Abeceda metód na zmiernenie bolestí pri pôrode

Pôrodné asistentky Stanislava Mikolášová a Olga Riedlová | 5. december 2011

Pôrodné bolesti sú strašiakom pre nejednu z nás... postupne vám prinesieme abecedu metód na ich zmierenie.

Pôrodné bolesti sú strašiakom pre nejednu z nás. Aby sme vaše obavy zmiernili, zoznámime vás postupne so všetkými možnosťami, ako sa s bolesťami vysporiadať, či už ide o alternatívne alebo medicínske metódy.

Abecedu metód na zmiernenie pôrodných bolestí vám postupne prinesieme v týchto častiach:

• 1. Časť: Akupunktúra, akupresúra, aplikácia tepla a chladu
• 2. časť: Aromaterapia, terapia farbami, dýchanie
• 3. časť: Fit lopta, homeopatia, hudba, lieky pri pôrode
• 4. časť: Masážne techniky, pohyb, polohy počas jednotlivých etáp pôrodu
• 5. časť: Pohyb, psychofyzická príprava, partner pri pôrode, relaxácia a vizualizácia
• 6. časť: Strava v období pôrodu, prístroj TENS, viera

O vnímaní bolesti

Je dôležité hneď v úvode sa zmieniť, že účinná, absolútna úľava od bolesti nie je to isté ako vnímanie osobnej kontroly alebo satisfakcie z pôrodu. Inými slovami: žena môže mať výraznú bolesť v priebehu pôrodu, ale pociťuje kontrolu nad procesom pôrodu a bude mať úžasnú satisfakciu v neskoršom období pri rekapitulácii.

Na druhej strane môže mať dokonalú úľavu od bolesti v priebehu pôrodu, ale mať pocit úplne mimo kontroly, nešťastná a ochudobnená o vlastnú skúsenosť, zážitok, pocit extázy a eufórie, keď je všetko už za ňou.

Tiež je dobré spomenúť, že v mnohých jazykoch je proces rodenia opísaný ako proces práce, nie bolesti. Pôrodné bolesti sú viac než len fyziologický proces, ich zvládanie je aj emocionálnym, a predovšetkým komplexným dejom, ktorý vyúsťuje do už spomínaných pocitov naplnenia a úspechu zo strany ženy. Preto nie je satisfakcia z pôrodu spájaná s účinnou úľavou od bolesti.

Všetky nasledujúce pomocné metódy majú pomôcť ženám prejsť pôrodným procesom a v rôznom rozsahu, ktorý závisí od individuálneho vnímania prahu bolesti, znížiť vnímanie pôrodných sťahov, nie však ich vnímanie anulovať, to je veľmi dôležitá informácia pre vysvetlenie tejto témy, ktorou sa budeme v ďalších častiach zaoberať.

Je úplne normálne, že sa v mysli ženy s blížiacim sa dátumom pôrodu dostáva do popredia otázka bolesti. Očakávania sú ovplyvnené jednak možnou minulou skúsenosťou s bolesťou, či už vlastnou, alebo priateľov a rodiny, ale tiež prostredím, v ktorom žena rodí, a podporou, ktorú prijíma od svojich pomocníkov a priateľov. To všetko v priebehu pôrodu bude mať vplyv na jej reakcie na bolesť a jej schopnosť sa s ňou vyrovnať. Bohužiaľ nie je možné žene vopred odpovedať na otázky, aký bolestivý bude jej pôrod a či bude schopná ho zvládnuť, pretože intenzita bolesti, trvanie pôrodu aj odpoveď ženy na bolesť je veľmi individuálna záležitosť a všetko je ovplyvnené nielen vyššie spomenutými okolnosťami.

Nájdeme tu fyzické faktory, ktoré môžu vyvolávať spomínané bolestivé podnety, ako napr. napínanie krčka maternice počas jeho rozširovania, napínanie vajíčkovodov, vaječníkov a podporných maternicových väzív. Ďalej tiež tlak na močovú trubicu či konečník alebo rozťahovanie panvového dna a hrádze ap.

Nemenej dôležitý je ale aj faktor emocionálny, ktorý veľkou mierou ovplyvňuje celý priebeh pôrodu, nielen vnímanie bolesti, a ktorý je viac či menej stále podceňovaný ako činiteľ podieľajúci sa aj na možnom neúspechu pôrodu. Strach, hnev, sklamanie môžu negatívne zasiahnuť do procesu na rozdiel od kľudu, pohody, vyrovnanosti, neutrálneho očakávania, ktoré ho, naopak, nechajú prebiehať plynulo ďalej.

Aký zmysel majú pôrodné bolesti?

Pozitívny vplyv sa odohráva nielen na emočnej úrovni, ale tiež na biochemickej. Aktívny stres a spustenie bolesti v tele umožňujú produkciu tzv. vnútorných opiátov (endorfíny a enkefalíny). Tieto telu vlastné opiáty zvyšujú schopnosť matky pokračovať v pôrode a podporujú jej pocity zvládnutia a uspokojenia. Starajú sa aj o pozitívny, vnímavý postoj matky k novorodencovi v priebehu ich prvého zoznamovania sa krátko po pôrode.

K tomuto procesu, tj. k vyplavovaniu prirodzených opiátov, ale nedôjde, pokiaľ v tele spúšťacie impulzy (stres, bolesť) chýbajú. Príkladom môže byť podanie liekov uľahčujúcich bolesť, po ktorých je žene aj jej dieťaťu sťažené využitie tohto endorfínového vplyvu.  Bolestivý vnem v priebehu každej kontrakcie tiež signalizuje hypofýze, že má vyplaviť oxytocín, hormón potrebný pre kvalitné sťahy maternice.

Vplyv normálnej pôrodnej bolesti a stresu je zjavný a prospešný aj pre dieťa. Látky, ktoré sa ich pôsobením vyplavujú do krvi dieťaťa, napomáhajú príprave pľúc na dýchanie vzduchu, mobilizujú jeho energetické zásoby a spôsobujú aj odliv krvi z končatín k mozgu a srdcu dieťaťa, čím ho ochránia pred nedostatkom kyslíka.

Ďalší zaujímavý aspekt týkajúci sa otázky bolesti je, že predstavy ženy ohľadom pôrodnej bolesti sa líšia v závislosti na jej pôvode či kultúre. V niektorých krajinách môžu ženy považovať za zbytočné utrpenie rodiť bez nejakej medikamentóznej formy znižujúcej bolestivosť kontrakcií, alebo sa boja svojich prejavov počas pôrodu, alebo sa nechcú príliš do pôrodného procesu angažovať a chcú ho mať čo najskôr za sebou. Pôvod tohto postoja by sme našli už v prístupe samotnej spoločnosti k pôrodu a ďalej potom individuálne u jednotlivých žien, napr. negatívna skúsenosť s bolesťou či pôrodom v minulosti, zneužívanie ai.

Naopak v iných krajinách, napr. Holandsku a Japonsku, väčšina žien nepredpokladá podanie liekov na tíšenie bolesti pri normálnom fyziologickom procese, akým pre ne pôrod je. Bolesť tu nie je považovaná za niečo, na čo by sa mala zamerať pozornosť, v tomto prípade ide o súčasť prírody a nie je dôvod sa jej obávať.

Erotikou proti pôrodným bolestiam?

Pôrod môže byť ale aj sexuálnym zážitkom. Hormóny pôrodu, zvuky, polohy a pohyby, zmenený stav vedomia – to všetko sa vzťahuje k sexualite. Bohužiaľ dôkaz tohto spojenia pôrodu a sexuality bol odstránený už pred viac ako desiatkami rokov. Viem, že otvorením tohto pohľadu na pôrod, tj. sexulálnou stimuláciou a s ňou spojeným znížením bolesti v priebehu pôrodu, spôsobím prinajmenšom šum v dave čitateľov, ale či chceme alebo nie, aj ona môže byť súčasťou pôrodu, napriek tomu, že len malá skupina žien je natoľko slobodná ju pri pôrode prevádzať, ak zistí, že má pre ne prínos.

Ale napríklad u savcov, vrátane primátov, je možné sa stretnúť s olizovaním svojich genitálií počas pôrodu. Naviac je tu veľa prapôvodných sôch rodiacich bohýň manipulujúcich so svojimi genitáliami (napr. Sheela-na-gig, keltská bohyňa, je zobrazovaná s rukami široko rozťahujúcimi svoju pošvu v priebehu pôrodu). Netýka sa to však len stimulácie genitálií či klitorisu, ale sú tu zahrnuté aj zmyselné dotyky na rôznych častiach tela, ako vnútorná strana stehien, prsia, šija, uši, prsty na nohách a i., či bozkávanie.

Či sa už žena rozhodne prevádzať stimuláciu sama alebo s pomocou partnera, vždy je nutné prispôsobiť tomu prostredie, v ktorom pôrod prebieha, hlavne dostatok súkromia a atmosféru, ktoré pomôžu žene uvoľniť sa a v kľude experimentovať. Ako som už napísala, väčšina žien si tento spôsob zníženia bolesti nedovolí vykonávať alebo nepociťuje potrebu ho vykonávať. To však neznamená, že sa sexualita pri pôrode nevyskytuje. Ženy ju však inštinktívne vyjadrujú skôr ďalšími reakciami, ako je napr. stonanie či iná vokalizácia, pohyby panvou či vykonávanie iných aktivít, ktoré im pomáhajú vysporiadať sa s intenzitou pôrodu a naplno sa otvoriť priebehu pôrodu.

Na záver by som rada uviedla pár slov ľuďom, ktorí sprevádzajú ženy pri pôrode, pretože aj oni môžu byť správaním ženy zaskočení. Avšak práve oni môžu svojím prístupom prispieť k dobrému, ale aj opačnému dojmu ženy z pôrodu a predovšetkým ju vďaka týmto informáciám čo najlepšie previesť procesom pôrodu. Niekedy je ťažké pre zúčastnených pri pôrode pochopiť, že rodiacu ženu netreba hneď zachraňovať, keď sa nariekavo snaží predýchať sťahy a počas kriku privedie svoje dieťa na svet.

Za roky praxe bolo zistené, že dôvodom nariekania, nadávania, plaču či kriku nie je vždy to isté, a to bezmocnosť. Je to aj o vnútornej sile, ktorá žene pomáha celý proces zrodenia zvládnuť, mení ju, obohacuje.

Zdroje: časopis Diagnóza v ošetřovatelství, Anne Frye – Holistic Midwifery, Ina May Gaskin – Ina May’s Guide To Childbirth, Aperio a kolektiv autorů – Porodní příběhy, Penny Simkám, Ruth Ancheta -The Labor Progress Handbook

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: