Význam mena Mário

meniny: 19.1. pohlavie: mužské

Mužské meno Mário má latinský pôvod a je domácou podobou rímskeho rodového mena Marius, ktoré znamená "muž". Máriovia, ktorí oslavujú meniny 19. januára spolu s Drahomírami,  predstierajú veľkú sebadôveru a radi dokazujú iným, že majú pravdu. Veľmi často ich zaplaví neistota a istá nesmelosť, ktorú si vyčítajú. Máriovia sú dokonale spôsobilí na dlhotrvajúce štúdium, ku ktorému pristupujú svedomito. Môžu byť napríklad pedagógmi, ale aj technikmi. Ich šťastná farba je modrá. Ochranné rastliny citrónovník, modrý hyacint, ochranné kamene achát a granát. Majú časté bolesti hlavy a niekedy podliehajú nervozite.