Užívanie antikoncepcie môže zapríčiniť vznik glaukómu

MAMA a ja | 2. november 2014

Glaukóm, známy aj ako zelený zákal, je diagnóza, ktorú si človek väčšinou spája s ľuďmi vyššieho veku.

Štatisticky je totiž riziko výskytu tejto vážnej očnej choroby u ľudí starších ako 70 rokov až osemkrát vyššie, než medzi ľuďmi v strednom veku.

Doktor Shan Lin, oftalmológ z University of California San Franciso v USA, zrealizoval prieskum na vzorke 3 406 žien vo veku štyridsať rokov a starších, aby zistil, aký vplyv má dlhodobé užívanie hormonálnej antikoncepcie na kvalitu zraku. Výsledkom štúdie je zistenie, ktoré poukazuje na zvýšené riziko diagnózy glaukómu z pôvodných 2,5 % na 5 % u žien, ktoré antikoncepciu užívajú dlhodobo, viac ako 3 roky. Štúdia bola prezentovaná aj na oftalmologickom kongrese Americkej akadémie oftalmológie v New Orleans a vyvolala medzi očnými lekármi diskusiu o zanedbávaní preventívnych prehliadok. Tieto zistenia sú

vo sfére očného lekárstva mimoriadne zaujímavé, napriek tomu však nie je možné zatiaľ konkrétne súvislosti potvrdiť, doktor Shan Lin preto vyzýva oftalmológov na hlbšie skúmanie tohto problému. „Každý človek by mal absolvovať preventívne vyšetrenie zraku aspoň raz ročne, a to aj v prípade, že subjektívne nepociťuje žiadne ťažkosti. Práve spomínaný zelený zákal sa spočiatku prejavuje len minimálne alebo úplne bez príznakov,“ hovorí MUDr. Peter Žiak, PhD. z očného centra UVEA.

Na Slovensku v súčasnosti užíva hormonálnu antikoncepciu približne 146 000 dievčat a žien. Primárnymi dôvodmi sú, samozrejme, plánovanie rodičovstva a zabránenie neplánovaného počatia. Účinky antikoncepcie sa v modernej medicíne využívajú tiež na úpravu hormonálneho obrazu či nepravidelnej menštruácie, ktorá je pomerne častým problémom žien vo fertilnom veku. Okrem výhod, ktoré hormonálna antikoncepcia ponúka, by sme mali poznať aj prípadné riziká, ktorým sa vystavujeme jej dlhodobým užívaním.

Štúdia z USA ukazuje, že pri hormonálnej antikoncepcii narastá riziko vzniku glaukómu, a to už po troch rokoch užívania. MUDr. Peter Žiak, PhD. vysvetľuje: „Tento jav je zrejme spôsobený znížením hladiny hormónu estrogénu, ktorý organizmus žien prirodzene chráni. Miera rizika tiež závisí od faktorov, akými sú vek, rodinná anamnéza a celkový zdravotný stav. Okrem toho hormonálna antikoncepcia môže u predisponovaných žien zvyšovať zrážanlivosť krvi, čo vo vzácnych prípadoch môže spôsobiť aj očné problémy.“ Odborníci zároveň varujú pred svojvoľným vysadením antikoncepcie a radia ženám najskôr konzultovať tieto kroky s lekárom.

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: