorých sa máme poučiť. Tak ako je to aj v prípade školy, život nás stavia len pred také úlohy, ktoré môžeme zvládnuť. Úlohy sú vždy výzvy, prostredníctvom ktorých máme rásť, preto by sme si nad nimi nemali zúfať. Každou krízou dospievame a to lepšie ešte len príde!

...existuje len jediná kríza bez ohľadu na to, či sa prejavuje ako kríza vo vývoji, vo vzťahoch, straty, emócií, zmyslu, alebo ako spirituálna či morálno-etická kríza. V každom okamihu sa môžem ocitnúť v kríze, pretože každý okamih odo mňa vyžaduje čosi nové, to staré odchádza do zabudnutia. Pri každej kríze ide vždy o rozvoj a tým, že sa rozvíjam, menia sa moje vzťahy, ktoré musia ostať živé, inak samy osebe zastarajú. Ustavične sa mení aj vzťah ku mne samému, lebo sa musím vzdať starého, prežitého, aby som vytvoril miesto pre to nové, teraz ladiace a správne a vzťahy k ostatným ľuďom to len odrážajú. Ak sa zdráham vykonať to potrebné, dochádza k rôznym emocionálnym krízam, ktoré sú znova len odrazom vnútorného napätia. Nakoniec však musím opustiť to staré, aby mohlo nové zvíťazijem tak túto trvalú stratu, s ktorou musí každý žiť. Takáto strata ma ale privádza stále bližšie k zmyslu, zmyslu života...

...Správnym myslením dokážeme zmeniť všetko. Myslenie je pohyb duchovnej energie. Dávame jej formu a umožňujeme jej zviditeľniť sa. Všetko čo je, bolo vymyslené, a tento zákon funguje tak v malom, ako aj vo veľkom meradle...

Tiež práve zdolávate nejakú krízu, chcete vedieť, čo si z nej zobrať a ako sa z nej poučiť? Alebo vás zaujíma, ako sa kríze vyhnúť? Pošlite nám odpoveď na súťažnú otázku a tým z vás, ktorých vyžrebujeme pošleme knihu Kurta Tepperweina Kríza ako šanca z vydavateľstva NOXIwww.noxi.sk.

SÚŤAŽ UKONČENÁ! BLAHOŽELÁME.

Jana Fandlová, Holíč

Barbora Veresová, Bratislava

Petra Hudecová, Prešov