Záujem o prevenciu obličiek na Slovensku rýchlo stúpa

Tlačová správa | 9. marec 2014
Záujem o prevenciu obličiek na Slovensku rýchlo stúpa

Myslite na svoje obličky, deviaty Svetový deň obličiek je tu!

Len máloktorý orgán dokáže prekvapiť tak ako obličky. Zlyhanie obličiek si ročne vyžiada takmer 3 milióny ľudských životov. Nezabúdajte na prevenciu! Druhý marcový štvrtok už tradične patrí Svetovému dňu obličiek. Vo štvrtok 13. 3. 2014 si ľudia v dialyzačných centrách B. Braun Avitum na celom Slovensku môžu zdarma a bez objednania dať urobiť test. Tohtoročnou témou Svetového dňa obličiek (SDO) je ich chronické zlyhanie. Ľudia s týmto typom zlyhania totiž tvoria až 90 % všetkých dialyzovaných pacientov. Medzi lekármi sa mu hovorí „tiché nebezpečenstvo“ – prichádza totiž bez varovania.

Každý piaty teda nemal výsledky v poriadku

Počet obličkových ochorení na Slovensku takisto ako na celom svete medziročne stúpa o 8 %. Každých
13 rokov sa ich počet zdvojnásobí.
Liečbu nahrádzajúcu funkciu obličiek podstupuje každoročne po celom svete podľa údajov WHO 1,4 milióna pacientov. Avšak dobrá správa je, že ešte rýchlejším tempom rastie na Slovensku i záujem o prevenciu. Roku 2012 navštívilo počas SDO dialyzačné a nefrologické ambulancie
B. Braun Avitum v SR 645 ľudí, z ktorých 188 bolo odoslaných na ďalšie vyšetrenia. V minulom roku sa záujem zdvojnásobil. Na prevenciu prišlo 1 290 ľudí a na podrobné vyšetrenie bolo odoslaných 251 z nich.

Hoci u niektorých išlo iba o banálne problémy vyžadujúce len krátke liečenie, u nemalého percenta z nich boli natoľko závažné, že sa nevyhnutne muselo začať s okamžitou a dôslednou liečbou. „Vlani sme čakali, že príde viac ľudí, ale že ich bude 2-krát toľko, to sme naozaj netušili. Museli sme posilniť zmeny a spoločne s ďalšími kolegami lekármi ordinovať celý deň. Takému veľkému záujmu o prevenciu sme však veľmi radi a dúfame, že minimálne rovnaký bude i tohto roku,“ povedal vedúci lekár dialyzačného strediska B. Braun Avitum Bratislava MUDr. Ľubomír Polaščín. Najviac ľudí prišlo do ambulancie vo Zvolene.

Preventívne vyšetrenie bez objednania to je Svetový deň obličiek

Chcete sa uistiť, že sú vaše obličky naozaj v poriadku? Využite ponuku už deviateho Svetového dňa obličiek a navštívte 13. marca ktorékoľvek dialyzačné stredisko či nefrologickú ambulanciu B. Braun Avitum. Preventívne vyšetrenie je rýchle a bezbolestné. Robí sa na základe merania antropomotorických parametrov (hmotnosť, výška, BMI), zistenia rizikových faktorov (cukrovka, vysoký krvný tlak, obezita, fajčenie) a genetickej dispozície odberom malého množstva krvi z prsta a malého množstva čerstvého moču. Vďaka moderným technológiám sa výsledok dozviete prakticky ihneď.

Ústrednou témou tohto ročníka SDO je chronické zlyhávanie obličiek u seniorov, teda dlhodobo sa vyvíjajúca choroba s postupnou stratou funkcie obličiek. Chronická znížená funkcia obličiek často okrem ďalších ochorení súvisí tiež s vekom pacientov. Spoločne so starnutím organizmu totiž klesá i činnosť obličiek a znižovanie ich funkcie je preto prirodzený stav. Prevahu problémov s obličkami u seniorov potvrdzuje aj štatistika. V roku 2012 pribudlo na Slovensku 202 nových dialyzovaných pacientov. Z toho počtu 90 % malo vyše 60 rokov. Starostlivosť o dialyzovaných seniorov preto vyžaduje individuálny prístup a vždy treba pozornosť zamerať na primárny spúšťač ťažkostí. Vek však v otázke dialýzy nehrá úlohu. Na dialýzu nám často dochádzajú i vyše 90-roční pacienti. Dnešná medicína naozaj dokáže nielen predĺžiť život, ale pomôcť ľuďom, aby mohli byť do poslednej chvíle aktívni a užívať si život,“ hovorí MUDr. Monika Alaxinová, vedúca nefrologička dialyzačných centier B. Braun Avitum na Slovensku.

Telom pacienta pretečie až 150 litrov vody

Pacienti s chronickým zlyhávaním obličiek sa stretávajú s ich minimálnou či dokonca nulovou funkciou, a preto sú závislí od dialýzy, ktorá činnosť postihnutého orgánu nahradí. Počas dialýzy sa telo pacienta dostáva do kontaktu s obrovským množstvom vody. Na jedno ošetrenie sa spotrebuje asi 120 až 150 litrov špeciálnej, tzv. ultračistej vody, ktorá je vďaka osmóze zbavená všetkých nečistôt, chlóru, iónov, minerálov a mikroorganizmov, ktoré sa inak v prírodnej vode vyskytujú. To znamená, že za jeden rok dialýzy pacient spotrebuje takmer celú kamiónovú cisternu vody.

„Hovorí sa, že voda je život. A v prípade ultračistej vody a dialýzy to platí dvojnásobne. Ľudia s chronickým zlyhávaním obličiek sú od dialýzy životne závislí. Kvalita vody je významným faktorom ovplyvňujúcim kvalitu hemodialýzy, preto sú pre ňu stanovené zákonné kvalitatívne limity a veľmi prísne a obšírne odporúčania. Vďaka ultračistej vode sa znižuje systémová zápalová odpoveď počas dialýzy a zlepšuje sa i odpoveď na lieky, ktoré stimulujú krvotvorbu. Pacienti sa cítia zdravotne lepšie,vysvetľuje MUDr. Ľubomír Polaščín, vedúci lekár dialyzačného strediska B. Braun Avitum Bratislava, ktoré disponuje prístrojom na prípravu ultračistej vody.

Mnoho pacientov nemuselo na dialýze nikdy skončiť, keby sa o svoje obličky zaujímali skôr

Správna funkcia obličiek je pre zdravie človeka nepostrádateľná. Najlepšou prevenciou sú preto pravidelné preventívne prehliadky, ktoré všetky prípadné začínajúce ťažkosti bezpečne odhalia. A ako ukazujú aj výsledky výskumu spoločnosti B. Braun, ktorý sa konal počas minulého Svetového dňa obličiek, Slováci prevencii dôverujú. V ostatných piatich rokoch totiž preventívnu prehliadku absolvovalo 75 % Slovákov.

Napriek všetkému ľudia tomu, čo ich nebolí, zvyknú venovať len malú pozornosť. A tak je to aj s obličkami. Často sa tiež stáva, že i keď sa pri bežnej kontrole zachytia nejaké nezrovnalosti s obličkami, ľudia na odporúčané podrobnejšie nefrologické vyšetrenie už neprídu. Svoje počiatočné problémy jednoducho neriešia, lebo nepociťujú žiadne ťažkosti. K lekárovi sa vracajú až vtedy, keď ich obličky už skutočne ochorejú a zníži sa ich funkcia. Je mnoho pacientov, ktorí by na dialýzu nikdy nemuseli dochádzať, keby sa o svoje obličky zaujímali skôr a podstúpili liečbu,“ dodáva MUDr. Monika Alaxinová.

Viac informácií vrátane ukážkového videa nájdete na www.svetovydenobliciek.sk

Dialyzačné strediská a nefrologické ambulancie B. Braun Avitum nájdete tu:

 • Bánovce Dialyzačné stredisko Bánovce B. Braun Avitum, s. r. o.
  Hviezdoslavova 23/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou
 • Bratislava Dialyzačné stredisko Bratislava B. Braun Avitum, s. r. o.
  Hlučínska 3, SK-831 03 Bratislava
 • Dolný Kubín Dialyzačné stredisko Dolný Kubín B. Braun Avitum, s. r. o.
  Nemocničná 1944/10, SK-026 01 Dolný Kubín
 • Galanta Dialyzačné stredisko Galanta B. Braun Avitum, s. r. o.
  Hodská 373/38, SK-924 22 Galanta
 • Námestovo Dialyzačné stredisko Námestovo B. Braun Avitum, s. r. o.
  ul. Červeného kríža 62/30, SK-029 01 Námestovo
 • Partizánske Dialyzačné stredisko Partizánske B. Braun Avitum, s. r. o.
  Nová Nemocnica 511, SK- 958 14 Partizánske
 • Šaľa Dialyzačné stredisko Šaľa B. Braun Avitum, s. r. o.
  Nemocničná 2231/3, SK- 927 19 Šaľa
 • Topoľčany Dialyzačné stredisko Topoľčany B. Braun Avitum, s. r. o.
  Krušovská 4677, SK-955 01 Topoľčany
 • Trstená Dialyzačné stredisko Trstená B. Braun Avitum, s. r. o.
  Ul. Mieru 549/15, SK-028 01 Trstená
 • Zvolen Dialyzačné stredisko Zvolen, B. Braun Avitum, s. r. o.
  Kuzmányho nábrežie 28, SK-960 01 Zvolen

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: