MUMPS môže prekvapiť aj dnes

Redakcia | 29. september 2016
MUMPS môže prekvapiť aj dnes

Toto infekčné ochorenie je pre mnohých dospelákov už len jednou z mnohých spomienok na prežité detské choroby. V súčasnosti sú deti pred mumpsom chránené očkovaním. Raritne sa však môže vyskytnúť aj napriek tomu...

Mumps, odborne parotitída, je epidemické infekčné ochorenie, ktoré sa prejavuje predovšetkým zdurenými slinnými žľazami.

Typickým prejavom je opuch pred uchom a v dolnej časti čeľuste, spôsobený zväčšením slinnej žľazy. Dochádza k zdureniu príušnej žľazy alebo ostatných slinných žliaz pod jazykom a dolnou čeľusťou.

Ďalšie príznaky:

  • zvýšená teplota
  • bolesť uší, hlavy
  • bolesť v oblasti brucha (ak došlo k podráždeniu pankreasu)
  • nechutenstvo 
  • zvracanie
  • malátnosť
  • bolesť pri prežúvaní a prehĺtaní
  • zdurenie v oblasti miešku u chlapcov pri postihnutí semenníkov

Šírenie

Hoci sa mumps môže vyskytnúť aj u dospelých, skôr sa radí medzi typické detské ochorenia. Udáva sa, že až u 30 – 40 % osôb môže ochorenie prebehnúť bez klinických príznakov. Čo sa týka šírenia, prioritný je prenos slinami.

V niektorých krajinách sa z času na čas objaví epidémia mumpsu. Medzi preventívne opatrenia, ktoré sa v takýchto prípadoch odporúčajú, patrí vyhýbať sa používaniu fliaš, pohárov, cigariet ap. viacerými osobami.

Ako liečiť?

Najlepšou prevenciou ochorenia je očkovanie. Pokoj na lôžku je nevyhnutný, na bolestivé miesta sú vhodné suché teplé obklady. Kvôli ťažkostiam s prehĺtaním a možnému postihnutiu podžalúdkovej žľazy sa odporúča kašovitejšia strava s obmedzením tukov a ťažkých, nafukujúcich jedál.

Je potrebné znížiť u pacienta teplotu, ktorá je jedným z typických symptómov. Ničím prekvapivým nie je ani zvýšená teplota až do 40 °C.

Nezanedbateľná je dôkladná ústna hygiena a dostatok tekutín, pričom nie sú vhodné kyslé nápoje, pretože dráždia ochorením napadnuté slinné žľazy.

Ochorenie po čase samo odznie. Pri závažnom priebehu – zvracanie a bolesti hlavy – je nutná hospitalizácia na infekčnom oddelení. Podávajú sa antipyretiká na zníženie teploty. Chorého by mal vždy vyšetriť lekár.

Inkubačná doba

Pacient je infekčný približne 3 až 5 dní pred nástupom príznakov, po prekonaní ochorenia minimálne týždeň až tri. Ochorenie zanecháva celoživotnú imunitu, to znamená, že je nepravdepodobné mať mumps dvakrát za život.

Nebezpečné komplikácie

Hoci je ochorenie zriedkavé, jeho komplikácie môžu vážne ohroziť zdravie. Mumps môže vyvolať zápal mozgových blán, pankreasu a semenníkov, preto je zvlášť nebezpečný u chlapcov, prípadne u mladých mužov, ktorí chorobu prekonali v dospelosti.

Mumps môže byť príčinou aj sluchovej straty, a to unilaterálne (postihnúť jedno ucho) alebo bilaterálne (obe uši). Podľa japonských vedcov, ktorí prednedávnom prezentovali svoj výskum ohľadne straty sluchu u detí po prekonaní mumpsu, môže byť toto riziko až 20-krát častejšie, ako sa doposiaľ predpokladalo. „Hluchota je výnimočná, ale významná komplikácia pri tomto vírusovom ochorení,“ poznamenali výskumníci v správe, ktorú zverejnil odborný časopis Pediatric Infectious Disease Journal zameraný na detské infekčné choroby.

Výskyt náhlej straty sluchu u detí sledovali na základe prieskumu medzi viac ako 7 500 pacientmi zo 40 detských ambulancií v Japonsku. Stratu sluchu po nástupe mumpsu potvrdilo sedem zo 7 400 detí, ktoré sa podrobili testom. Týchto sedem detí prestalo počuť na jedno ucho, no poškodenie bolo „vážne a neustupovalo“, uviedli vedci. „Prekvapilo nás, že po prekonaní mumpsu stratí sluch toľko ľudí,“ povedala doktorka Hiromi Hashimoto z pediatrickej kliniky v Osake. Ani jedno zo siedmich detí, ktoré sluch stratili, pritom nebolo zaočkované proti mumpsu.

Očkovanie

Na Slovensku sa realizuje/uskutočňuje celoplošné očkovanie. Viac priblíži pediatrička MUDr. Marta Špániková:

„Celoplošne sa u nás očkuje od roku 1987. Spočiatku sa používala dvojzložková vakcína, očkovalo sa spolu proti osýpkam a mumpsu. V súčasnosti sa využíva trojzložková vakcína, očkuje sa proti mumpsu, osýpkam a ružienke. Novou možnosťou je použitie štvorzložkovej vakcíny, ktorej súčasťou je antigén proti ovčím kiahňam.“

Kedy je vhodný čas dieťaťa na zaočkovanie? „U nás sa očkuje sa medzi 15. – 18. mesiacom veku,  preočkováva sa v 11. roku života. Účinnosť očkovania je veľmi vysoká, nikdy však 100-percentá.“
Komplikácie po očkovaní sú možné, hoci zriedkavé. Ako upozorňuje pani doktorka „reakcia nastáva zväčša na 8.  až 11. deň po očkovaní. Prejavuje sa ako mierny priebeh niektorého z ochorení, proti ktorému sa očkovalo. Dieťa však pre okolie nie je infekčné.“

Rodičia by však mali vedieť, kedy nie je vhodné dať dieťa zaočkovať: „V prvom rade je to pri akútnom horúčkovom ochorení. Taktiež očkovanie detí, ktoré užívajú trvalo lieky, sa riadi príslušnými odporúčaniami. Proti tomuto ochoreniu sa taktiež neočkujú  deti, u ktorých sa objavila anafylaktická reakcia po vaječnom bielku. Ďalej platí, že ak dieťa užíva nejaké lieky, o očkovaní rozhoduje lekár, ktorý ich predpísal. Ak lieky predpísal iný lekár, je dôležité očkujúcemu lekárovi oznámiť, o aké lieky ide. V zásade sa neočkujú deti, ktoré užívajú imunosupresívne lieky (potláčajúce imunitný systém).“

Aj napriek zaočkovaniu sa ochorenie môže po rokoch vyskytnúť... „Býva to spôsobené poklesom protilátok proti tomuto ochoreniu, alebo sa u pacienta po očkovaní nevytvorili protilátky. V prípadoch, ak nevieme, či dieťa bolo v detstve proti mumpsu zaočkované, je možné odberom krvi vyšetriť protilátky.“

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: