Vymeňme čiapky za prilby!

Redakcia | 5. február 2012

Pri ceste na skútri, či mopede potrebujete mať prilbu. Je to dané zákonom. Najvyššia maximálna rýchlosť mopeda sa pritom pohybuje okolo sedemdesiat až osemdesiat kilometrov za hodinu. Ak sa rútite dolu svahom, môžete dosiahnuť rýchlosť aj sto kilometrov za hodinu. Prilbu ale mať nemusíte. Nezdá sa vám to čudné?

Pri ceste na skútri, či mopede potrebujete mať prilbu. Je to dané zákonom. Najvyššia maximálna rýchlosť mopeda sa pritom pohybuje okolo sedemdesiat až osemdesiat kilometrov za hodinu. Ak sa rútite dolu svahom, môžete dosiahnuť rýchlosť aj sto kilometrov za hodinu. Prilbu ale mať nemusíte. Nezdá sa vám to čudné?
 
Prilba, alebo čiapka?

„O potrebe zaviesť povinné nosenie prílb sa hovorí už dlho. V tomto roku uplynie presne 45 rokov, odkedy FIS predstavila tzv. Biely kódex, čo je desať zásad správania sa na svahoch. Aj v nich sa v prvom rade apeluje na zodpovednosť samotných lyžiarov a dnes aj snowboardistov alebo sánkarov. Preto sme sa rozhodli nečakať, kým povinnosť nosiť prilbu bude daná zákonom, ale práve teraz, keď deti čakajú polročné a jarné prázdniny a prichádza obdobie lyžiarskych kurzov, chceme upozorniť rodičov, čo všetko sa môže na svahu stať a pomôcť tak predísť zraneniam detí,“ uviedla Martina Valachová, zakladateľka OZ Chráňme naše deti. Súčasťou kampane je aj Výzva prevádzkovateľom zimných stredísk, aby sa pridali k myšlienke bezpečnosti, šírili zásady Bieleho kódexu a prispeli k zvyšovaniu  informovanosti rodičov – návštevníkov lyžiarskych svahov o potrebe nosenia ochrannej prilby pre ich deti, ale aj ich samotných.

Fakty a čísla

Medzi najčastejšie zimné športy detí patria lyžovanie, snowboard, sánkovanie, bobovanie a jazda na klzákoch. Každý tretí z tých, ktorí sa venujú zimným športom, zažil už úraz**.  Na Slovensku predstavujú úrazy detí a mladých ľudí do 19 rokov až 30%. Podiel úmrtí pri úrazoch predstavuje vo vekovej kategórii do 14 rokov 16,7% a v kategórii veku 15 – 24 rokov až 57,8%.* Podľa odhadov vo svete až 19% zranení predstavujú úrazy hlavy. Na Slovensku je to však vo vekovej kategórii do 19 rokov až 40%, pričom najohrozenejšou skupinou pri úrazoch sú deti do 6 rokov a takmer trikrát väčšie riziko úrazu je u chlapcov.* Podľa odborníkov ochranná prilba dokáže zabrániť až 60% úrazom hlavy.

Bezpečnosť v zimných strediskách je konkurenčnou výhodou!

Myšlienka zaktivizovať dospelých, ktorých názor a konanie je nevyhnutnou súčasťou aktívnej prevencie, oslovila viacerých. „Sám som otcom štyroch detí, preto je bezpečnosť mojej rodiny na prvom mieste. Lyžovanie bez helmy je podľa mňa neprípustný hazard,“ vysvetlil dôvod zapojenia sa do kampane Peter Belinský, generálny riaditeľ SACR. SACR počas uplynulých rokov eviduje rastúci počet zimných stredísk športu, s čím súvisí aj nárast počtu ich návštevníkov a zvýšenia rizika pri zimných športoch. Kampaň vníma ako súčasť rozvoja kvality služieb, ktorá rozhoduje o tom, či sa návštevník rozhodne stráviť dovolenku na Slovensku. „V cestovnom ruchu je bezpečnosť veľkou konkurenčnou výhodou. A to nielen v zmysle bezpečnej krajiny, ale aj jej jednotlivých destinácií. Prevádzkovatelia stredísk, hotelov či požičovní môžu prispieť k osvete zverejnením informácií o kampani, distribúciou či umiestnením letákov alebo aj zavedením poskytovania detských heliem za zvýhodnené ceny,“ dodal Peter Belinský. SACR podporí kampaň aj na svojej webovej stránke.

Je to o zodpovednosti

„Ak máte doma zdravé deti a chystáte sa na hory, urobte všetko pre ich bezpečnosť. Úraz hlavy môže zmeniť život im, ale aj vám rodičom v zlomku sekundy. Prilba sa kúpiť dá. Nová hlava nie,“pripomína Martina Valachová.

„Na našej webovej stránke www.chranmenasedeti.sk sústreďujeme množstvo informácií – čitatelia ich nájdu v sekcii Projekty/Užitočné linky. Tu na jednom mieste sa môžu rodičia dozvedieť viac informácií. Občianske združenie má aj svoj profil na facebooku, kde zároveň prebieha aj súťaž o poukážky na kúpu prilby“.


Zdroje: Občianske združenie Chráňme naše deti 
* Vývoj úrazovosti na Slovensku v rokoch 1999-2009, Národné centrum zdravotníckych informácií
** Prevence úrazu dětí pŕi pohybových aktivitách, Jiří Švestka, TV45/SP, Brno 2009

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: