Veľké sny potrebujú Vaše 2%

Redakcia | 17. marec 2014
Veľké sny potrebujú Vaše 2%

Veľké sny potrebujú Vaše 2%.... vďaka nim budeme môcť pokračovať v rozvíjaní existujúcich projektov, či začať nové.  

Deti – krehké, čisté a bezbranné bytosti, objavujúce svet pod láskavým dohľadom rodičov... ale i tie, ktoré nemajú šťastie vyrastať v bezpečí fungujúcej vlastnej biologickej rodiny; deti zanedbávané, zneužívané či dokonca týrané; deti z národnostných menšín i sociálne znevýhodnených skupín; deti telesne či mentálne hendikepované, ale i deti talentované, aktívne, zapojené do skautingu a iných zmysluplných aktivít; rovnako ako ich starší „kamaráti“ – mladí ľudia opúšťajúci detské domovy, zápasiaci so sociálnymi či zdravotnými hendikepmi alebo naopak tí s chuťou a vôľou pomáhať ostatným; a v neposlednom rade i dôležití dospelí, ktorí majú na život a budúcnosť detí vo svojom okolí a v našej krajine zásadný vplyv – teda rodičia, starí rodičia, učitelia, vedúci krúžkov, tréneri, aktívni jednotlivci v komunitách, starostovia, ale i tí, ktorí ovplyvňujú tvorbu, či exekúciu zákonov... všetci vymenovaní sú cieľovými skupinami aktivít Nadácie pre deti Slovenska, ktorá od roku 1995 napĺňa svoje hlavné poslanie – podporovať mnohostranný rozvoj osobnosti dieťaťa a mladého človeka.  

Šťastné konce vďaka Hodine deťom

Hodina deťom je naším najznámejším projektom. Za 15 rokov jej existencie sme podporili 1573 zmysluplných a užitočných projektov pre deti na celom Slovensku.

Pani Katka, mama autistického chlapca (Projekt „Tu mi je dobre“ – relaxácia a terapia v Autistickom centre Andreas): „ Môj syn sa volá sa Miško, má sedem rokov a má autizmus. Presnejšie naša rodina je majiteľkou diagnózy vysoko funkčný autizmus. Prečo rodina? ... táto diagnóza sa netýka iba jedného člena rodiny, ovplyvňuje ju celú. Už tri roky pravidelne dochádzame na terapiu a ja som šťastná, lebo sme v Andrease našli ľudí, pre ktorých je práca poslaním, pre ktorých nie sme čísla, či diagnózy. Moja rodina mala šťastie a pomoc dostala. Želám všetkým mamám, aby sa pre každé dieťa našla Hodina pomoci. S malou pomocou nás všetkých sa môžu splniť veľké sny mnohých rodín.“


Vzdelávanie a komunity

V rámci vlastných projektov sa venujeme sociálno-finančnému vzdelávaniu na školách i v komunitách v projektoch Škola rodinných financií, či Poznaj svoje peniaze; bezpečnosť detí na internete je cieľom projektu Online generácie. Vytvorenie podmienok pre rast a vývoj detí priamo v ich regionálnom prostredí má za cieľ projekt Komunita priateľská k deťom. Cez projekt Vitafit vysvetľujeme deťom a ich rodičom zmysel zdravej výživy a potravín.

Naďa, účastníčka projektu Škola rodinných financií: „Kurz mi dal potrebné a jasné informácie do života, ako narábať s peniazmi, aby som neklesla pod životnú úroveň a neostala bez domova a bez peňazí“.

Novinkou v našej činnosti je advokácia, prostredníctvom ktorej chceme presadzovať potreby detí a mladých ľudí komunikáciou s verejnosťou, ale i s tými, ktorí o nich rozhodujú na úrovni legislatívy a jej výkonu.

Na lepšiu podporu regionálnych projektov spravujeme grantové, grantovo – operačné programy a nadačné fondy zamerané na prevenciu zdravia, podporu materských škôl, športových aktivít detí, mnohé iné.

Viac o našej činnosti sa dozviete na www.hodinadetom.skwww.nds.sk.

 

Veľké sny potrebujú Vaše 2%.... vďaka nim budeme môcť pokračovať v rozvíjaní existujúcich projektov, či začať nové.   

Postup, ako poukázať 2% z dane nájdete na www.hodinadetom.sk.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: