Tehotenská cukrovka: Všetko, čo potrebujete vedieť

Doc. MUDr. Jozef Záhumenský, PhD. | 25. október 2018
Tehotenská cukrovka: Všetko, čo potrebujete vedieť

Niektoré tehotné ženy sa počas svojej gravidity stretnú aj s touto diagnózou. Majú dôvod na obavy?

Má tehotenstvo vplyv na rozvoj cukrovky?

Možno vás to prekvapí, ale má. Hovoríme tomu, že tehotenstvo má diabetogénny efekt. Spôsobujú ho niektoré placentárne hormóny, hlavne placentárny laktogén, ktorý má opačný efekt ako inzulín. Rovnako samotná placenta dokáže rozkladať materský inzulín. 

Rizikové faktory tehotenskej cukrovky

Najväčšími rizikovými faktormi vzniku tehotenskej cukrovky sú:

  • obezita ženy pred otehotnením,
  • nadmerný nárast jej hmotnosti počas tehotnosti.

Koľko je optimálne pribrať v tehotenstve?

Odporúčaný priemerný nárast hmotnosti v gravidite je okolo 12 kg. Výrazný nárast NAD túto hranicu je tvorený vo veľkej časti tukovým tkanivom, ktoré spôsobuje poruchu funkcie inzulínu. Uvediem príklad: v našom sledovaní v rokoch 2005 – 2006 v Prahe sme zistili, že ak žena priberie v tehotnosti nad 18 kg, má zvýšené riziko, že do polroka po pôrode ostane už v pásme nadváhy až obezity. 

OGTT: Glukózový test
Prečítajte si tiež:

OGTT: Glukózový test

Diagnostikovanie tehotenskej cukrovky

Orálny glukózo-tolerančný test

Momentálne sa za najpresnejšie vyšetrenie v tomto smere pokladá skríningové vyšetrenie na zistenie diabetu u tehotnej ženy, ktoré sa vykonáva odberom hladiny cukru z krvi nalačno, a to 24. – 28. týždni tehotnosti vykonaním tzv. orálneho glukózo-tolerančného testu (opakované sledovanie hladín cukru v krvi po požití presne stanovenej dávky glukózy, ktorú tehotná vypije rozpustenú vo vode).

Existuje viacero testov s rôzne veľkou záťažou, od 50 až do 100 g glukózy. No tak, ako sa môžu líšiť dávky podanej glukózy, rozdiely sú aj v interpretácii výsledkov, a to aj  v jednotlivých krajinách. 

Správne by sa mali tehotnej žene v rámci glukózo-tolerančného testu robiť 3 odbery krvi – nalačno, po 1 hodine a po 2 hodinách, pretože aj vysoká hodnota po 1 hodine s normálnou hodnotou po 2 hodinách môže svedčiť o cukrovke. 

Treba však upozorniť na jednu dôležitú vec – všetky tieto testy neboli vyvinuté pre tehotné ženy. Boli prevzaté od špecialistov sledujúcich cukrovku u netehotnej populácie. Ako sme už uviedli, tehotné ženy majú mierne odlišný metabolizmus cukrov, takže rovnako ako aj iné hodnoty (napríklad hodnota bielych krviniek, krvného farbiva, fibrinogénu) majú u nich iný rozsah normálnych hladín ako u žien, ktoré nie sú tehotné. Preto vyvstáva otázka, do akej miery možno glukózo-tolerančným testom veriť...

Prečo má význam pátrať po gestačnom diabete? 

Vieme, že na rozdiel od klasickej cukrovky, ktorú je nutné liečiť podávaním inzulínu, nemajú ženy s gestačnou cukrovkou zvýšené riziko vrodených chýb plodu. 

Na druhej strane však:

  • vyššie hladiny glukózy v krvi matky spôsobujú zvýšený prechod cez placentu k dieťaťu.
  • zvýšené hladiny cukru u plodu zvyšujú, okrem iného, aj hladiny inzulínu v jeho plazme.
  • inzulín u dieťaťa je rastový faktor, spôsobuje jeho nadmerný rast a zvyšuje tým riziko niektorých komplikácií.

    Rast plodu v maternici u ženy s gestačnou cukrovkou je však trochu iný ako pri tehotenstve bez diabetu. Inzulín spôsobuje rast trupu a bruška plodu oproti hlavičke, čo môže ovplyvniť aj samotný pôrod (môže dôjsť k zaseknutiu ramienok plodu). Preto odborné spoločnosti odporúčajú u žien s cukrovkou zvážiť cisársky rez, ak odhadovaná hmotnosť plodu presiahne 4 500 g.
  • okrem problémov s hmotnosťou plodu dochádza u detí diabetických matiek aj k dlhodobejším dôsledkom. Nadmerná záťaž cukrom má dlhodobý vplyv na ich metabolizmus prostredníctvom regulácie prepisovania génov (tzv. epigenetické programovanie). Vážnym rizikom je, že gestačný diabetes matky zvyšuje riziko výskytu obezity dieťaťa do veku 6 rokov až o 10 %.
  • deti diabetických matiek majú aj celoživotne zvýšené riziko vzniku cukrovky, porúch neuropsychického vývoja a tiež niektorých ochorení očí. 

Riziká, ktoré sa spájajú s tehotenskou cukrovkou, sú takéto:

- gravidné ženy s gestačným diabetom majú zvýšené riziko vzniku preeklampsie

- do 20 rokov po pôrode u nich stúpa riziko vzniku skutočného diabetu – cukrovky II. typu

- tehotenská cukrovka zvyšuje riziko nadmerného rastu plodu

- zvyšuje riziko cisárskeho rezu 

- u plodu môže mať dlhodobé následky na jeho celoživotné zdravie

Dobrou správou je, že riziko celoživotných komplikácií u detí možno priaznivo ovplyvniť dobrým manažmentom žien s gestačnou cukrovkou. Správne vedená prenatálna a pôrodnícka starostlivosť ovplyvňuje významne zdravie nasledovných populácií. 

Aká je liečba tehotenskej cukrovky?

Hlavným liečebným opatrením je úprava životosprávy, hlavne nasadenie diétneho režimu. Odporúčané je dietetické poradenstvo „šité na mieru“ každej tehotnej. U obéznych žien sa odporúča okrem redukcie príjmu cukrov aj celkové zníženie kalorického príjmu.

Správna diéta a jej dôsledné dodržiavanie znižuje riziko nadmerného rastu plodu až o 50 %. A to je závažný dôvod, prečo je dôležité dodržiavať odporúčania lekárov.

Ak tieto diétne opatrenia nepostačujú, je nutné pristúpiť k inzulínovej terapii, zvlášť u žien, u ktorých sa zistili vyššie hladiny glukózy nalačno.

Veľmi dôležitou sa javí aj primeraná telesná pohybová aktivita.  Pohyb už samotný pôsobí preventívne – znižuje riziko vzniku samotného ochorenia, rovnako telesné cvičenie znižuje potrebu inzulínu u žien s gestačnou cukrovkou. Zistilo sa, že tehotné ženy s gestačnou cukrovkou, ktoré denne prešli miernym tempom 6 000 krokov, mali významne lepšie hodnoty glykémie v krvi. Využitie náramku na meranie fyzickej aktivity (napr. krokomer) u žien s gestačným diabetom výrazne zvýšilo ich pohybové aktivity a zlepšilo hodnoty cukru v krvi. 

Na záver možno skonštatovať, že úprava životného štýlu, pohybové aktivity a celoživotné diétne opatrenia znižujú riziká komplikácií u gravidných žien s gestačným diabetom. Okrem diéty je nutné zdôrazniť aj význam  primeraných pohybových aktivít, a to nielen  pred tehotnosťou, ale aj počas gravidity.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: