UNICEF Slovensko: Upresnenie k medzinárodným adopciám detí z Haiti

Redakcia | 20. Jan 2010

Mnoho ľudí z celého sveta vyjadrilo túžbu prijať deti z Haiti do svojich rodín a venovať im svoju lásku a starostlivosť.

TLAČOVÁ INFORMÁCIA
20. január 2010, Bratislava

Mnoho ľudí z celého sveta vyjadrilo túžbu prijať deti z Haiti do svojich rodín a venovať im svoju lásku a starostlivosť. Katastrofa vyvovala zvýšený záujem o medzinárodné adopcie detí z Haiti aj zo strany slovenskej verejnosti.

UNICEF všetkým ďakuje za záujem pomôcť, no súčasná slovenská legislatíva neumožňuje adopciu detí z Haiti. Slovenská republika sa riadi platnými medzinárodnoprávnymi záväzkami a Dohovorom o ochrane detí a spolupráci pri medzištátnych osvojeniach.

Je pravdepodobné, že veľké množstvo detí prišlo počas katastrofy o svojich rodičov a príbuzných. Náhradná starostlivosť a cezhraničné adopcie budú zrejme prichádzať do úvahy, ale v tejto chvíli sú akékoľvek úvahy o adopcii detí z Haiti predčasné.

Na margo informácií, ktoré odzneli v slovenských médiách v súvislosti s medzinárodnými adopciami detí z Haiti, by organizácia UNICEF Slovensko rada upresnila isté detaily a požiadala médiá, aby vážili slová pri informovaní o možnostiach medzinárodných adopcií, aby sa k verejnosti nedostávali skreslené alebo zavádzajúce informácie.

Podľa informácií CNN urýchlilo Holandsko a USA proces adopcií. Ide o deti, ktoré boli osirelé už pred zemetrasením a čakali na adopciu. Tiež už mali „vybraných” adoptívnych rodičov, ale proces adopcie nebol finálne ukončený a schválený. Podľa CNN je rozpracovaných 300 adopcií do amerických rodín, 6 detí pricestovalo na Floridu v nedeľu v noci a stretlo sa s adoptívnymi rodičmi. V prípade Holandska  - podľa vyjadrenia hovorcu holandskej vlády Aad Meijera pre CNN - zabezpečilo ministerstvo zahraničných vecí lietadlo, aby v pondelok vyzdvihlo 100 detí. (zdroj: http://edition.cnn.com/2010/WORLD/americas/01/17/haiti.orphans/index.html)

Medzinárodné adopcie sa riadia medzinárodnoprávnymi dokumentami, k dodržiavaniu ktorých sa jednotlivé štáty zaviazali písomne, prípadne bilaterálnymi dohodami medzi jednotlivými štátmi.

V spomínaných prípadoch, kedy aktívne prebiehal proces adopcie ešte pred zemetrasením, mohol byť transfer detí zvážený pri splnení všetkých podmienok Hágskeho dohovoru. Hoci Haiti nesignovalo Hágsky protokol, je o tejto skutočnosti plne informované, a prijímajúce krajiny sú schopné potvrdiť identitu adoptívnych rodín ako aj podmienky, do ktorých budú deti osvojené.

V núdzovej situácii, ktorá nastala po zemetrasení v Haiti, sa UNICEF sústredí najmä na pomoc deťom bez sprievodu, ktoré sa stratili svojim rodičom a príbuzným. Deti sú v tejto situácií vystrašené, nevedia komu dôverovať, nedokážu sa orientovať v ruinách mesta, všade vidia len hrôzu a plač, mnohé sú ťažko zranené. Je našou prioritou ich nájsť, priviesť do bezpečia a ochrániť pred zneužívaním. Musíme ich identifikovať a zaregistrovať, dať im pitnú vodu, stravu, lekársku starostlivosť, prístrešie a psychologickú pomoc. Budeme pátrať po ich rodičoch či akýchkoľvek príbuzných. Je to dlhodobý proces, najmä ak ide o malé, dvoj-, trojročné deti, ktoré ešte nerozprávajú či nevedia povedať svoje plné meno, mená svojich rodičov ani to, kde bývali. V tejto chvíli nemožno jednoznačne povedať, ktoré dieťa je skutočne sirotou.

Situácia po zemetrasení na Haiti však môže byť živnou pôdou pre rôzne organizované skupiny, ktoré by mohli opustené či stratené deti nelegálne vyviezť z krajiny. Detský fond UNICEF preto vyjadruje obavy ohľadne bezpečnosti detí. Jedným z opatrení, ktoré UNICEF v tejto situácii podnikol, je, že sme na Haiti zamestnali dvoch špecializovaných pracovníkov, ktorí na letisku v Port-au-Prince kontrolujú všetky dokumenty týkajúce sa detí.

Zbierka UNICEF Slovensko na pomoc deťom z Haiti –

č. ú.: 26297 26297 / 1100, VS: 0110.


Detský fond UNICEF bol založený v roku 1946 a hoci patrí medzi agentúry OSN, nie je, ani nikdy nebol financovaný z fondov OSN, ani nemá pridelenú pevnú rozpočtovú položku zo štátneho rozpočtu. Organizácia je financovaná z čisto dobrovoľných príspevkov jednotlivcov, firiem a ďalších podporovateľov.

UNICEF propaguje a ochraňuje práva detí na celom svete, dohliada na ich dodržiavanie v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa a pomáha deťom v rozvojových krajinách prežiť a rozvíjať sa, od raného detstva cez obdobie dospievania. Zaisťuje zdravie a výživu detí, preventívne programy, núdzové dodávky liekov, vakcíny do rozvojových krajín, pitnú vodu, sanitáciu, základné vzdelanie, ochranu detí pred násilím, vykorisťovaním a AIDS. UNICEF je najväčší dodávateľ vakcín do rozvojových krajín a v roku 1965 získal Nobelovu cenu mieru za milióny zachránených detských životov.

Okrem práce v teréne v rozvojových krajinách a práce národných výborov, UNICEF sústreďuje a publikuje údaje o stave detí sveta /najmä prostredníctvom svojho výskumného centra Innocenti Research Centre/ a spracúva podklady pre kvalifikované rozhodnutia vlád jednotlivých krajín. www.unicef.org

Slovenský výbor pre UNICEF je autonómnou mimovládnou organizáciou, ktorá je s centrálou UNICEF spojená akreditačnou dohodou. UNICEF Slovensko zbiera financie na pomoc deťom v rozvojových krajinách a usiluje o implementáciu Dohovoru o právach dieťaťa. www.unicef.sk / www.priateliadeti.sk

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: