Umenie správneho darovania

Monika Petreje | 16. Nov 2009

O niekoľko dní prídu Vianoce. Sviatky, na ktoré sa najviac tešia deti. Dôvod ich radosti je prostý – dostanú darčeky.

Je december a to je neklamný dôkaz toho, že o niekoľko dní prídu Vianoce. Sviatky, na ktoré sa najviac tešia deti. Dôvod ich radosti je prostý – dostanú darčeky. Viete, aký darček je práve pre to vaše dieťa najlepší?

Dnešné deti vyrastajú v konzumnom svete, aký predošlé generácie nepoznali. Každé televízne vysielanie či detský časopis venuje množstvo priestoru reklame, v supermarketoch a obchodných domoch sa konajú najrôznejšie marketingové aktivity na podporu predaja. Hovoria spoločnou rečou – KÚP MA! Ako má takémuto tlaku dieťa
odolať? Výchova v súčasnom svete neobstojí na príkazoch a zákazoch. Nový rozmer dáva výchove umenie správneho darovania. Je postavené na myšlienke: „Dieťa ma dovolené želať si všetko, pretože jeho želania sú obmedzené.“

Fantázia je pre deti tou najväčšou inšpiráciou. Úlohou rodičov je vedieť želania správne selektovať. Čo je teda rozumné? Ako urobiť dieťaťu radosť, a zároveň ho nerozmaznať materiálnymi vecami?

Nečakajte, že dieťa sa pri výbere darčeka bude riadiť rozumom. Rozum potrebujete vy. Pozorujte dieťa a objavíte, po čom túži. Berte želania dieťaťa vážne. Nevysmejte dieťa, keď si napr. syn zaželá bábiku a dcéra vesmírnu loď. Práve takéto nekonvenčné želania bývajú často tými pravými. Berte dieťa ako osobnosť. Zmysluplné sú tie hračky, ktoré sú kupované ako doplnky k tým hračkám, s ktorými sa dieťa rado hrá.

Privrite oči, keď si vaše dieťa zaželá niečo, čo by vám ani vo sne nenapadlo. Skúste vnímať svet jeho očami. Deti ešte nedokážu rozmýšľať ekonomicky a nevedia si spočítať, či vaše rodinné financie budú na jeho vytúženú hračku dostatočné. Vaše dieťa určite prežije, ak sa bude hrať s menej nákladnou hračkou. Zázračný autobus u kamaráta je síce atraktívny, ale len dovtedy, kým dieťa nemá presne taký istý vo vlastnej izbe.

Ako vybrať správne darčeky?
Pokúste sa vypátrať dôležitosť a naliehavosť želaní dieťaťa. Detské želania by sme pre zjednodušenie mohli rozdeliť do dvoch kategórií – srdcové a vedľajšie priania. Vedľajšie priania sú skôr akýmsi vzbĺknutím, nadchnutím, ktoré ale netrvá dlho. Srdcové želania majú svoje trvanie a sú hodné toho, aby sme ich dieťaťu splnili. Niektoré z nich sa nám môžu zdať ako vedľajšie, ale pre dieťa majú veľký význam.

Môže ísť napr. o nejaké CD, ktoré má kamarát v škôlke či v škole, nové koľajnice pre železnicu, či tričko s módnym nápisom. Nepodceňujte ani status, ktorý má darček pred priateľmi. Dieťa, ktoré sa musí presadiť v kruhu priateľov, si bude želať niečo, čo práve letí. Vaše dieťa musí vychádzať s ostatnými a priateľstvá sa dnes, žiaľ, vytvárajú aj na základe vlastníctva. V takejto situácii je múdrejšie, samozrejme v rozumnej miere, ustúpiť.

Tá správna hračka...
Základné pravidlo znie: Čím menšie dieťa, tým väčšia hračka. Kým má dieťa ešte nešikovné ručičky, chce cítiť veľké, neprehliadnuteľné tvary. Lopta má byť taká veľká, aby ju
chytilo do ruky a pevne držalo. Každá hračka má vyhovovať hrubej motorike. V mladšom veku platí: Lepší ako každá imitácia je originál. Dieťa chce zametať alebo vysávať? Malý vysávač na baterky je strata času i peňazí. Vaše dieťa chce byť činné rovnako ako vy a to sa nedá s napodobeninami. Chce robiť presne to, čo vy a s rovnakým náradím. Pri činnostiach, ktoré nie sú nebezpečné, by ste mali dieťaťu umožniť aktívne sa zapojiť.

Myslite na to, že darovať znamená urobiť radosť. Darovanie má mať na zreteli obdarovaného, nie pedagogické zásady. Kde je pre vás hranica pri bojových hračkách a podobných „ohavnostiach“, vycítite určite sami. Hračke, ktorá odporuje vášmu estetickému cíteniu alebo etickému presvedčeniu, by ste mali mať odvahu povedať rozhodné NIE.

Informáciu o kvalite hračky udáva značka CE, t. j. Certifikate European, čo by sa dalo kvalifikovať ako určitá pečať akosti. O hodnote hračky však nevypovedá nič. Takéto označenie nosí každá umelá opička, kúpená hoci aj u „číňana.“ A čo s hračkami, ktoré ste kúpili dieťaťu s najlepším presvedčením? Hriešne drahé waldorfské bábiky, pohyblivé drevené hračky sú pedagogicky veľmi hodnotné a podporujúce myslenie dieťaťa. Avšak ani takáto hračka neznamená pre dieťa nič, ak bude v izbe sedieť samé. Aby sa mohlo hrať, potrebuje spoluhráča, niekoho, komu s radosťou ukáže svoj svet plný fantázie. Niekoho, kto má čas. Čas a ochota načúvať detským želaniam sú tými najlepšími darčekmi, ktoré môžeme našim deťom podarovať.

 

Newsletter

Zaregistrujte sa do newslettra a získajte prístup k novinkám: