Pomáhame srdcom a s láskou

OZ malíček | 18. september 2020
Malíček
foto: OZ malíček

Háčkujú a podporujú Purpurové rodiny. Dobrovoľníci.

OZ malíček už takmer desať rokov pomáha predčasne narodeným a rizikovým novorodencom a ich rodinám. Naše združenie je o dobrovoľníctve ľudí s veľkým srdcom, ktorí nezištne pomáhajú pri rôznych projektoch, každodenných aktivitách a podieľajú sa na vytváraní celkového obsahu činnosti OZ malíček.

Dôkazom profesionálnej, vysokej úrovne práce s dobrovoľníkmi a jej manažmentu, je aj Značka kvality, ktorou sa združenie pýši už niekoľko rokov a rovnako sa každoročne zapája aj do Týždňa dobrovoľníctva.

Dobrovoľníctvo – základný stavebný kameň malíčka

Dobrovoľníctvo asi najvýstižnejšie vystihujú slová Matky Terezy: „Keď práca nie je pretkaná láskou, je zbytočná.“ A práve láska je odzrkadlená v každom kroku, ktoré OZ malíček počas svojej existencie urobilo v rámci pomoci predčasne narodeným a rizikovým novorodencom. Jeho činnosť je totiž založená práve na dobrovoľníckych aktivitách, na ľuďoch, ktorých srdce bije pre svet predčasniatok. 

„Napriek tomu, že ide o oblasť stále nedocenenú, malíček je už od svojho začiatku obklopený skvelými ľuďmi, ktorí nám pomáhajú, a to častokrát na úkor svojho voľného času, času stráveného s vlastnými rodinami, aby mohli pomôcť iným,“ povedala Ľubica Kaiserová, predsedníčka a štatutárna zástupkyňa združenia, ktorá ho v roku 2011 zakladala s pomocou dobrovoľníčok - mám predčasne narodených detí.

„Počas nasledujúcich rokov sa pridávali ďalší, ktorým svet predčasniatok a ich rodín nebol ľahostajný a dobrovoľníckou činnosťou sa nám podarilo vykreovať združenie do podoby, v akej je dnes – na dôležitého partnera oddelení, na subjekt akceptovaný odbornou verejnosťou a priateľa mnohých rodín s predčasne narodenými deťmi,“ doplnila. 

„Nesmierne si vážime prácu OZ malíček, pretože to je nielen o pomoci v podobe maličkostí, ktoré však majú nevyčísliteľnú a spomienkovú hodnotu pre rodičov predčasne narodených a rizikových novorodencov, ale aj o materiálnom vybavení, ktoré nám na oddelenia zástupkyne združenia darujú a tiež o morálnej a laickej podpore rodín, ktoré si prechádzajú neľahkým životným obdobím,“ vyjadrila sa MUDr. Iveta Reváková, primárka perinatologického centra – oddelenia neonatológie FNsP J.A. Reinmana v Prešove.

Podľa jej slov tak vďaka nepretržitej a oddanej činnosti OZ prináša pozitívne a viditeľné výsledky na jednotlivých neonatologických oddeleniach, ale aj v životoch konkrétnych rodín. 

Purpurová rodina

OZ malíček je založený na práci a podpore dobrovoľníkov, ktorých na aktivitách a projektoch združenia ročne pomáha viac ako 40. Z dobrovoľníčok je rovnako zložená Výkonná rada, ktorej práca spočíva v koordinácii projektov, v komunikácii s verejnosťou, v reálnej podpore jednotlivých rodín.

Pod činnosť združenia patrí aj takmer 200 háčkarok, ktoré s láskou tvoria chobotničky, srdiečka, čiapky, ponožky a iné darčeky. Tie následne putujú do nemocníc – do inkubátorov a postieľok k tým najmenším a najzraniteľnejším, kde s nimi absolvujú neľahkú cestu, kým sa dostanú do náručia svojich rodičov.

OZ malíček

Dobrovoľníci sa spolupodieľajú aj na príprave podujatí, ako je Purpurové srdce, Koncert pre predčasne narodené deti a ich rodiny, na jednotlivých stretnutiach rodín, združenie taktiež spolupracuje aj s dobrovoľníkmi z organizácie Digitálni anjeli, zo súkromného sektoru napr. v podobe ich pomoci pri využití odborných zručností ako projektové riadenie, nastavovanie stratégií, pri propagácii a komunikácii.

Veľkou skupinou sú aj dobrovoľníci z radov študentov, najmä študentiek Stredných zdravotníckych škôl, odborov špeciálnej pedagogiky a medicíny, čím OZ napĺňa ďalší zo svojich cieľov, a to zvyšovať medzi mladou generáciou povedomie o téme predčasných pôrodov a ich dôsledkov a tak ich motivovať venovať sa ďalej oblasti neonatológie v budúcnosti aj profesionálne. 

Značka kvality 

OZ malíček je navyše v oblasti práce s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami od roku 2015 držiteľom Značky kvality – „S dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami to vieme!“, ktorú zastrešuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií (PDCaO).

Táto značka kvality je signálom nielen do vnútra organizácie, že s dobrovoľníkmi sa spolupracuje v súlade s princípmi manažmentu, ale aj navonok, keďže ukazuje verejnosti, partnerom a darcom, že s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami pracuje organizácia na naozaj vysokej úrovni. 

OZ malíček

Týždeň dobrovoľníctva

Každoročne sa OZ malíček zapája aj do Týždňa dobrovoľníctva, ktorého cieľom je prinášať rôznorodé akcie a dobrovoľnícke aktivity pre širokú verejnosť na Slovensku. Inak to nie je ani tento rok, kedy sa doň opäť zapoja skvelí ľudia, ktorí chcú venovať svoj voľný čas pomoci iným a ukázať možnosť „priložiť ruku k dielu“.

Dňa 20. septembra sa od 15.30 h v priestoroch prešovského podniku ČUKOLÁDA uskutoční podujatie Pomáhame srdcom - háčkovanie a pletenie pre predčasne narodené deti, kde budú háčkarky z OZ priamo tvoriť veci pre predčasniatka do nemocníc. Pridať sa môže ktokoľvek, materiál a pomôcky budú k dispozícii. 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: